Medezeggenschap Archives

Betrek cliëntenraden bij de evaluatie van de Wmcz 2018

Op 1 juli 2020 is de Wmcz 2018 ingegaan. Komend najaar vindt naar verwachting de evaluatie van de wet plaats. Het Ministerie van VWS stelt daar momenteel een plan van aanpak voor op. Samen met LSR, LOC, MIND en NCZ heeft KansPlus op 28 maart vragen en signalen aangeleverd bij het Ministerie die richting kunnen geven bij de opzet en inhoudelijke lijn van het evaluatieonderzoek. Een onderzoek waar cliëntenraden zelf bij betrokken zouden moeten worden. De aangeleverde vragen en signalen komen voort uit contacten met cliëntenraden en de dagelijkse werkpraktijk van de afgelopen jaren. Bijna vier jaar lang zijn er ervaringen opgedaan met de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in de praktijk. Een belangrijke vraag is logischerwijs of de geformuleerde verbeterpunten in vergelijking met de oude Wmcz tot de gewenste resultaten hebben geleid. Het Ministerie van VWS is – zo lijkt het – daarom voornemens om de wetsevaluatie…

Lees meer

Inventarisatie ervaringen van vertegenwoordigers met de Wmcz 2018

Professor Marijke Malsch van de Open Universiteit maakte een inventarisatie van ervaringen met de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). En hoe vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking daar tegenaan kijken. De wet die overigens pas van kracht werd op 1 juli 2020.  Alleen voor het tot stand brengen van de medezeggenschapsregelingen hadden de instellingen nog een extra termijn van een half jaar, dus tot 1 januari 2021. Dit laatste halve jaar werd de facto nog weer verlengd vanwege de coronapandemie. Het Ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd lieten weten dat per 1 januari 2021 niet direct gehandhaafd zou gaan worden wat betreft de invoering van die medezeggenschapsregelingen. Als we ervan uitgaan dat de meeste zorgaanbieders hun medezeggenschapsregelingen wel rond 1 juli 2021 zullen hebben vastgesteld dan is er inmiddels dus ruimschoots ervaring opgedaan met de nieuwe medezeggenschap. Nieuwe medezeggenschap die tot doel had…

Lees meer

SamenSterkdag 2024 in Arnhem!

Op vrijdag 1 november is de SamenSterkdag 2024. Dit is een jaarlijks congres voor mensen met een beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Noteer deze datum alvast in jouw agenda, want het wordt weer een mooie dag. Dit jaar is de SamenSterkdag namelijk op Papendal in Arnhem. Olympische helden op Papendal Papendal is een bijzondere plek. Het is de belangrijkste locatie voor onze Nederlandse topsporters. Zij trainen daar nu voor de Olympische en Paralympische Spelen. Die zijn deze zomer in Parijs. We zijn erg blij dat we jullie op deze plek mogen uitnodigen voor de SamenSterkdag. Het bruist van de energie en inspiratie en dat kunnen we goed gebruiken. Op de SamenSterkdag gaan we weer samenwerken voor een goed leven voor mensen met een beperking. Gezondheid, sport en bewegen zijn daar een belangrijk onderdeel van! Wanneer kan ik me aanmelden? Aanmelden kan nu…

Lees meer

SamenSterkdag 2023 in beeld

In november 2023 was de SamenSterkdag in Zwolle. De SamenSterkdag is een jaarlijks evenement voor mensen met een beperking, naasten, vertegenwoordigers en medewerkers van zorgaanbieders. De dag is bedoeld om mensen met een beperking sterker te maken. Voor het meepraten, meedenken en meedoen in de samenleving. Over onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn. Samen met de mensen om hen heen. De SamenSterkdag wordt georganiseerd door KansPlus, Ieder(in), LFB en het LSR. Ieder jaar is de SamenSterkdag op een andere plek in Nederland. Bekijk hier het filmverslag van de SamenSterkdag in Zwolle: Ook in 2024 is er de SamenSterkdag, en wel op 1 november, Papendal in Arnhem. Meer info op: www.samensterkdag.nl  …

Lees meer

Recht op officiële cliëntenraad voor kleinschalige locaties in de gehandicaptenzorg

Goed nieuws voor de lokale medezeggenschap! Eind vorig jaar (1 december 2023) deed de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) een belangrijke uitspraak. De LCvV is de geschillencommissie in verschillen van mening tussen cliëntenraden en de zorgaanbieder. Maar als er geen cliëntenraad is, kan in een tweetal gevallen ook een representatieve delegatie een geschil van mening aan de LCvV voorleggen. Dat is het geval als een delegatie van mening is dat hun cliëntenraad structureel tekortschiet in de behartiging van de belangen van de cliënten. Daarnaast kan een delegatie naar de LCvV stappen in het geval dat de zorgorganisatie weigert een lokale cliëntenraad in te stellen. Van dit laatste recht uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) 2018 werd onlangs gebruik gemaakt. Kort samengevat ging het om het volgende. De zorgorganisatie had geweigerd een cliëntenraad in te stellen voor een locatie,…

Lees meer

Workshop en cursusaanbod VraagRaak 2024 

In 2024 heeft VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap, weer een divers aanbod aan workshops en cursussen, waar uw raad of vereniging gebruik van kan maken. Workshops  Cliëntenraad en vernieuwde Wmcz  De rol van de cliëntenraad en de wet Zorg & Dwang  Inspraak in de vernieuwde Wmcz Wat is de rol van de ambtelijk secretaris?  De rol van de cliëntenraad/ verwantenraad en het nieuwe kwaliteitskompas  Contact met de achterban  Doe-workshop: welke rollen heb jij?  Cliëntenraad en zorginkoop (Wlz)  Goed voorbereid het ondersteuningsplan bespreken  Cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen    Cursussen  Nieuw in de cliënten/ verwantenraad  Hoe krijg jij het voor elkaar?    Meer over de workshops en cursussen  Workshops worden minstens eenmaal per jaar centraal aangeboden. De workshops kunnen op locatie gegeven worden. Dit geldt ook voor de cursussen die…

Lees meer

Nieuwsbrief Ieder(in) – Verkiezingsspecial

  Ieder(in) maakte van de digitale nieuwsbrief van november 2023 een Verkiezingsspecial. Op woensdag 22 november is het namelijk zover: de Tweede Kamerverkiezingen. In deze Verkiezingsspecial staat belangrijke informatie over het stemmen van mensen met een beperking. Dit zijn de onderwerpen van deze thema-nieuwsbrief: Verkiezingsprogramma’s onder de loep: wat zeggen politieke partijen over mensen met een beperking? (On-)toegankelijke ervaring met de verkiezingen? Meld jouw ervaring bij het Meldpunt Welke hulp mag je krijgen bij het stemmen? ‘Stem jij ook?’ geeft in duidelijke taal uitleg over de verkiezingen Steffie Kieskompas voor mensen met een verstandelijke beperking Toegankelijke stembureaus bij jou in de buurt.   Wil je deze verkiezingsspecial lezen? Klik dan hier. Om de nieuwsbrief online te kunnen lezen, moet je geabonneerd zijn. Is de nieuwsbrief niet te lezen? Kijk dan op de website-pagina van Ieder(in) over toegankelijke verkiezingen.  …

Lees meer

SamenSterkdag 2023 – een groot succes!

Vrijdag 3 november bezochten meer dan 500 mensen de SamenSterkdag 2023 in Zwolle. Mensen met een beperking, naasten, vertegenwoordigers, begeleiders en andere mensen die belangstelling hadden. Het was een dag vol ontmoeten, in gesprek gaan, leren en gezelligheid. Bezoekers werden ontvangen bij de registratiebalie. Eerst was er tijd voor koffie of thee met wat lekkers. Daarna werd de dag op verrassende manier geopend door KansPlus directeur Dickie van de Kaa en LFB directeur Ellis Jongerius. Zij waren de dagvoorzitters van dit congres. In een filmpje was te zien hoe zij zich samen in de boksschool hadden voorbereid. Bij de opening waren korte interviews en verhalen van een naaste, een zorgprofessional en een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Na de opening konden bezoekers kiezen uit 19 verschillende sessies. De sessies hadden te…

Lees meer

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg doet uitspraak over gedwongen verhuizing

Zorginstelling Amarant Groep had niet mogen besluiten om woongroep De Stalhouderij te sluiten en zes bewoners te verplaatsen. Ook heeft de zorgaanbieder in de procedure tot het besluit niet zorgvuldig gehandeld. Tot dit oordeel komt de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Vijf van de zes bewoners van de Stalhouderij hadden een klacht ingediend over het besluit van de Amarant Groep. Lees hier verder over de uitspraak (bron: Ieder(in))  …

Lees meer

SamenSterkdag 2023 – Meld je nu aan!

Op vrijdag 3 november is de SamenSterkdag. Je bent van harte uitgenodigd!
Op deze dag staan mensen met een beperking centraal. Samen met naasten, vertegenwoordigers en medewerkers van zorgaanbieders beleven we een mooi en afwisselend programma. We gaan samen leren en werken aan een goed leven voor iedereen. Onze mening is: ‘Samen staan we sterker!’

Lees meer