Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg

In het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ is de afgelopen jaren op verschillende manieren gewerkt om de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren. Daarbij lag de focus op de mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.

Veel van de afgeronde projecten uit het programma Palliantie leverden producten op, zoals het boekje ‘Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg’.  Er is ook een hoofdstuk opgenomen voor mensen met een verstandelijke beperking.  Voor mensen met een verstandelijke beperking is het soms moeilijk om over een naderende dood te praten. Toch willen zij graag in gesprek over passende zorg in de laatste levensfase. Hoe ga je dit gesprek aan? Deze hulpmiddelen bereiden je hier op voor. Daarnaast vind je hulpmiddelen
om familie, wettelijke vertegenwoordigers en begeleiders te informeren over hun rol in proactieve zorgplanning. Voor mensen met een verstandelijke beperking is er ook een brochure.

Via deze link is het volledige boekje te downloaden. Informatie voor mensen met een verstandelijke beperking is te lezen vanaf bladzijde 22.

Bron: Nieuwsbrief kwaliteit van zorg november 2022