november 2022

Aanmelden SamenSterkdag 2 december

Vrijdag 2 december is de SamenSterkdag. De SamenSterkdag is voor mensen met een beperking, hun naasten of vertegenwoordigers en voor medewerkers van zorgaanbieders. Er is een gevarieerd programma met verschillende sessies, workshops en een informatiemarkt. En er is genoeg tijd om elkaar te ontmoeten. Bekijk hier het programmaboekje van de SamenSterkdag (pdf). De SamenSterkdag is in Bunnik. Het programma start om 10.00 uur (inloop vanaf 09.15 uur). Om 15.15 uur is de afsluiting met borrel. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel nodig. Aanmelden kan via deze link. We zien je graag op 2 december in Bunnik. Ken je mensen voor wie de SamenSterkdag wellicht ook interessant is? Stuur deze uitnodiging gerust door. Iedereen is welkom!  …

Lees meer

Aanmelden Algemene Vergadering KansPlus 29 november 2022

Op dinsdag 29 november zal er voor de tweede keer dit jaar een algemene vergadering van de landelijke organisatie van KansPlus plaatsvinden. Dit is een digitale bijeenkomst van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het landelijk bestuur van KansPlus nodigt u, als lid van KansPlus, van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Via https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen-3/  kunt u de agenda en de onderwerpen van de bijeenkomst lezen. Wij willen u vragen zich vooraf aan te melden via deze link. Dit kan tot en met woensdag 23 november. Op donderdag 24 november ontvangt u een link voor uw digitale deelname aan de vergadering. Wij verheugen ons op een digitale ontmoeting met u! Graag tot dinsdag 29 november aanstaande! Heeft u vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar info@kansplus.nl .

Lees meer

Kritische evaluatie Wet zorg en dwang

De uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) traden op 1 januari 2020 in werking. Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt over de doeltreffendheid en de effecten van beide wetten in de praktijk. Vanwege achterstanden in implementatie, mede als gevolg van de coronapandemie en het niet-tijdig beschikbaar zijn van belangrijke kwantitatieve gegevens is in goed overleg tussen de onderzoekers, het ministerie van VWS en ZonMw besloten het evaluatietraject te faseren. In december 2021 is verslag gedaan van de eerste fase van de evaluatie. Zie op https://www.kansplus.nl/2022/02/15/verbeteringen-nodig-bij-uitvoering-wet-zorg-en-dwang/ wat een aantal cliëntorganisaties (waaronder KansPlus) als aanbevelingen gaven op dit eerste rapport. Recent verscheen het tweede deelrapport. Zie deze link. De onderzoekers zijn zeer kritisch op de uitvoering van de twee wetten en doen veel aanbevelingen ter verbetering.  Zie voor een eerste reactie van minister Helder…

Lees meer

Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg

In het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ is de afgelopen jaren op verschillende manieren gewerkt om de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren. Daarbij lag de focus op de mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Veel van de afgeronde projecten uit het programma Palliantie leverden producten op, zoals het boekje ‘Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg’.  Er is ook een hoofdstuk opgenomen voor mensen met een verstandelijke beperking.  Voor mensen met een verstandelijke beperking is het soms moeilijk om over een naderende dood te praten. Toch willen zij graag in gesprek over passende zorg in de laatste levensfase. Hoe ga je dit gesprek aan? Deze hulpmiddelen bereiden je hier op voor. Daarnaast vind je hulpmiddelen om familie, wettelijke vertegenwoordigers en begeleiders te informeren over hun rol in proactieve zorgplanning. Voor mensen met een verstandelijke beperking is er ook een brochure. Via deze link is het…

Lees meer

Schrijf je vandaag in voor de SamenSterkdag 2022!

Goed nieuws! Vanaf vandaag – 1 november – kun je je inschrijven voor de SamenSterkdag 2022. Wacht niet te lang, want we verwachten veel bezoekers. Waar kun je voor kiezen? In het programmaboekje heb je kunnen zien voor welke sessies je kunt inschrijven. Je kunt ervoor kiezen om naar één sessie te gaan. Maar je kunt ook kiezen voor twee sessies: één in de ochtend en één in de middag. Beslis wel snel. Als veel anderen jou al voor zijn gegaan, zit de sessie misschien al vol. Schrijf je nu in Heb je geen info meer nodig? Schrijf je dan direct in, via aanmelder.nl/samensterkdag2022. Na jouw inschrijving krijg je een e-mail, zodat je weet dat je bent ingeschreven. We denken met je mee Kies je tijdens het inschrijven voor een sessie die al vol zit? Dan krijg je een seintje. Op je beeldscherm…

Lees meer