In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

Er is een addendum bij de brochure.

 

Categorie:

De Wzd is een ingewikkelde wet. Het regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

Er is een addendum bij de brochure.

U kunt ook de brochure downloaden. Dat kan via deze link . Het addendum is te downloaden via deze link.

Uitgave van Samen sterk voor kwaliteit
De brochure is gemaakt door KansPlus en LFB en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit was een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en werd gesteund door het ministerie van VWS.  Samen Sterk voor kwaliteit  was onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat er op is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.