Vanaf 2 oktober nieuwe ronde coronaprik

Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona kunnen vanaf 2 oktober de coronaprik halen.
Zie ook:

 

Wie kan de prik halen?

 

Doelgroep Wel/geen uitnodiging
Mensen van 60 jaar en ouder Uitnodigingsbrief van het RIVM (vanaf 19 september) voor het halen van de coronaprik.

Afspraken maken en wijzigen kan via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070.

 

Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks de uitnodiging krijgen voor de griepprik (bijvoorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of een longaandoening);

 

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.

 

Zorgmedewerkers met patiënt- en/of cliëntcontact.

 

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.

 

Zwangeren

 

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070.

Coronaprik is het hele jaar door beschikbaar bij de GGD.

Volwassenen en kinderen uit medische hoog risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis);

 

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober. Coronaprik is het hele jaar door beschikbaar bij de GGD op verwijzing van medisch specialist.

 

In individuele gevallen is het halen van de coronaprik ook mogelijk voor mensen die buiten deze doelgroepen vallen. Bijvoorbeeld voor mensen die een gezinslid hebben met een kwetsbare gezondheid of op advies van een behandelend arts.

 

Geen uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.

 

 

Niet voor iedereen nodig

 • Het is niet nodig dat iedereen in Nederland de coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Mensen die niet tot de doelgroep behoren hebben een kleine kans om ernstig ziek te worden door corona. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend dan eerdere varianten van het virus.

Communicatie over de coronaprik

Om de doelgroepen van de najaarsronde te informeren over de mogelijkheid om de coronaprik te halen, worden verschillende middelen en kanalen ingezet:

 • Persbericht
 • Social media posts
 • Animatievideo voor op wachtkamerschermen bij huisartsen en apotheken
 • Infographic over de coronaprik
 • Vaccin in het kort
 • Voorlichtingsfolders in het Nederlands, Engels, Pools, Turks, Arabisch en Oekraïens verspreid via o.a. huisartsen, apotheken, buurthuizen, bibliotheken en bi-culturele winkels
 • Voorlichtingsbijeenkomsten door sleutelpersonen binnen migrantennetwerken
 • Steffiemodule in het Nederlands, Engels, Pools, Turks, Arabisch en Oekraïens met gesproken uitleg over de coronaprik in eenvoudige taal.
 • Online advertenties op anderstalige websites en social media kanalen (Pools, Turks, Arabisch en Engels).
 • Advertentie in landelijke-, regionale en lokale kranten (huis-aan-huis).
 • Informatiefolder en poster voor zorgmedewerkers
 • Informatiefolder en poster voor verloskundigen/gynaecologen

 

Toolkit

Al deze materialen zijn te vinden in de toolkit: news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie.

Hierin staan voortaan de materialen om zowel het algemeen publiek als specifieke doelgroepen te informeren over de coronaprik.

Met behulp van de toolkit kan jij op een eenvoudige manier je achterban informeren.

Alle cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgintermediairs, zorgkoepels, gemeenten, seniorenorganisaties, maatschappelijke organisaties, ambassadeurs, sleutelfiguren en lokale contactpersonen verspreiden op die manier de informatie. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen in Nederland goed geïnformeerd is over de coronaprik.

 

Wat is er anders ten opzichte van het najaar 2022?

 • De coronaprik is niet meer voor iedereen van 12 jaar beschikbaar. Maatwerk is wel mogelijk.
 • Vanaf deze ronde maken we geen onderscheid meer tussen de herhaalprik en de basisserie. 1 prik volstaat.
 • We spreken vanaf de startdatum najaarsronde over ‘de coronaprik’.  De termen ‘booster’ en ‘herhaalprik’ gebruiken we niet meer.
 • De prikronde dit najaar loopt tot eind december 2023. Voor zwangeren en mensen met een medisch hoog risico blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar.
 • De griepprikgroep 18 t/m 59 jaar krijgt geen persoonlijke uitnodiging.
 • Zorgmedewerkers krijgen geen persoonlijke uitnodiging.
 • Waar mogelijk verwijzen we actief naar de algemene adviezen om luchtweginfecties zoals corona te voorkomen. Onder andere om de bewustwording te vergroten over het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid.

 

Meer informatie

Website

Vanaf nu is alle actuele informatie over corona en de coronaprik overzichtelijk te vinden op één plek: mijnvraagovercorona.nl.
Via deze website kunnen mensen ook online (doorgelinkt naar planjeprik.nl) een afspraak maken, verzetten of afzeggen.

 

Telefoonnummers

 • 0800 – 7070 voor mensen zonder DigiD die telefonisch een afspraak willen maken bij een GGD-priklocatie
 • 0800 – 2077 voor mensen die thuisvaccinatie willen aanvragen, omdat zij door een ernstige ziekte of beperking niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-priklocatie kunnen komen
 • 1400 voor meer informatie over corona
 • 0800 – 7707707 voor een gesprek over de coronaprik met een zorgprofessional van de GGD