Vooraankondiging bijeenkomsten Sien over wat er geregeld moet worden als je kind 18 wordt

Belangenorganisatie Sien organiseert drie bijeenkomsten over wat er geregeld moet worden als je kind met een verstandelijke beperking 18 jaar wordt.

De bijeenkomsten worden georganiseerd op de volgende data en in de volgende plaatsen:

31 oktober 2018:        (V)SO Boslust, Ommen
21 november 2018:    (V)SO De Blink, Veenendaal
30 januari 2019:         Praktijkcollege Het Metrum, Leiden

Journalist Gijs Wanders en zijn dochter Vera delen hun verhaal over de groei naar volwassenheid en zelfstandigheid van Vera. Vera heeft een verstandelijke beperking.

Daarnaast krijgt u tijdens verschillende workshops de gelegenheid om met deskundigen en met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving met betrekking tot wonen, zorg, werk- en dagbesteding en over beschermingsmaatregelingen en erfrechten. Uw vragen staan hierbij centraal.

De bijeenkomsten beginnen vanaf 18.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
Reserveer de door u gewenste datum alvast in uw agenda!
Een uitnodiging met mogelijkheid tot aanmelden volgt binnenkort.

vooraankondiging inspiratiebijeenkomsten Sien 2018-2019

Boekje over ouder worden en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Met veel inlevingsvermogen en mooie beeldspraak beschrijven Henk van Dijk en Fia Oomen verschillende aspecten over ouder worden en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. De volgende thema’s komen aan de orde:

 • wanneer je ouder wordt
 • wat is dementie
 • gezondheidsklachten bij dementie
 • hoe ga je om met mensen met dementie
 • de zorg voor mensen met dementie en hun familie
 • wat zijn mantelzorgers

Henk werkt als ervaringsdeskundige bij LFB Wolvega en heeft een verstandelijke beperking. Henk werkt ook mee aan de Dementietafel. Fia werkt als predikant geestelijk verzorger. Voor dit boekje interviewde zij Henk en hebben zij het in makkelijks Nederlands geschreven.

Het voorwoord in het boekje is geschreven door Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus. Het boekje is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Steunfonds KansPlus.

Het boekje is voor €4.75 + verzendkosten te bestellen via de webwinkel van KansPlus via https://www.kansplus.nl/produkten-en-diensten/winkel/ 

Samen Sterkdagen: Kom ook en doe mee!

Van half september tot half november 2018 zijn verdeeld over het land Samen Sterkdagen te bezoeken. Vanuit het programma Ik doe mee! – Samen Sterk voor Kwaliteit, organiseren de cliëntenorganisaties LFB, KansPlus, Ieder(in) en LSR, deze bijeenkomsten voor mensen met een beperking, familie en professionele hulpverleners/begeleiders. Dat doen zij samen met en bij een gast-zorgorganisatie.
Kom ook naar de Samen Sterkdag bij jou in de buurt. En doe mee aan workshops over goede kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Bij de Samen Sterkdag kunnen mensen elkaar ontmoeten, lezingen bezoeken en meedoen aan workshops. Voor iedereen die betrokken is, is er iets te doen: voor mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning, familie, medewerkers, vrijwilligers en cliëntenraden.

Het programma
We willen graag dat mensen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen uit de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg. Hierin staan afspraken over kwaliteit en over samenwerken aan nóg betere zorg en ondersteuning.

De Samen Sterkdag duurt van 10.00 tot 15.30 uur.

Het programma bestaat onder andere uit:

 • een gezamenlijk gedeelte
 • verschillende workshoprondes en lezingen
 • over onderwerpen die we samen met de gast-organisatie vaststellen
 • bijvoorbeeld over ‘leven in vrijheid’, ‘in gesprek over het ondersteuningsplan’, ‘toegankelijke informatie over zorg’, ‘versterken van medezeggenschap’, ‘de dialoog over goede zorg – goed leven voor ouderen’
 • tijd voor ontspanning en gezelligheid.

De workshops en lezingen worden samen met ervaringsdeskundigen verzorgd.

Vijf bijeenkomsten
De Samen Sterkdagen zijn op de volgende data en plekken:

 • vrijdag 28 september in Vries (Noord-Nederland)
 • vrijdag 5 oktober in Den Haag (West-Nederland)
 • vrijdag 26 oktober in Utrecht (Midden)-Nederland
 • vrijdag 2 november in Rosmalen (Zuid-Nederland)
 • vrijdag 9 november in Enschede (Oost).-Nederland

 Doe mee!
We verspreiden zes weken van tevoren de definitieve uitnodigingen voor de bijeenkomsten. Wil je een uitnodiging ontvangen voor een van de bijeenkomsten? Laat dan hier je e-mailadres achter. Dan ontvang je automatisch een uitnodiging om je in te schrijven. En noteer de datum alvast in je agenda! Kijk op www.ikdoemee.nl voor meer informatie.

 

Geef een verwenbox cadeau aan een mantelzorger

HandicapNL (voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten) is opnieuw een actie gestart voor honderden ouders/verzorgers van kinderen met een beperking. Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel een ouder of verzorger van een kind met een beperking. Deze ouders hebben het vaak zwaar en hun zorg stopt nooit. HandicapNL wil in september mensen verrassen met een goed gevulde verwenbox.
In de zomer van 2017 heeft KansPlus namens -toen- het Fonds verstandelijk gehandicapten al een aantal verwenboxen aan mogen bieden. U heeft hierover kunnen lezen in dit artikel in PlusPunt 49 van vorig jaar.

Geef een ouder/verzorger een verwenbox cadeau    

HandicapNL wil met uw hulp honderden ouders/verzorgers van kinderen met een handicap in het zonnetje zetten. Dat doen ze door deze gezinnen een mooie verwenbox cadeau te geven. Zo’n verwendoos zit vol verrassingen die ontspanning en steun bieden, als gebaar van waardering. Om te laten weten dat hun zorg gezien wordt.

Kent u een gezin die deze verwenbox enorm verdiend? Geef uw vrienden, buren of familie vrijblijvend op voor een verwenbox. In september verrast HandicapNL de door u opgegeven persoon met de verwenbox en eventueel een persoonlijke boodschap van u.

Meer informatie en opgeven? Ga naar handicap.nl/gebaarvanwaardering.

 

Reactie KansPlus op algemeen overleg VWS over subsidiekader patiënten- en belangen organisaties

Op 25 april heeft de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesproken over het beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019- 2022. (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D21594&did=2018D21594)

In een eerder bericht op deze website kon al u lezen over de brandbrief die de patiënten- en cliëntenorganisaties voorafgaand aan dit overleg naar de Commissie gestuurd hebben. In deze brief hebben ze namens zo’n 100 organisaties (waaronder ook KansPlus) hun standpunten weergegeven.

Na het overleg heeft de voorzitter van KansPlus (Pouwel van de Siepkamp) namens KansPlus een reactie gegeven naar de leden van de Vaste Kamercommissie met het verzoek deze reactie mee te nemen in verdere overleggen met de minister.  KansPlus vraagt hierin o.a aandacht voor adequate financiering voor de ontwikkeling van lokale/regionale en domein overstijgende belangen netwerken voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook vraagt KansPlus aandacht voor een inhoudelijke verbetering van de onafhankelijke cliëntenondersteuning.
De volledige reactie van Pouwel van de Siepkamp, voorzitter van KansPlus kunt u hier lezen.

Koraal wint eerste landelijke VG Hackathon

Van 9 tot en met 13 april werd de eerste VG Hackathon georganiseerd.
Een hackathon is een bijeenkomst waarbij diverse mensen gedurende een bepaalde periode  gezamenlijk aan een thema werken. Het doel is om binnen een korte tijd een innovatieve en creatieve oplossing te bedenken.

In totaal deden 35 teams van zorginstellingen mee aan deze eerste VG Hackathon waarbij de vraag was hoe mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst beter te ondersteunen zijn met behulp van technologie.

Het team van Koraal heeft gewonnen met ‘ZieMij’; een app voor op de smartphone.  De tool vertaalt tekst zoals jij dat wil. Dat kan in woord, beeld of geluid. Daarnaast bevat de tool een virtuele helper. Deze helper kan je helpen bij wat je moet doen en je geruststellen als dat nodig is. Zo weet je wat je kan doen na het lezen van de brief of e-mail. De helper kan ook afspraken direct in jouw agenda plaatsen en herinnert je aan deze afspraak. Je kan ook iemand die je persoonlijk kent via de virtuele helper om hulp vragen. De virtuele helper brengt jou hiermee in contact.

De tweede plaats is naar Abrona gegaan met K.I.T, een digitaal hulpmiddel om tandenpoetsen makkelijk en leuk te maken.De derde plaats was voor Bartiméus met Eye Eye kapitein. Met deze  applicatie kunnen mensen met een visuele beperking op een een slimme manier zelf activiteiten opzoeken en zich ervoor inschrijven. De publieksprijs ging naar Stichting Philadelphia Zorg voor Kandit, een app voor financiële zelfstandigheid.

Bron: Skipr en Koraal

 

Fonds verstandelijk gehandicapten heet voortaan HandicapNL

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten en heten vanaf maandag 16 april: HandicapNL.
HandicapNL zet zich in om mensen met een handicap en hun naasten meer regie over hun eigen leven te geven en spant zich daarnaast in om een samenleving te creëren die eerlijke kansen voor iedereen biedt.

HandicapNL wil dat mensen met een handicap écht volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL: “Wij willen een maatschappij waarin mensen met een handicap zo goed mogelijk in staat worden gesteld om eigen keuzes te maken. We willen hen weerbaarder en zichtbaarder maken.” HandicapNL helpt familieleden en mantelzorgers middels projecten die meer balans creëren tussen draaglast en draagkracht. Ook vindt het nieuwe fonds dat sociale contacten leggen en houden eenvoudiger en veiliger moet kunnen.

Bron: HandicapNL

Was het voor jou makkelijk om te stemmen in jouw gemeente?

Gisteren 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen.
Iedereen moet kunnen stemmen. Ook mensen met een verstandelijke beperking.
Was het voor jou makkelijk om te stemmen bij de verkiezingen in jouw gemeente?

KansPlus, Sien, Ieder(in) en de LFB willen dit graag weten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vul de vragenlijst in via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/na_verkiezingen/ 

Door het invullen van de vragenlijst kunnen we een beeld krijgen van hoe toegankelijk het stemmen is voor mensen met een verstandelijke beperking. We verzamelen alle reacties en zo weten we wat goed gaat en wat beter kan. Als het nodig is zullen we daar actie op ondernemen.

Hoe toegankelijk zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart?

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen moet kunnen stemmen.
KansPlus, Sien, Ieder(in) en LFB willen graag weten hoe makkelijk het is om te stemmen in jouw gemeente.

Door het invullen van een vragenlijst kunnen we een beeld krijgen van hoe toegankelijk het stemmen is voor mensen met een verstandelijke beperking. Na de verkiezingen verzamelen we alle reacties en weten we wat goed gaat en wat beter kan. Als het nodig is zullen we daar actie op ondernemen.

Doe mee en vul de vragenlijst in via deze link.

 

Themabijeenkomsten over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning

Het Platform VG Zuidoost Brabant organiseert op 27 februari en 6 maart twee bijeenkomsten samen met KansPlus-Sien, Netwerk Rondom en RPSW over belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning.

De bijeenkomsten vinden plaatst in Waalre van 19.30 tot 22.30 uur.

Op dinsdag 27 februari komt de laatste wetgeving voor box 1,2, en 3 aan de orde en de eigen bijdragen WLZ en Wmo.

Op dinsdag 6 maart staan alle vragen in relatie tot ouder-wooninitiatieven.

Op beide avonden is ruimte voor het stellen van vragen. U kunt uw vragen van  tevoren mailen maar secretariaat@kansplus-sien.nl .

Aanmelden kan via dit formulier. U kunt het ingevulde formulier mailen naar secretariaat@kansplus-sien.nl of sturen naar Langsteek 15, 5641 NG Eindhoven t.n.v. secretariaat KansPlus-Sien.

De volledige uitnodiging kunt u hier lezen.