Eerste Kamer stemt in met nieuwe regels Wajong

Op 26 mei 2020 stemde de Eerste Kamer in met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee is het wetvoorstel aangenomen. Nieuw is dat de studiemaatregelen al met het nieuwe studiejaar ingaan. Ook is er een uitzondering gemaakt voor een specifieke groep Wajongers. De regels die te maken hebben met de hoogte van de aanvullende Wajong-uitkering voor werkende Wajongers gaan per 2021 in, net als het uitbreiden en verbreden van de regels rond het eindigen en herleven van het recht op Wajong.

Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat werken moet lonen.

Zie voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/05/26/eerste-kamer-stemt-in-met-nieuwe-regels-wajong

Zorgkosten en de belastingen

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed, reiskosten ziekenbezoek en medicijnen. Al deze kosten kunt u opvoeren bij uw aangifte. Op meerkosten.nl staat gedetailleerd beschreven welke kosten u wel of niet kunt opvoeren.

Aangifte doen loont vaak dubbel. U krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt uw inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

Wilt u de informatie toch ook graag op papier? Hier en via de website van Ieder(in) kunt u het artikel ’De aftrek van zorgkosten’ downloaden.

Bron: https://iederin.nl/nieuws/18428//zorgkosten-terug-van-de-belasting/ 

 

Aftrek van zorgkosten: laat geen belastinggeld liggen!

Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer.
Komen die kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting.

Ieder(in) maakt jaarlijks een artikel over de aftrek van specifieke zorgkosten. Ook voor 2016 heeft Kees Dijkman een 10 stappenplan gemaakt. In dit overzicht vindt u een handig overzicht van de aftrekposten over 2016. Dit overzicht geldt voor uw aangifte over 2016 die u in 2017 doet.

U kunt het 10- stappenplan hier lezen en downloaden.

Bron: Ieder(in)- Kees Dijkman

Stapeling Zorgkosten- onderzoek inkomensondersteuning

Op Prinsjesdag heeft het NIBUD-onderzoek, wat is gedaan in opdracht van Ieder(in), laten zien dat de inkomenspositie van mensen met een beperking afgelopen jaren slechter is geworden. Het onderzoek laat ook zien dat gemeenten met eigen bijdragen/Wmo en WWB-beleid (Wet Werk en Bijstand) het verschil kunnen maken.

Ieder(in) wil inventariseren hoe dat in de gemeenten geregeld is. Daarom het verzoek onderstaande vragenlijst in te vullen. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden als onderwerp “stapeling zorgkosten” dat eind dit jaar in de Kamer besproken wordt.

FNV Wajonggroep opent meldpunt herbeoordeling

Meer dan tweehonderdduizend Wajongers worden opnieuw beoordeeld. Ze worden doorgelicht op de vraag of ze enig arbeidsvermogen hebben. De FNV Wajonggroep , onderdeel van de sector FNV Uitkeringsgerechtigden, heeft een meldpunt ingesteld. Zij wil weten of een en ander zorgvuldig gaat. Maar ook of mensen die arbeidsvermogen wordt toegekend, ook daadwerkelijk worden geholpen bij het vinden van een baan. Want ook zij zouden in aanmerking moeten komen voor een van de beoogde 125.000 banen uit de ‘banenafspraak’.

Tot nog toe hebben al zo’n tweehonderd mensen de enquête ingevuld. Om bevindingen stevig te kunnen onderbouwen vragen zij u de enquête in te vullen. bu kunt dit doen door op onderstaande link te klikken.

banner wajong voor 2010

Tot nog toe is opmerkelijk dat velen aangeven dat dit de eerste keer in jaren is, dat ze wat van UWV horen… Voorts stuurt UWV op basis van dossieronderzoek al een voorlopig oordeel mee zonder onderbouwing. Ben je het daar niet mee eens, moet je reageren met onderbouwing – dat voelt scheef. En vooralsnog lijkt het aantal mensen dat extra hulp heeft gekregen bij het vinden van werk, nog niet bijster hoog…

De FNV Wajonggroep kaart signalen als deze aan bij UWV, bij de Staatssecretaris, Kamerleden, andere belangenbehartigers zoals de LCR, enz.

 

de Nationale Hulpgids

De Nationale Hulpgids is een soort ‘marktplaats’ voor zorg waar hulpvragers de eigen regie houden in het zoeken en contact leggen met kleinschalige zorgaanbieders (veelal ZZP’ers). De website is gratis te gebruiken en u bepaalt zelf de vergoeding voor de hulp en maakt zelf afspraken met de zorgaanbieders.

http://www.nationalehulpgids.nl/

 

Opvragen verantwoordingsvrij bedrag PGB via SVB

Via het Kennis- en adviescentrum bereikte ons de vraag of het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB kan worden opgevraagd en hoe dat kan.
Voor een PGB-Wlz is dit op te vragen via http://svb.nl/int/nl/pgb/actueel/nieuwsoverzicht/150608_opvragen_verantwoordingsvrij_bedrag_nu_mogelijk_voor_Wlz.jsp .

Voor een PGB-Wmo is dit helaas nog niet mogelijk omdat de gemeentes daarvoor nog gegevens moeten aanleveren.

Verdien uw zorgkosten terug via uw belastingaangifte!

Zoekt u hulp bij het invullen van de belastingaangifte over 2014? Dan bieden de website meerkosten.nl en de brochure Belastingvoordeel 2014 van Ieder(in) u de helpende hand. De website is al een tijdje live. Maar we stellen nu ook een digitale brochure met alle informatie samen.
https://iederin.nl/nieuws/17469/verdien-uw-zorgkosten-terug-via-uw-belastingaangifte

Gemakkelijk aan de slag met uw belastingaangifte

Zoekt u hulp bij het invullen van de belastingaangifte over 2014? Dan biedt de website meerkosten.nl u de helpende hand. Vanaf nu kunt u op deze website de actuele informatie vinden over verschillende aftrekmogelijkheden die van belang zijn voor mensen met een handicap of ziekte. Zoals de specifieke zorgkosten. Eind januari komt ook de digitale brochure ‘Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking’ beschikbaar.
https://iederin.nl/nieuws/17430/gemakkelijk-aan-de-slag-met-uw-belastingaangifte-/

Help gemeenten inkomensondersteuning goed te regelen

De Wtcg en CER verdwijnen. Voor vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking moeten mensen vanaf 2014 aankloppen bij de gemeente. Elke gemeente krijgt de taak om hiervoor inkomensondersteuning op maat te geven. Ieder(in) presenteert de handreiking ‘Inkomensondersteuning op maat’: voor lokale belangenbehartigers die gemeenten willen helpen bij het goed regelen van deze nieuwe taak. 

In de handreiking kunt u lezen wat uw gemeente kan doen om te zorgen voor maatwerk bij het vergoeden van meerkosten vanwege een chronische ziekte of beperking. U vindt een beschrijving van de wettelijke kaders en van de mogelijkheden die gemeenten hebben om eigen keuzes te maken. Wij geven daarbij een aantal aandachtspunten waarmee u kunt beoordelen wat de effecten zijn van de verschillende opties voor gemeenten. Tot slot doen we praktische suggesties hoe u op een effectieve manier in gesprek kunt gaan met uw gemeente.
            
Download hieronder de handreiking (word of pdf)