Wijziging vaccinatiestrategie: voorrang voor groep met medisch risico

Minister De Jonge presenteerde gisteren bij de persconferentie een plan waarmee mensen tussen 18 en 60 jaar met een medisch risico, vóór gezonde vijftigers worden gevaccineerd.

Mensen met een medisch risico en jonger dan 60 jaar krijgen bij het vaccineren voorrang op mensen zonder medisch risico. Zij kunnen vanaf begin mei de uitnodiging verwachten. Deze aanpassing in de vaccinatiestrategie is een belangrijke stap vooruit voor mensen met een medisch risico. Nu zij via de GGD gevaccineerd gaan worden in plaats van bij de huisarts, kunnen de vaccinaties veel sneller plaatsvinden.
Het gaat hierbij om ongeveer 1,1 miljoen mensen. Als zij gevaccineerd worden, kunnen veel gezinnen uit het sociaal isolement komen waarin zij nu moeten leven, uit angst om besmetting. Deze groep krijgt het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin.

KansPlus heeft samen met Ieder(in), de Patiëntenfederatie, MIND en andere organisaties bij herhaling en met klem bij de minister en Tweede Kamerleden aangedrongen op prioriteit voor deze groep. Tijdens het coronadebat vorige week drongen PvdA en GroenLinks er bij de minister op aan om het beter te regelen voor deze groep. De minister gaf daar gisteren gehoor aan.

Voor mensen met een extra hoog medisch risico zoals het syndroom van Down of een BMI van boven de 40 zijn er geen veranderingen. Deze groepen worden momenteel al gevaccineerd.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/de-ggd-gaat-de-miljoen-mensen-tussen-de-18-en-de-60-jaar-met-een-medische-indicatie-versneld-vaccineren-tegen-coronavirus