Reactie KansPlus op algemeen overleg VWS over subsidiekader patiënten- en belangen organisaties

Op 25 april heeft de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesproken over het beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019- 2022. (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D21594&did=2018D21594)

In een eerder bericht op deze website kon al u lezen over de brandbrief die de patiënten- en cliëntenorganisaties voorafgaand aan dit overleg naar de Commissie gestuurd hebben. In deze brief hebben ze namens zo’n 100 organisaties (waaronder ook KansPlus) hun standpunten weergegeven.

Na het overleg heeft de voorzitter van KansPlus (Pouwel van de Siepkamp) namens KansPlus een reactie gegeven naar de leden van de Vaste Kamercommissie met het verzoek deze reactie mee te nemen in verdere overleggen met de minister.  KansPlus vraagt hierin o.a aandacht voor adequate financiering voor de ontwikkeling van lokale/regionale en domein overstijgende belangen netwerken voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook vraagt KansPlus aandacht voor een inhoudelijke verbetering van de onafhankelijke cliëntenondersteuning.
De volledige reactie van Pouwel van de Siepkamp, voorzitter van KansPlus kunt u hier lezen.

Koraal wint eerste landelijke VG Hackathon

Van 9 tot en met 13 april werd de eerste VG Hackathon georganiseerd.
Een hackathon is een bijeenkomst waarbij diverse mensen gedurende een bepaalde periode  gezamenlijk aan een thema werken. Het doel is om binnen een korte tijd een innovatieve en creatieve oplossing te bedenken.

In totaal deden 35 teams van zorginstellingen mee aan deze eerste VG Hackathon waarbij de vraag was hoe mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst beter te ondersteunen zijn met behulp van technologie.

Het team van Koraal heeft gewonnen met ‘ZieMij’; een app voor op de smartphone.  De tool vertaalt tekst zoals jij dat wil. Dat kan in woord, beeld of geluid. Daarnaast bevat de tool een virtuele helper. Deze helper kan je helpen bij wat je moet doen en je geruststellen als dat nodig is. Zo weet je wat je kan doen na het lezen van de brief of e-mail. De helper kan ook afspraken direct in jouw agenda plaatsen en herinnert je aan deze afspraak. Je kan ook iemand die je persoonlijk kent via de virtuele helper om hulp vragen. De virtuele helper brengt jou hiermee in contact.

De tweede plaats is naar Abrona gegaan met K.I.T, een digitaal hulpmiddel om tandenpoetsen makkelijk en leuk te maken.De derde plaats was voor Bartiméus met Eye Eye kapitein. Met deze  applicatie kunnen mensen met een visuele beperking op een een slimme manier zelf activiteiten opzoeken en zich ervoor inschrijven. De publieksprijs ging naar Stichting Philadelphia Zorg voor Kandit, een app voor financiële zelfstandigheid.

Bron: Skipr en Koraal

 

Fonds verstandelijk gehandicapten heet voortaan HandicapNL

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten en heten vanaf maandag 16 april: HandicapNL.
HandicapNL zet zich in om mensen met een handicap en hun naasten meer regie over hun eigen leven te geven en spant zich daarnaast in om een samenleving te creëren die eerlijke kansen voor iedereen biedt.

HandicapNL wil dat mensen met een handicap écht volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL: “Wij willen een maatschappij waarin mensen met een handicap zo goed mogelijk in staat worden gesteld om eigen keuzes te maken. We willen hen weerbaarder en zichtbaarder maken.” HandicapNL helpt familieleden en mantelzorgers middels projecten die meer balans creëren tussen draaglast en draagkracht. Ook vindt het nieuwe fonds dat sociale contacten leggen en houden eenvoudiger en veiliger moet kunnen.

Bron: HandicapNL

Was het voor jou makkelijk om te stemmen in jouw gemeente?

Gisteren 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen.
Iedereen moet kunnen stemmen. Ook mensen met een verstandelijke beperking.
Was het voor jou makkelijk om te stemmen bij de verkiezingen in jouw gemeente?

KansPlus, Sien, Ieder(in) en de LFB willen dit graag weten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vul de vragenlijst in via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/na_verkiezingen/ 

Door het invullen van de vragenlijst kunnen we een beeld krijgen van hoe toegankelijk het stemmen is voor mensen met een verstandelijke beperking. We verzamelen alle reacties en zo weten we wat goed gaat en wat beter kan. Als het nodig is zullen we daar actie op ondernemen.

Hoe toegankelijk zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart?

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen moet kunnen stemmen.
KansPlus, Sien, Ieder(in) en LFB willen graag weten hoe makkelijk het is om te stemmen in jouw gemeente.

Door het invullen van een vragenlijst kunnen we een beeld krijgen van hoe toegankelijk het stemmen is voor mensen met een verstandelijke beperking. Na de verkiezingen verzamelen we alle reacties en weten we wat goed gaat en wat beter kan. Als het nodig is zullen we daar actie op ondernemen.

Doe mee en vul de vragenlijst in via deze link.

 

Themabijeenkomsten over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning

Het Platform VG Zuidoost Brabant organiseert op 27 februari en 6 maart twee bijeenkomsten samen met KansPlus-Sien, Netwerk Rondom en RPSW over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning.

De bijeenkomsten vinden plaatst in Waalre van 19.30 tot 22.30 uur.

Op dinsdag 27 februari komt de laatste wetgeving voor box 1,2, en 3 aan de orde en de eigen bijdragen WLZ en Wmo.

Op dinsdag 6 maart staan alle vragen in relatie tot ouder-wooninitiatieven.

Op beide avonden is ruimte voor het stellen van vragen. U kunt uw vragen van  tevoren mailen maar secretariaat@kansplus-sien.nl .

Aanmelden kan via dit formulier. U kunt het ingevulde formulier mailen naar secretariaat@kansplus-sien.nl of sturen naar Langsteek 15, 5641 NG Eindhoven t.n.v. secretariaat KansPlus-Sien.

De volledige uitnodiging kunt u hier lezen.

 

MEE NL heeft nieuwe directeur

Yvon van Houdt wordt de nieuwe directeur van de coöperatie van MEE-organisaties;
MEE NL. Zij volgt hiermee Mirjam Sterk op.

Van Houdt is sinds 2009 directeur van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Daarvoor was ze een aantal jaren lid van het Dagelijks Bestuur van het CNV.

MEE NL is blij met de komst van Yvon. Zij heeft brede ervaring en relevante expertise in relatie tot de belangrijkste opdrachten van MEE; het ondersteunen van mensen met een beperking bij levensbrede vraagstukken en hen naar vermogen en talent laten meedoen in onze complexe samenleving.

Yvon van Houdt gaat een grote rol spelen in de realisatie van de opdrachten en start per
1 februari 2018 met haar werkzaamheden bij MEE NL.

Nog teveel kiesdrempels bij komende gemeenteraadsverkiezingen

Er zijn nog teveel kiesdrempels voor mensen met een beperking. Iedereen mag meedoen in onze samenleving. Mensen met een verstandelijke beperking hebben daar hulp bij nodig.
Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking meer gebruik maken van hun
stemrecht?

Met het oog op de gemeenteverkiezingen op 21 maart 2018 houden belangenverenigingen
Sien en KansPlus zich bezig met deze belangrijke vraag. Mensen met een verstandelijke
beperking willen ook graag hun stem laten horen bij verkiezingen, maar helaas is dit niet altijd
goed mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de stemformulieren zo moeilijk zijn en mensen met een
beperking geen uitleg over het verkiezingsprogramma krijgen. (Kijk ook op www.sien.nl)

De afgelopen jaren hebben wij knelpunten bij het stemmen met een beperking
geïnventariseerd, oplossingen bedacht en die getoetst bij de eigen doelgroep en bij
laaggeletterden. Op basis van die ervaring is de notitie opgesteld ‘Stemmen door mensen met
een verstandelijke beperking’.

Op 9 november hebben KansPlus en Sien gezamenlijk een brief gestuurd aan de raadsleden van de gemeenten in Nederland. In deze brief vragen zij de raadsleden om te melden waar zij tegenaan lopen wat betreft het betrekken van mensen met een beperking bij het verkiezingsproces.

brief aan gemeenten inzake stemmen

Thema-avond ‘seksualiteit en een verstandelije beperking’ in Vught

Op dinsdag 7 november om 19.30 uur organiseert Het Veilige huis in samenwerking met Novalis en KansPlus Bossche Ommelanden een thema-avond over seksualiteit een verstandelijke beperking. Deze avond geeft de toonaangevende bio psycholoog, therapeut, docent en auteur Martine Delfos een boeiende lezing over dit onderwerp. Daarnaast is er een informatiemarkt. De avond  vindt plaats bij Novalis, Industrieweg 9c te Vught. Aanmelden kan tot 10 november 2017 online op www.hetveiligehuis.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lezing Martine Delfos
Verstandelijke handicap en seksualiteit. Twee lastige onderwerpen bij elkaar. Verstandelijk beperkt…, maar is die diagnose altijd kloppend? En hoe verstandelijk beperkt is iemand met een verstandelijke beperking eigenlijk. En hoe is dat te plaatsen in geval van autisme. Maar wat er ook aan de hand is: mensen willen met mensen verbinden, mensen willen relaties en hun geest, hart en lichaam vraagt om relaties en seksualiteit. En dát onderwerp is voor iedereen een erg lastig onderwerp. Genoeg stof om ons over te buigen!

Over dit onderwerp vertelt Dr. Martine Delfos deze avond. Ze is een toonaangevend bio psycholoog, therapeut en auteur van verscheidene boeken over jeugdpsychologie, pedagogie, autisme en seksuele voorlichting van kinderen. Meer informatie over haar werk vindt u op: www.mdelfos.nl.

Het Veilige Huis
Het Veilige Huis is een samenwerkingsverband tussen ouders, vrijwilligers, opleiders en (zorg)instellingen. Door de krachten te bundelen en kennis te delen, willen ze seksuele opvoeding voor mensen met een beperking  bespreekbaar maken, helpen kinderen weerbaarder te maken en zo samen te zorgen voor een veilige omgeving. Een veilig huis in de breedste zin van het woord. Want kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaak op verschillende plaatsen ‘thuis’. Op school, de weekend- en naschoolse opvang, vereniging of woonvoorziening. Het Veilige Huis is een ouderinitiatief. Meer informatie: www.hetveiligehuis.nl.

Lezing Martine Delfos
Datum:
Dinsdag 7 november om 19.30 uur. Ontvangst met koffie/thee en informatiemarkt vanaf 19.00 uur. Kosten €5,00 incl koffie of thee.
Locatie: Novalis, Industrieweg 9C, Vught

uitnodiging Martine Delfos 7-11 def