09-08-2021

‘Maak het stembiljet eenvoudiger’

Het huidige stembiljet is niet voor iedereen zelfstandig bruikbaar. Ieder(in), Sien, KansPlus, LFB, KBO-PCOB, NOOM, Oogvereniging en Stichting ABC vinden het belangrijk dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan stemmen. Dit geldt ook voor mensen met een beperking, een chronische aandoening, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Veel mensen vinden het stembiljet te ingewikkeld en moeilijk te hanteren vanwege het formaat. Op dit moment ligt er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorstel voor een nieuw stembiljet dat de toegankelijkheid van het stemproces voor een grote groep mensen moet verbeteren. Het voorstel dat er nu ligt vereenvoudigt het stembiljet. Om het stembiljet nog toegankelijker te maken geven wij drie aandachtspunten mee: het stembiljet moet beschikbaar zijn in pictogrammen met de logo’s van de politieke partijen en lijstnummers, voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen; het stembiljet moet in een relevant aantal stembureaus zelfstandig bruikbaar zijn voor…

Lees meer