In deze vernieuwde brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

Op dit moment is de papieren brochure niet te bestellen.

De brochure is alleen te downloaden via deze link. Dit is gratis en hoeft niet via een bestelling in de winkelmand.

Categorie:

Beschrijving

ER IS NU EEN VERNIEUWDE BROCHURE

In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze brochure is een vernieuwde versie van de brochure uit mei 2018.

Het is voor ouders niet altijd eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning voor hun kind aan te vragen en te krijgen. Vaak hebben zij het idee dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Steeds minder kinderen lijken een indicatie via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te krijgen.
Toch zijn er vaak meer mogelijkheden in wet- en regelgeving dan gedacht. Juist daarom is het zo belangrijk voor ouders en andere betrokkenen om goed geïnformeerd te zijn.

De brochure is gratis te downloaden via deze link.

Op dit moment is de papieren versie niet te bestellen.

Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het programma Volwaardig leven van VWS, programmalijn 3- Naasten ontzorgen.