Inkomenspositie en sociale zekerheid Archives

Zorg- en cliëntenorganisaties: ‘Mensen met een beperking verdienen plek in regeerakkoord’

Honderden zorg- en cliëntenorganisaties roepen een nieuw te vormen kabinet dringend op om de 2 miljoen mensen met een beperking en hun naasten de noodzakelijke aandacht te geven in het regeerakkoord. Het gaat namelijk níet goed met de positie van deze groep mensen. Vooral op het gebied van bestaanszekerheid, zorg, ondersteuning en participatie hebben zij de afgelopen jaren grote achterstanden opgelopen. De kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van deze groep mensen wordt bedreigd door versnipperde wetgeving, bezuinigingen, onevenredige bureaucratie en gebrek aan een integrale visie. Brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronische ziekte Ieder(in) sturen daarom samen met vele andere vertegenwoordigende organisaties een brief aan informateur Plasterk en de politieke partijen. Naast de VGN en Ieder(in) en haar leden, ondertekenden ook Coalitie voor Inclusie, Wij Staan Op!, de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging van…

Lees meer

Energiekosten grote last voor gezinnen met zorgintensieve gezinsleden

Er komen steeds meer berichten dat het prijsplafond  om te compenseren voor de sterk gestegen energie kosten niet passend is voor gezinnen met een thuiswonende zorg-intensieve verwant. Ook voor wooninitiatieven is niet duidelijk of zij gecompenseerd gaan worden zoals voor de meeste zorginstellingen gaat gelden. Koepelorganisatie Ieder(in) heeft op 6 oktober de Tweede Kamer gevraagd voor een gerichte compensatie https://iederin.nl/verbeter-bestaanszekerheid-en-kom-met-gerichte-compensatie-van-energiekosten/ Om de problematiek meer zichtbaar te maken is KansPlus, samen met een aantal andere organisaties, op zoek naar inhoudelijke voorbeelden en wat dit betekent voor u en uw gezin of voor uw wooninitiatief. Er zijn meer waskosten, elektrische hulpmiddelen die stroom vragen, extra verwarming. Het prijsplafond is niet passend voor mensen met een zorgintensieve verwant thuis. Zij zitten altijd boven de grenswaarden van modaal verbruik. Energie besparen lukt nauwelijks. Met uw melding kunnen we dit bij beleidsmakers en politieke beslissers op de agenda krijgen. De samenwerkende organisaties zijn: KansPlus,…

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met nieuwe regels Wajong

Op 26 mei 2020 stemde de Eerste Kamer in met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee is het wetvoorstel aangenomen. Nieuw is dat de studiemaatregelen al met het nieuwe studiejaar ingaan. Ook is er een uitzondering gemaakt voor een specifieke groep Wajongers. De regels die te maken hebben met de hoogte van de aanvullende Wajong-uitkering voor werkende Wajongers gaan per 2021 in, net als het uitbreiden en verbreden van de regels rond het eindigen en herleven van het recht op Wajong. Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat werken moet lonen. Zie voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/05/26/eerste-kamer-stemt-in-met-nieuwe-regels-wajong…

Lees meer