Medezeggenschap Archives

Wat kan een cliëntenraad met het Transitieakkoord van VGN en ZN

Begin dit jaar hebben de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het akkoord ‘Transitie naar een toekomstige gehandicaptenzorg’ gesloten. Aanleiding is dat de zorg onder druk staat door stijgende kosten en de arbeidsproblematiek. Het doel van het akkoord is om een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Er moet worden nagedacht over oplossingen waarbij de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking geborgd blijft. Het akkoord gaat ook een rol spelen bij de zorginkoop. KansPlus/VraagRaak heeft samen met het LSR een aantal adviezen voor cliëntenraden en verwantenraden opgesteld die hen kunnen helpen bij hun werk. Investeren in kwaliteit van leven ‘Niet over ons, maar met ons’. Cliëntenraden en verwantenraden verwanten kunnen aangeven dat bij alle projecten die in de organisatie opgezet worden in het kader van dit transitieakkoord mensen die zorg krijgen en hun vertegenwoordigers direct betrokken worden. Kwaliteit van leven…

Lees meer

VGN lanceert Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 gepresenteerd. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Theo van Uum, directeur Langdurige zorg van VWS, en Emmeke van Eersel, bestuurder van Middin. Het Kwaliteitskompas is de opvolger van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, dat in de afgelopen vijf jaar werd toegepast in de sector. Meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid Evenals het Kwaliteitskader gaat het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg over goede zorg voor mensen met een langdurige beperking. Het kader geeft duidelijkheid over kwaliteit van bestaan en regie over het eigen leven. Vergeleken met het Kwaliteitskader is het Kwaliteitskompas minder instrumenteel, sluit het beter aan op de praktijk en is er meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid. Daarbij is er aandacht voor het sociaal netwerk van mensen met een beperking, bijvoorbeeld de kennis die hun verwanten opdoen. Wat is goede zorg? De veranderingen zijn ingegeven door de input van ervaringsdeskundigen en hun naasten. Tijdens een bijeenkomst in maart…

Lees meer

Jaarlijks congres cliëntenraden in een nieuw jasje!

Zet alvast in je agenda: 2 december 2022 Het congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg is niet meer weg te denken. Elke eerste vrijdag van december was het weer zover. En er is goed nieuws: de komende vijf jaar blijft het congres. Nieuw jasje Het congres gaat de komende jaren verder in een nieuw jasje. Het congres gaat samen met de SamenSterkdagen. Deze dagen werden door het hele land georganiseerd bij zorgaanbieders. Het congres heet daarom komende jaren de SamenSterkdag. SamenSterkdag 2022 Tijdens het congres staan mensen met een beperking centraal. We gaan weer aan de slag met belangrijke en interessante onderwerpen. Denk aan vrijheid, kwaliteit van de zorg en plannen voor de toekomst. Er zal veel aandacht zijn voor inspraak, eigen regie, zeggenschap en medezeggenschap! Voor wie? Het congres is voor cliëntenraadsleden en medewerkers in de medezeggenschap. Daarnaast zijn alle mensen met…

Lees meer

Werkconferentie Medezeggenschap en inspraak Wmcz2018

KansPlus organiseert samen met Odion en SIG op 11 juni van 10.30 tot 14.30 uur een gratis werkconferentie over Medezeggenschap en inspraak Wmcz2018 bij Van der Valk Hotel Oostzaan-Amsterdam, Westeinde 1, 1511 MA Oostzaan. Deze werkconferentie is de afsluiting van een project waarin KansPlus, SIG en Odion samengewerkt hebben. Graag delen we de ervaringen over goede medezeggenschap uit dit project ook met andere zorgorganisaties in de regio Noord-Holland en nodigen hen daarom uit voor deze dag. Programma 09.45 uur            Ontvangst met koffie, thee en zoete lekkernijen 10.30 uur            Opening 11.00 uur            Workshops ronde 1 12.00 uur            Uitgebreid lunchbuffet (warme en koude gerechten) en ter afsluiting een zoetbuffet 13.00 uur            Workshops ronde 2 14.00 uur            Gezamenlijke afsluiting 14.30 uur            Einde Voor wie? Cliëntenraden Verwantenraden Ondersteuners van cliëntenraden Teamleiders en managers zorg Bestuurders Raden van Toezicht Workshops Er zijn 4 verschillende workshops. Je kunt…

Lees meer

Terugblik congres cliëntenraden gehandicaptenzorg 3 december 2021

Vrijdag 3 december organiseerden KansPlus en het LSR het jaarlijks congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Het thema was ‘De kunst van de medezeggenschap’. Het congres zou grotendeels op Landgoed Zonheuvel in Doorn plaatsvinden. Door de coronaomstandigheden was het congres alleen online. We maakten er met elkaar een mooie dag van! Uitzendingen terugkijken Plenaire start in de zaal Ochtendprogramma zaal – Zichtbaarheid van de cliëntenraad (voor cliëntenraadsleden en ondersteuners) Ochtendprogramma studio – Het Kwaliteitskader en de cliëntenraad (voor naasten in de cliëntenraad en professionals) Middagprogramma zaal – Kwaliteiten in de medezeggenschap (voor cliëntenraadsleden en ondersteuners) Middagprogramma studio – Alles over de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, LCvV (voor naasten in de cliëntenraad en professionals) Een programma vol kunst Tijdens het programma waren er mooie schilderijen van Sam Warmerdam te zien. Ook werd er prachtige muziek gespeeld door de All Stars Band. Zo stond de kunst tijdens het congres centraal. Ook de kunst van de medezeggenschap kwam…

Lees meer

Congres cliëntenraden gehandicaptenzorg ‘De Kunst van de medezeggenschap’

Omdat er steeds meer coronabesmettingen zijn, is het congres volledig online. Het fysieke programma op Landgoed Zonheuvel in Doorn gaat helaas niet door.  Via onderstaande link kun je vrijdag 3 december vanaf 10:00 uur deelnemen aan het congres: https://webinar.livestreamer.nl/lsr/de-kunst-van-de-medezeggenschap   Met een programma vol belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad. Zoals de wet, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), die dit jaar 25 jaar bestaat! Iedereen kan zich op 3 december verder verdiepen in de Kunst van de Medezeggenschap! Programma Een online programma waarbij deelnemers vanuit huis een programma volgen. Klik hier voor het online programma. 10.00 uur Digitale opening 10.15 uur Opening van het congres 11.00 uur Ochtendprogramma, keuze uit: Zichtbaarheid van de cliëntenraad, workshop voor cliëntenraadsleden en ondersteuners Het kwaliteitskader en de cliëntenraad, beleidssessie voor naasten/vertegenwoordigers in de cliëntenraad en professionals 12.00 uur Lunchpauze 13.00 uur Middagprogramma,…

Lees meer

Congres cliëntenraden ‘De Kunst van de Medezeggenschap’ 3 december 2021

Op 3 december is het weer zover: het congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Met een programma vol belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad. Zoals de wet, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), die dit jaar 25 jaar bestaat! Iedereen kan zich op 3 december verder verdiepen in de Kunst van de Medezeggenschap! Omdat er steeds meer coronabesmettingen zijn, is het congres volledig online. Het fysieke programma op Landgoed Zonheuvel in Doorn gaat helaas niet door. Wel kan iedereen het online programma bekijken; dat gaat wel door. Programma Een online programma waarbij deelnemers vanuit huis een programma volgen. 10.00 uur Digitale opening 10.15 uur Opening van het congres 11.00 uur Ochtendprogramma, keuze uit: Zichtbaarheid van de cliëntenraad, workshop voor cliëntenraadsleden en ondersteuners Het kwaliteitskader en de cliëntenraad, beleidssessie voor naasten/vertegenwoordigers in de cliëntenraad en professionals 12.00 uur Lunchpauze 13.00 uur Middagprogramma, keuze uit: Kwaliteiten in de medezeggenschap, voor…

Lees meer

Vooraankondiging congres cliëntenraden ‘De Kunst van de medezeggenschap’

Op 3 december is het weer zover: het congres voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Met een programma vol belangrijke onderwerpen voor de cliëntenraad. Zoals de wet, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), die dit jaar 25 jaar bestaat! Maar bijvoorbeeld ook de zichtbaarheid van de cliëntenraad, medezeggenschap op de dagbesteding, de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) en technologie in de zorg komen aan bod. Kortom: er is genoeg voor iedereen om zich verder te verdiepen in de Kunst van de Medezeggenschap! Twee programma’s Het congres heeft twee programma’s. Een programma op locatie waarbij deelnemers samenkomen en workshops kunnen volgen. En een online programma waarbij deelnemers vanuit huis een programma volgen. Bezoekers kunnen kiezen of ze naar de congreslocatie komen of online meedoen. Locatie Op een locatie in de provincie Utrecht. Of online vanuit huis. Kosten De toegang is gratis. Het congres wordt georganiseerd door KansPlus en het LSR…

Lees meer

Eerste diploma’s Stevig naar de Top uitgereikt

“Ik durf nu meer ‘Nee’ te zeggen tegen mijn collega’s, vrienden en familie. Ik durf ook te zeggen ‘Wat bedoel je?’ als iemand iets zegt of vraagt als ik het niet begrijp.” John was 1 van de 5 cliënten die eind juli zijn eindpresentatie hield voor de training Naar de Top en daarmee zijn diploma behaalde. Ervaringsdeskundigen Eva en Agnes reikte samen met coach Jane en ondersteuner Han van KansPlus de diploma’s uit aan de 5 toppers. Tijdens de training leerden de deelnemers om beter voor zichzelf op te komen. Ook ontdekten zij wat hun talenten zijn en maakten ze de eerste stappen om hun wens uit te laten komen. “Ik vind het leuk om voor anderen te zorgen. Ik zou ook graag in een verzorgingstehuis willen werken”, zo ontdekte Michelle. Heb jij jouw talent al ontdekt? Wat is jouw talent? Han Mennen van KansPlus ondersteunt de…

Lees meer

Besluit NZa: betrek familie zorgvuldig bij fusie

Wat vooraf ging In februari 2021 oordeelde het College van Beroep Bedrijfsleven (CBb) dat een familievereniging in de langdurige zorg een “andere betrokkene” is die naast de cliëntenraad zorgvuldig betrokken dient te zijn bij een fusie en dat daarover gerapporteerd dient te worden door de fusiepartners. Dit omdat op basis van wetgeving “familie” uitdrukkelijk genoemd is. De NZa (Nederlandse Zorgauthoriteit) werd hiermede op zijn vingers getikt omdat NZa weigerde inhoudelijk in te gaan op een bezwaar van de Familievereniging Leekerweide Besluit NZa en de betekenis ervan Inmiddels heeft NZa naar aanleiding hiervan het oorspronkelijke bezwaar van de Familievereniging Leekerweide  opnieuw tegen het licht moeten houden.  Via deze link is het herziene besluit van 29 juni jl. te lezen. Het besluit was aanvankelijk vertrouwelijk omdat de belanghebbenden twee weken de gelegenheid kregen te verzoeken vertrouwelijke gegevens of bedrijfsinformatie en dergelijke te laten verwijderen uit de openbare versie. Daar is geen…

Lees meer