Themabijeenkomsten over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning

Het Platform VG Zuidoost Brabant organiseert op 27 februari en 6 maart twee bijeenkomsten samen met KansPlus-Sien, Netwerk Rondom en RPSW over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning.

De bijeenkomsten vinden plaatst in Waalre van 19.30 tot 22.30 uur.

Op dinsdag 27 februari komt de laatste wetgeving voor box 1,2, en 3 aan de orde en de eigen bijdragen WLZ en Wmo.

Op dinsdag 6 maart staan alle vragen in relatie tot ouder-wooninitiatieven.

Op beide avonden is ruimte voor het stellen van vragen. U kunt uw vragen van  tevoren mailen maar secretariaat@kansplus-sien.nl .

Aanmelden kan via dit formulier. U kunt het ingevulde formulier mailen naar secretariaat@kansplus-sien.nl of sturen naar Langsteek 15, 5641 NG Eindhoven t.n.v. secretariaat KansPlus-Sien.

De volledige uitnodiging kunt u hier lezen.

 

MEE NL heeft nieuwe directeur

Yvon van Houdt wordt de nieuwe directeur van de coöperatie van MEE-organisaties;
MEE NL. Zij volgt hiermee Mirjam Sterk op.

Van Houdt is sinds 2009 directeur van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Daarvoor was ze een aantal jaren lid van het Dagelijks Bestuur van het CNV.

MEE NL is blij met de komst van Yvon. Zij heeft brede ervaring en relevante expertise in relatie tot de belangrijkste opdrachten van MEE; het ondersteunen van mensen met een beperking bij levensbrede vraagstukken en hen naar vermogen en talent laten meedoen in onze complexe samenleving.

Yvon van Houdt gaat een grote rol spelen in de realisatie van de opdrachten en start per
1 februari 2018 met haar werkzaamheden bij MEE NL.

Nog teveel kiesdrempels bij komende gemeenteraadsverkiezingen

Er zijn nog teveel kiesdrempels voor mensen met een beperking. Iedereen mag meedoen in onze samenleving. Mensen met een verstandelijke beperking hebben daar hulp bij nodig.
Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking meer gebruik maken van hun
stemrecht?

Met het oog op de gemeenteverkiezingen op 21 maart 2018 houden belangenverenigingen
Sien en KansPlus zich bezig met deze belangrijke vraag. Mensen met een verstandelijke
beperking willen ook graag hun stem laten horen bij verkiezingen, maar helaas is dit niet altijd
goed mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de stemformulieren zo moeilijk zijn en mensen met een
beperking geen uitleg over het verkiezingsprogramma krijgen. (Kijk ook op www.sien.nl)

De afgelopen jaren hebben wij knelpunten bij het stemmen met een beperking
geïnventariseerd, oplossingen bedacht en die getoetst bij de eigen doelgroep en bij
laaggeletterden. Op basis van die ervaring is de notitie opgesteld ‘Stemmen door mensen met
een verstandelijke beperking’.

Op 9 november hebben KansPlus en Sien gezamenlijk een brief gestuurd aan de raadsleden van de gemeenten in Nederland. In deze brief vragen zij de raadsleden om te melden waar zij tegenaan lopen wat betreft het betrekken van mensen met een beperking bij het verkiezingsproces.

brief aan gemeenten inzake stemmen

Thema-avond ‘seksualiteit en een verstandelije beperking’ in Vught

Op dinsdag 7 november om 19.30 uur organiseert Het Veilige huis in samenwerking met Novalis en KansPlus Bossche Ommelanden een thema-avond over seksualiteit een verstandelijke beperking. Deze avond geeft de toonaangevende bio psycholoog, therapeut, docent en auteur Martine Delfos een boeiende lezing over dit onderwerp. Daarnaast is er een informatiemarkt. De avond  vindt plaats bij Novalis, Industrieweg 9c te Vught. Aanmelden kan tot 10 november 2017 online op www.hetveiligehuis.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lezing Martine Delfos
Verstandelijke handicap en seksualiteit. Twee lastige onderwerpen bij elkaar. Verstandelijk beperkt…, maar is die diagnose altijd kloppend? En hoe verstandelijk beperkt is iemand met een verstandelijke beperking eigenlijk. En hoe is dat te plaatsen in geval van autisme. Maar wat er ook aan de hand is: mensen willen met mensen verbinden, mensen willen relaties en hun geest, hart en lichaam vraagt om relaties en seksualiteit. En dát onderwerp is voor iedereen een erg lastig onderwerp. Genoeg stof om ons over te buigen!

Over dit onderwerp vertelt Dr. Martine Delfos deze avond. Ze is een toonaangevend bio psycholoog, therapeut en auteur van verscheidene boeken over jeugdpsychologie, pedagogie, autisme en seksuele voorlichting van kinderen. Meer informatie over haar werk vindt u op: www.mdelfos.nl.

Het Veilige Huis
Het Veilige Huis is een samenwerkingsverband tussen ouders, vrijwilligers, opleiders en (zorg)instellingen. Door de krachten te bundelen en kennis te delen, willen ze seksuele opvoeding voor mensen met een beperking  bespreekbaar maken, helpen kinderen weerbaarder te maken en zo samen te zorgen voor een veilige omgeving. Een veilig huis in de breedste zin van het woord. Want kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaak op verschillende plaatsen ‘thuis’. Op school, de weekend- en naschoolse opvang, vereniging of woonvoorziening. Het Veilige Huis is een ouderinitiatief. Meer informatie: www.hetveiligehuis.nl.

Lezing Martine Delfos
Datum:
Dinsdag 7 november om 19.30 uur. Ontvangst met koffie/thee en informatiemarkt vanaf 19.00 uur. Kosten €5,00 incl koffie of thee.
Locatie: Novalis, Industrieweg 9C, Vught

uitnodiging Martine Delfos 7-11 def

Zorginspectie (IGZ) is gefuseerd met Jeugdinspectie (IJZ)

Per 1 oktober zijn de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) officieel gefuseerd. Voor instellingen voor jeugdhulp en voor zorgaanbieders die zowel zorg als jeugdhulp aanbieden, geldt  dat het toezicht vanaf 1 oktober 2017 wordt uitgevoerd door één inspectie.

De nieuwe organisatie heet Inspectie Gezondsheidszorg en Jeugd, afgekort IGJ.
Meer informatie www.igj.nl.

App voor mensen met verstandelijke beperking met alledaagse vragen

Met VraagApp krijgen mensen met een verstandelijke beperking snel antwoord van vrijwilligers op hun dagelijkse vragen. De app is nu beschikbaar voor iedereen in Nederland vanaf 16 jaar. Om vragen te stellen is een abonnement nodig. In de voorverkoop zijn door instellingen al ruim 3000 abonnementen afgenomen. VraagApp is een antwoord op het feit dat enerzijds steeds meer mensen de samenleving ingewikkeld vinden en anderzijds veel mensen op zoek zijn naar flexibel vrijwilligerswerk.

Hoe het werkt

Mensen die vaak alledaagse vragen hebben kunnen via hun instelling een gratis abonnement krijgen of zelf voor €12 per jaar een abonnement aanschaffen. Met het abonnement kunnen onbeperkt vragen gesteld worden. Vragen worden getypt of ingesproken. Een vraag wordt automatisch verzonden naar een paar vrijwilligers tegelijk. De eerste die de vraag wil beantwoorden, komt in een chatgesprek met de vragensteller. Zo krijgen vragenstellers snel antwoord. Middels toezicht op de gesprekken wordt de kwaliteit bewaakt. Er zijn daarnaast uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen.

Problemen voorkomen

VraagApp wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking zelfstandiger kunnen leven. Frank Schalken, directeur van VraagApp: “VraagApp voorkomt dat kleine vragen grote problemen worden. Doordat vrijwilligers alledaagse vragen beantwoorden, kunnen begeleiders hun beschikbare tijd benutten voor complexe vragen. Iedereen die WhatsApp gebruikt, kan ook met VraagApp overweg.”

Michiel Zeeuw is ervaringsdeskundige en werkzaam bij de belangenvereniging LFB, initiatiefnemer van VraagApp. “Veel mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben een smartphone. Zij hebben regelmatig vragen waar zij hulp bij nodig hebben. Via VraagApp stellen ze bijvoorbeeld vragen over het huishouden, openbaar vervoer of een brief die ze niet snappen.”

Initiatiefnemers

VraagApp is een initiatief van de LFB en sociale onderneming 3 Times Impact. Het concept van VraagApp is ontwikkeld in opdracht van Amerpoort. Founding partners zijn verder de instellingen ASVZ, ’s Heeren Loo, MEE Amstel en Zaan, MEE Rotterdam Rijnmond en Prisma. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, VSBfonds en NSGK hebben een groot deel van de kosten voor hun rekening genomen.

Meer uitleg in eenvoudige taal: Start VraagApp

Ben jij enthousiast over VraagApp? VraagApp zoekt 10 personen die  het gratis willen uitproberen. Kijk voor meer informatie op https://vraagapp.nl

 

Vooroordelen bij sollicitaties of op het werk

Voor de ontwikkeling van een training voor werkgevers in de zorg is Ieder(in) op zoek naar ervaringen en voorbeelden van mensen met verschillende soorten zichtbare en onzichtbare beperkingen. De training gaat over beelden en vooroordelen die mensen met een beperking tegenkomen in hun werk, of als ze op zoek zijn naar een baan (bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek).

Aan de hand van antwoorden op de drie onderstaande vragen willen ze een inventarisatie maken die te gebruiken is voor de ontwikkeling van de training. Uiteraard zullen de antwoorden zo verwerkt worden dat er geen naam bij staat en dat ze ook niet kunnen worden teruggeleid naar een bepaalde werknemer of werkgever.

 1. Welke beelden, vooroordelen of onhandige/onprettige bejegening kom je tegen tijdens je werk, of bij het zoeken naar werk? Bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek, of in het contact met je baas of collega’s? Of tijdens contacten met uitzendbureau of UWV? Het gaat hier om voorbeelden die laten zien dat men soms (positieve of negatieve) ideeën of oordelen heeft over mensen met een beperking, die niet blijken te kloppen.
 2. En zijn er ook voorbeelden die misschien niet te maken hebben met werk, maar die wel goed laten zien hoe er soms naar mensen met een beperking gekeken wordt? Bijvoorbeeld: een mevrouw in een rolstoel betaalt bij de kassa van een drogist, maar de kassajuffrouw geeft het geld terug aan haar man, omdat ze denkt dat hij de begeleider is.
 3. Welke tips hebben jullie? Wat kunnen werkgevers anders doen in de werving en selectie, zodat mensen met een beperking niet gediscrimineerd worden en een eerlijke kans op een baan krijgen?

Antwoorden op de vragen kun je mailen naar Nienke van der Veen van Ieder(in) via n.vanderveen@iederin.nl .

 

Cliëntenorganisaties vormen “kwaliteitsvierspan”

KansPlus (Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten), LFB, LSR (het Landelijke Steunpunt (Mede)Zeggenschap) en hun koepelorganisatie Ieder(in) gaan samenwerken ten behoeve van een betere kwaliteit van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zij hebben hiervoor gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst getekend.

 

v.l.n.r.: Illya Soffer (Ieder(in), Dickie van de Kaa (KansPlus), Jasper Boele (LSR),
Conny Kooijman (LFB).

 
Op 1 juli 2016 stuurde de Staatssecretaris van VWS de Nota “Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg” (kortweg doorgaans Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg genoemd) naar de Tweede Kamer. De Kwaliteitsagenda heeft tot doel de langdurige zorg voor onze doelgroep op veel punten te verbeteren. Maar liefst 63 actiepunten dienden te worden aangepakt.

Enkele voorbeelden uit die actiepunten:

 • terugdringen van door cliënten en verwanten ervaren afhankelijkheid van zorgaanbieders
 • betere toerusting van cliënten en verwanten om de dialoog aan te gaan met zorgaanbieders
 • versterken sociale netwerk cliënten
 • terugdringen onnodige vrijheidsbeperking cliënten
 • betere informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning
 • betere keuze-informatie
 • betere voorlichting cliëntenraden en familieverbanden over hun mogelijkheden tot beïnvloeding van het kwaliteitsbeleid
 • onderzoeken hoe cliënten en verwanten, cliëntenraden en familieverbanden meer betrokken kunnen worden bij besluitvorming die van invloed is op de kwaliteit van zorg en leven
 • verbetering advisering en instructies medewerkers bij complexe zorgvragen
 • bevorderen dat bestuurders faciliteren en inspireren door medewerkers ruimte te geven in hun werk en de dialoog tussen cliënt, verwant en medewerkers te stimuleren, idem dat bestuurders scherper zicht hebben op hun verplichtingen naar cliëntenraden en dat bestuurders in afstemming met cliëntenraad en familieverbanden tot beleid komen voor betrokkenheid van nabije familie

De cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoren, beroepsorganisaties op landelijk niveau en het Ministerie van VWS spraken al af alle actiepunten samen op te pakken in een Coalitie Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg. De Staatssecretaris van VWS was daarnaast bereid de Coalitie met financiële middelen te ondersteunen teneinde als Coalitie de actiepunten om te kunnen zetten in uitvoeringsplannen en beleid.
De afgelopen maanden hebben KansPlus, LFB, LSR en Ieder(in) al gezamenlijk de eerste plannen van aanpak omgezet en ingebracht in de Coalitie om de positie van de cliënt te versterken.

Essentieel is nu – zo stellen de vier landelijke cliëntenorganisaties – dat zij bij de uitwerking van de actiepunten goed afstemmen, zoveel mogelijk op één lijn zitten, gebruik maken van elkaars deskundigheid en de subsidiemiddelen zo efficiënt mogelijk inzetten en verantwoorden. Zij hebben er alle vertrouwen in – gezien de samenwerking van de afgelopen maanden – dat dat goed gaat verlopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorien Kloosterman via 06-46291032 of via d.kloosterman @kansplus.nl .

Addendum “Veiligheid en veerkracht versterken’

De VGN heeft op 17 maart het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’ gepresenteerd tijdens het symposium ‘Strafrecht bij seksueel misbruik tussen mensen met een beperking’.
Het addendum dient als aanvulling op de eerder verschenen handreiking ‘Sturen op aanpak van seksueel misbruik’ (VGN, 2011). In dit addendum wordt specifiek ingegaan op de rol van het strafrecht bij seksueel misbruik tussen cliënten met een verstandelijke beperking.

Het addendum is tot stand gekomen na intensieve samenwerking tussen de VGN, politie en het OM, waarbij ook de Inspectie gezondheidszorg was betrokken. VGN en politie hebben met elkaar afgesproken dat organisaties al bij een vermoeden van seksueel misbruik contact opnemen met de politie, zonder dat dat meteen hoeft te leiden tot een aangifte. Tijdens dit ‘informatief gesprek’ overleggen politie en gehandicaptenzorgorganisatie met elkaar welke stappen er het beste gezet kunnen worden. Dit gesprek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen gevoerd. Daar wordt besproken of en zo ja met wie er verdere verhoren zullen plaatsvinden. Als de politie redenen heeft om (toch) niet in gesprek te gaan met cliënt, dan zal de politie dit goed uitleggen aan de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordigers.
Nadat er bij een vermoeden van seksueel misbruik contact is geweest tussen gehandicaptenzorgorganisatie en politie, dan kan er besloten worden om over te gaan tot het zogeheten taxatiegesprek. Dit taxatiegesprek wordt gevoerd door een deskundige die hierin getraind is en voldoende ervaring heeft in het voeren van gesprekken en heeft tot doel om een onthulling van een cliënt over seksueel misbruik te verhelderen. Het gesprek is niet bedoeld om vast te stellen of het misbruik daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat is de taak van politie en OM. Informatie van het taxatiegesprek wordt, mits met toestemming van cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, verstrekt aan de politie.

Het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’ kunt u lezen via http://www.vgn.nl/artikel/25201 . Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Jos Noordover, jnoordover@vgn.nl.

Bron: VGN – vgn.nl/artikel/25201