augustus 2021

Rapportage IGJ over toepassing Wzd en Wvggz

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht om te controleren of zorgaanbieders terughoudend en zorgvuldig omgaan met verplichte en onvrijwillige zorg. En om te zien of zorgaanbieders zich houden aan de wetten die hierover gaan. Sinds 1 januari 2020 gelden de Wet zorg en dwang (WzD) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. (Wvggz). Deze wetten vervangen de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wbpoz), waarvoor overgangsbepalingen golden. In de rapportage wordt een overzicht gegeven van: Klachten over verplichte en onvrijwillige zorg in 2020. De meeste klachten gingen over het toepassen van dwangmedicatie (44,3%). Ook ging een groot deel van de klachten over het beperken van bewegingsvrijheid (15.1%), over insluiting (12.4%), opname in accommodatie (8.6%) en beperking in gebruik van communicatiemiddelen (5.8%). Meldingen over verplichte en onvrijwillige zorg in 2020 en de eerste vier maanden van 2021. De meeste meldingen gingen over de Wzd, over het niet…

Lees meer

‘Maak het stembiljet eenvoudiger’

Het huidige stembiljet is niet voor iedereen zelfstandig bruikbaar. Ieder(in), Sien, KansPlus, LFB, KBO-PCOB, NOOM, Oogvereniging en Stichting ABC vinden het belangrijk dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan stemmen. Dit geldt ook voor mensen met een beperking, een chronische aandoening, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Veel mensen vinden het stembiljet te ingewikkeld en moeilijk te hanteren vanwege het formaat. Op dit moment ligt er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorstel voor een nieuw stembiljet dat de toegankelijkheid van het stemproces voor een grote groep mensen moet verbeteren. Het voorstel dat er nu ligt vereenvoudigt het stembiljet. Om het stembiljet nog toegankelijker te maken geven wij drie aandachtspunten mee: het stembiljet moet beschikbaar zijn in pictogrammen met de logo’s van de politieke partijen en lijstnummers, voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen; het stembiljet moet in een relevant aantal stembureaus zelfstandig bruikbaar zijn voor…

Lees meer

Eerste diploma’s Stevig naar de Top uitgereikt

“Ik durf nu meer ‘Nee’ te zeggen tegen mijn collega’s, vrienden en familie. Ik durf ook te zeggen ‘Wat bedoel je?’ als iemand iets zegt of vraagt als ik het niet begrijp.” John was 1 van de 5 cliënten die eind juli zijn eindpresentatie hield voor de training Naar de Top en daarmee zijn diploma behaalde. Ervaringsdeskundigen Eva en Agnes reikte samen met coach Jane en ondersteuner Han van KansPlus de diploma’s uit aan de 5 toppers. Tijdens de training leerden de deelnemers om beter voor zichzelf op te komen. Ook ontdekten zij wat hun talenten zijn en maakten ze de eerste stappen om hun wens uit te laten komen. “Ik vind het leuk om voor anderen te zorgen. Ik zou ook graag in een verzorgingstehuis willen werken”, zo ontdekte Michelle. Heb jij jouw talent al ontdekt? Wat is jouw talent? Han Mennen van KansPlus ondersteunt de…

Lees meer