Ad Schoenmakers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ad Schoenmakers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij zet zich al jarenlang in voor mensen met een verstandelijke beperking bij Kans Plus, Platform VG Zuidoost Brabant, Netwerk Rondom en Stichting Carrousel (bevorderen van integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking).
Daarnaast is hij actief bij de Dementietafel Groot Eindhoven-De Kempen en is sinds 2012 penningmeester bij de Antoniuskerk Beweging.
Medewerkers en bestuur KansPlus Landelijk feliciteren Ad van harte met zijn onderscheiding.