februari 2023

Regiobijeenkomsten ‘Werken met het kwaliteitskompas’

Woon of werk jij bij een zorginstelling in de gehandicaptenzorg en krijg je daarbij zorg en ondersteuning? Dan willen we met jou komen praten over het Kwaliteitskompas. Doe je mee? In de gehandicaptenzorg zijn afspraken gemaakt over zorg en ondersteuning. Die afspraken heten ‘Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg 2023-2028’. Die afspraken heette eerst: het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’. Het Kwaliteitskompas is gemaakt door mensen van VGN en andere organisaties. Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 in makkelijke taal Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg 2023-2028 De VGN, organiseert samen met andere organisaties, middagen voor jou en voor familieleden, begeleiders, leidinggevenden en bestuurders van verschillende zorginstellingen. KansPlus werkt ook mee aan deze bijeenkomsten. De middagen bestaan uit twee delen. Die heten ‘subsessies’. Die gaan over de vier bouwstenen van het Kwaliteitskompas: Bouwsteen 1 = de zorg aan een cliënt (het ondersteuningsplan) Bouwsteen 2 = wat cliënten en familie van de zorg vinden (cliëntervaringsonderzoek) Bouwsteen 3 = begeleiders praten met elkaar over ‘…

Lees meer

Theo van Uum: ‘Kostendekkende tarieven moeten afbouw complexe zorg gehandicaptenzorg voorkomen’

Als de politiek niet snel met 80 miljoen euro over de brug komt, dreigt de afbouw van complexe gehandicaptenzorg. Dat zegt VGN-directeur Theo van Uum in een interview met Zorgvisie. Zorgaanbieders ervaren in toenemende mate dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor VG7-cliënten. “Zorgaanbieders worden daardoor terughoudend met het creëren van nieuwe VG7-plekken en sommige organisaties willen helemaal stoppen of de zorg bij een collega-organisatie onderbrengen”, aldus Van Uum. Het is volgens hem vijf voor twaalf. “Als we niet snel acteren, neemt de druk op de sector en de wachtlijsten alleen maar toe.” KansPlus ziet een toename in het aantal VG-7 cliënten dat problemen heeft met het vinden van een passende woonplek. “zij staan lang op wachtlijsten voor verhuizing naar een zorgaanbieder, maar er is gewoonweg geen plek voor hen omdat aanbieders cliënten met een complexe zorgvraag niet willen plaatsen’ schrijft KansPlus in een brief aan de…

Lees meer

Cliëntondersteuners luiden de noodklok over het zorginfarct

In de MEE Signaleringsrapportage 2022 blijkt dat cliëntondersteuners en hun cliënten tegen de volgende knelpunten aanlopen: 1. Cliënt is de dupe van wet- en regelgeving 2. Zorg en ondersteuning niet beschikbaar 3. Forse toename meervoudige problematiek 4. Kwaliteit van cliëntondersteuning staat onder druk 5. Toename werkdruk cliëntondersteuners 6. Knelpunten hebben weerslag op professionals Bijna 400 cliëntondersteuners van MEE hebben meegewerkt aan het onderzoek. Wanneer zij domeinoverstijgend kunnen werken, verbetert de toegang tot zorg voor kwetsbare burgers. Lees hier de MEE signaleringsrapportage. Bron: www.mee.nl/nieuws…

Lees meer