april 2024

Ad Schoenmakers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ad Schoenmakers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al jarenlang in voor mensen met een verstandelijke beperking bij Kans Plus, Platform VG Zuidoost Brabant, Netwerk Rondom en Stichting Carrousel (bevorderen van integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking). Daarnaast is hij actief bij de Dementietafel Groot Eindhoven-De Kempen en is sinds 2012 penningmeester bij de Antoniuskerk Beweging. Medewerkers en bestuur KansPlus Landelijk feliciteren Ad van harte met zijn onderscheiding.

Lees meer

Betrek cliëntenraden bij de evaluatie van de Wmcz 2018

Op 1 juli 2020 is de Wmcz 2018 ingegaan. Komend najaar vindt naar verwachting de evaluatie van de wet plaats. Het Ministerie van VWS stelt daar momenteel een plan van aanpak voor op. Samen met LSR, LOC, MIND en NCZ heeft KansPlus op 28 maart vragen en signalen aangeleverd bij het Ministerie die richting kunnen geven bij de opzet en inhoudelijke lijn van het evaluatieonderzoek. Een onderzoek waar cliëntenraden zelf bij betrokken zouden moeten worden. De aangeleverde vragen en signalen komen voort uit contacten met cliëntenraden en de dagelijkse werkpraktijk van de afgelopen jaren. Bijna vier jaar lang zijn er ervaringen opgedaan met de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in de praktijk. Een belangrijke vraag is logischerwijs of de geformuleerde verbeterpunten in vergelijking met de oude Wmcz tot de gewenste resultaten hebben geleid. Het Ministerie van VWS is – zo lijkt het – daarom voornemens om de wetsevaluatie…

Lees meer

Toekomstagenda Zorg en ondersteuning voor een breed publiek toegankelijk gemaakt

Minister Helder van Langdurige Zorg heeft de Kamer in een brief bijgepraat over de voortgang van de Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Ieder(in) is, samen met veel andere partijen waaronder verschillende lidorganisaties, intensief betrokken bij de uitvoering van deze agenda. De agenda is bedoeld om de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking te verbeteren en te vernieuwen. Daarbij is ook speciale aandacht besteed aan het in begrijpelijk taal toegankelijk maken van alle plannen. De Toekomstagenda is gericht op verschillende onderwerpen. Zoals zorg, ondersteuning, werken, wonen, technologie en daginvulling. De plannen op deze gebieden worden in eenvoudige taal uitgelegd in factsheets en filmpjes. Zo reist filmmaker Mari Sanders door heel Nederland om mensen te spreken over een aantal toekomstgerichte initiatieven. Bekijk de video’s van de toekomstagenda. Lees de factsheets van de toekomstagenda. Onafhankelijke cliëntondersteuning Een onderwerp van de Toekomstagenda dat…

Lees meer