september 2022

EMB congres ‘Kijk! Een frisse blik…mijn familie & ik’

Op 30 november is hét congres voor professionals, ouders, verwanten en andere betrokkenen bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Het is belangrijk dat ouders, verwanten en vertegenwoordigers deel kunnen nemen aan dit jaarlijkse congres en daarom zijn er gratis kaarten voor leden van belangenorganisaties. Ook voor leden van KansPlus. Deze gratis kaarten worden beschikbaar gesteld door EMB Nederland, waar KansPlus mee samenwerkt. Bij aanmelding via de link kunt u aangeven lid te zijn van een van de samenwerkende organisaties of van een andere ouder-verwantenorganisatie (ook dan is deelname gratis). Er zijn een beperkt aantal plaatsen gratis beschikbaar dus meldt u snel aan! Aanmelden EMB congres Kijk hier voor het programma!…

Lees meer

Over wilsbekwaamheid en het belang dit samen te bespreken

Wilsbekwaamheid is niet een van de makkelijkste onderwerpen om te bespreken, maar wel belangrijk. De samenspraak tussen cliënt en zorgprofessional is hierbij essentieel, stelt José Laheij, vice-voorzitter van KansPlus, in het interview met SKILZ.nu (https://lnkd.in/e-8sUUw3) over de richtlijn Wilsbekwaamheid. Hieronder de tekst van het interview. De ontwikkeling van de handreiking Wilsbekwaamheid is vergevorderd. José Laheij vertegenwoordigt via KansPlus, waarvan ze vicevoorzitter is, het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking in de werkgroep Wilsbekwaamheid. KansPlus zet zich in voor het belang van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Zij zetten zich in voor het kunnen leiden van een zinvol en plezierig leven. KansPlus is zowel landelijk als regionaal actief op het gebied van belangenbehartiging, advies en informatie en ontmoeting. Wilsbekwaamheid: een complex begrip ‘Wilsbekwaamheid is een begrip dat bijna niet te definiëren is. Dat maakt het tot een complex begrip. Uit de gesprekken…

Lees meer

Digitale informatiebijeenkomsten over Wet zorg en Dwang

Dit najaar vinden verschillende bijeenkomsten plaats. Die zullen gaan over onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandelijk beperking, psychogeriatrisch aandoening, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Korsakov en ziekte van Huntington. U bent van harte welkom om deel te nemen. In de maanden oktober en november 2022 worden in totaal zes digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Wet zorg en dwang, die in januari 2020 is gestart. Elke bijeenkomst start om 19.30 (inloggen mogelijk vanaf 19.15 uur) en wordt rond 21.00 uur afgesloten. Goede informatie is belangrijk De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening (zoals niet-aangeboren hersenletsel, Korsakov en ziekte van Huntington). De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat zorg en ondersteuning op vrijwillige basis moet plaatsvinden. Als dit niet lukt, kan er sprake zijn van onvrijwillige…

Lees meer

ZorgkaartNederland ook voor de gehandicaptenzorg

ZorgkaartNederland is de landelijke website waarop mensen aangeven wat hun ervaring is met zorg en ondersteuning. De meeste mensen kennen de Zorgkaart van de beoordelingen die daarop staan over bijvoorbeeld ziekenhuizen, specialisten en huisartsen. De Zorgkaart is inmiddels ook goedgevuld met ervaringen over de gehandicaptenzorg. ZorgkaartNederland heeft samen met cliëntenorganisaties KansPlus, LFB, LSR en Ieder(in) gewerkt aan het toegankelijk maken van Zorgkaart voor mensen met een beperking. Langdurige zorg Op de Zorgkaart is ook informatie te vinden over bijvoorbeeld: Je woonplek, verzorging en dagbesteding Aanbieders langdurige zorg Zorgboerderijen en kleinschalige wooninitiatieven Zorg en ondersteuning voor persoonsgebonden budget (pgb) De Zorgkaart is nog niet ‘klaar’. Mensen kunnen hun ervaringen met de gehandicaptenzorg altijd blijven delen op de Zorgkaart. Ook zorgaanbieders kunnen informatie aanleveren. Dit kan mensen helpen om een goede keuze te maken. Ervaring delen Wat jouw situatie ook is, het is belangrijk dat je een zorgaanbieder vindt die bij…

Lees meer