Energiekosten grote last voor gezinnen met zorgintensieve gezinsleden

Er komen steeds meer berichten dat het prijsplafond  om te compenseren voor de sterk gestegen energie kosten niet passend is voor gezinnen met een thuiswonende zorg-intensieve verwant. Ook voor wooninitiatieven is niet duidelijk of zij gecompenseerd gaan worden zoals voor de meeste zorginstellingen gaat gelden.

Koepelorganisatie Ieder(in) heeft op 6 oktober de Tweede Kamer gevraagd voor een gerichte compensatie https://iederin.nl/verbeter-bestaanszekerheid-en-kom-met-gerichte-compensatie-van-energiekosten/

Om de problematiek meer zichtbaar te maken is KansPlus, samen met een aantal andere organisaties, op zoek naar inhoudelijke voorbeelden en wat dit betekent voor u en uw gezin of voor uw wooninitiatief.

Er zijn meer waskosten, elektrische hulpmiddelen die stroom vragen, extra verwarming.
Het prijsplafond is niet passend voor mensen met een zorgintensieve verwant thuis. Zij zitten altijd boven de grenswaarden van modaal verbruik. Energie besparen lukt nauwelijks.

Met uw melding kunnen we dit bij beleidsmakers en politieke beslissers op de agenda krijgen.
De samenwerkende organisaties zijn: KansPlus, EMB Nederland, Sien, 2CU, Helpende Handen en Dit Koningskind.

Meld uw situatie met voorbeelden via https://www.kansplus.nl/over-kansplus/meld-uw-ervaring/