Ieder(in) ontwikkelt digitale landkaart voor belangenbehartiging in het onderwijs

Veel ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte zetten zich in voor goed onderwijs voor hun of andermans kinderen. Soms doen ze dat alleen, maar vaak maken ze deel uit van een oudergroep. Bij deze belangenbehartiging stuiten ze vaak op het probleem dat veel zaken die het onderwijs raken, buiten school, door de gemeente besloten worden.

Bij deze besluiten – over bijvoorbeeld leerlingenvervoer of ondersteuning op school – laat de gemeente zich adviseren door formele adviesraden waarin ouders niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn.
Ieder(in) is een digitale landkaart aan het ontwikkelen met daarop per gemeente en regio de contactgegevens van raden en oudergroepen/ouders, zodat zichtbaar wordt wie de gemeente en scholen adviseert en waar ervaringskennis te vinden is.

Meer informatie is te lezen op de website van Ieder(in)  https://iederin.nl/nieuws/17873/laat-uw-stem-als-ouder-horen/ en in  Oproep_oudergroepen_inventarisatie .

Bron: www.iederin.nl

Petitie ‘Leerkansen voor iedereen’

Op initiatief van de academie voor Zelfstandigheid en haar samenwerkingspartners is een landelijke handtekeningenactie gestart met als thema ‘Leerkansen voor iedereen!’

De overheid stimuleert de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers maar kent geen structurele financiering voor het leertraject dat nodig is om mensen in staat te stellen het heft in eigen handen te nemen. Het doel van de petitie is dat verstandelijk beperkte mensen financieel in staat gesteld worden om zich verder te ontwikkelen na hun 18e.

De petitie is te vinden op https://petities.nl/petitions/leerkansen-voor-iedereen-ook-met-beperking-na-je-18e/signatures?locale=nl

Lees voor meer informatie: A4 handtekeningenactie

De onderwijsconsulent

Vanaf 1 augustus zijn er onderwijs-zorgconsulenten actief, speciaal daarvoor aangesteld door het ministerie van OCW, die ouders helpen zorg in het onderwijs te regelen.

Naast knelpunten in de uitvoering van de Zorgverzekeringswet zijn er ook andere problemen bekend. Sommige ouders hebben ondersteuning nodig bij het regelen van zorg in onderwijs vanuit de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg.

U kunt deze consulenten bereiken via  Bureau Onderwijsconsulenten, op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur via het centrale nummer 070 – 312 28 87 of info@onderwijsconsulenten.nl.

Zie ook www.onderwijsconsulenten.nl

Meld problemen met intensieve kindzorg in het onderwijs

Ouders van kinderen met intensieve kindzorg ondervinden problemen met het regelen van begeleiding of toezicht tijdens schooltijd. De staatssecretarissen van onderwijs en VWS hebben toegezegd dat ze dit voor 1 augustus gaan oplossen. Dus als u ook deze problemen hebt dan is het nu tijd om die te melden! En ook als u van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd wordt of als u niet weet welk zorgloket verantwoordelijk is voor het organiseren van zorg en ondersteuning op school. U kunt dat melden bij het Juiste Loket: meldpunt@juisteloket.nl of bel naar (030) 7897878.

 

Informatie over Passend onderwijs

Ieder(in) maakt zich sterk voor goed onderwijs voor kinderen met een beperking. Een kind dat zich optimaal kan ontwikkelen, staat later sterker in de samenleving. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Het spreekt vanzelf dat ook kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, recht hebben op een optimale ontwikkeling, en dus op goed onderwijs.

Met ingang van aanstaand schooljaar (2014 – 2015) wordt Passend onderwijs ingevoerd. Dat zal gepaard gaan met veranderingen en nieuwe regels.

 Informatiegids Passend Onderwijs

Samen met Oudervereniging Balans hebben wij een informatiegids Passend Onderwijs uitgebracht. Deze gids is onlangs volledig geactualiseerd. In de gids kunnen ouders of verzorgers lezen wat passend onderwijs voor hun kind betekent. De gids bevat onder meer actuele informatie over wetgeving passend onderwijs en een handig stappenplan voor het zoeken naar passend onderwijs voor een kind. De gids is te bestellen via de webwinkel van Balans digitaal (tegen verzendkosten). 

 Steunpunt Passend Onderwijs

Ieder(in) en Balans werken samen in het Steunpunt Passend Onderwijs. Bij dit steunpunt kunnen ouders vragen stellen over passend onderwijs. Dat kan via de website Steunpunt passend onderwijs  of via 0800-5010 (maandag t/m vrijdag van 10.00 uur -15.00 uur).

 Informatiepakket Passend onderwijs

Dit pakket bestaat uit:

  • Een overzicht van adressen van organisaties die informatie of advies geven over onderwijs. U kunt uw leden/achterban naar deze organisaties doorverwijzen. 
  • Informatieve tekst/artikel over passend onderwijs die u kunt publiceren op uw website, in uw nieuwsbrief of in uw ledenblad.
  • Een voorbeelddraaiboek en –programma voor een informatiebijeenkomst voor uw leden/achterban.

Het informatiepakket Passend onderwijs kunt per mail aanvragen bij Ieder(in): post@iederin.nl 

 Meedoen aan de Week van passend onderwijs

Van 24 t/m 28 maart is er de Week van passend onderwijs. Doel van deze week is in korte tijd veel aandacht vragen voor passend onderwijs, zodat ouders, kinderen en leerkrachten goed op de hoogte zijn van wat er allemaal gaat veranderen.

 Ook u kunt meedoen aan de Week van passend onderwijs!

Organiseer bijvoorbeeld in die week een informatiebijeenkomst voor uw leden, of een activiteit op de school in uw wijk/gemeente. Heeft u ideeën nodig of vindt u het ingewikkeld om een activiteit te organiseren? Beleidsmedewerker Gepke Boezaard zal u graag adviseren. Stuur haar een mail met uw contactgegevens. Zij neemt dan contact met u op (g.boezaard@iederin.nl). Meer informatie vindt u op de website Passend onderwijs.

ledenbrief informatie passend onderwijs

Kritische brief voortgang Passend Onderwijs

Op papier is alles straks  netjes geregeld, maar dat brengt werkelijk passend onderwijs voor kinderen en jongeren geen stap dichterbij. Dit is een van de belangrijkste kritiek- en zorgpunten die Platform VG,  CG-Raad  en de Oudervereniging Balans hebben voorgelegd aan de Tweede Kamer. Waar blijft de inhoud?

http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1330/Kritische-brief-over-voortgang-Passend-onderwijs

Bron: www.platformvg.nl