Theo van Uum: 'Kostendekkende tarieven moeten afbouw complexe zorg gehandicaptenzorg voorkomen'

Als de politiek niet snel met 80 miljoen euro over de brug komt, dreigt de afbouw van complexe gehandicaptenzorg. Dat zegt VGN-directeur Theo van Uum in een interview met Zorgvisie.

Zorgaanbieders ervaren in toenemende mate dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor VG7-cliënten. “Zorgaanbieders worden daardoor terughoudend met het creëren van nieuwe VG7-plekken en sommige organisaties willen helemaal stoppen of de zorg bij een collega-organisatie onderbrengen”, aldus Van Uum. Het is volgens hem vijf voor twaalf. “Als we niet snel acteren, neemt de druk op de sector en de wachtlijsten alleen maar toe.”

KansPlus ziet een toename in het aantal VG-7 cliënten dat problemen heeft met het vinden van een passende woonplek. “zij staan lang op wachtlijsten voor verhuizing naar een zorgaanbieder, maar er is gewoonweg geen plek voor hen omdat aanbieders cliënten met een complexe zorgvraag niet willen plaatsen’ schrijft KansPlus in een brief aan de Tweede Kamer. ‘We krijgen veel signalen dat ouders bij meerdere instellingen hebben moeten aankloppen om een plek voor hun kind te vinden, terwijl thuis de druk toeneemr en men tot op heden geen plek heeft kunnen vinden.’

Om de complexe zorg kostendekkend te maken, worden het VG7-zorgprofiel en de daarop gebaseerde passende NZa-tarieven per 2025 geactualiseerd. De gehandicaptenzorgsector kan daar echter niet op wachten, aldus de VGN-directeur. Om verdere afbouw van complexe zorg te voorkomen, moeten de tarieven kostendekkend worden. “Daarvoor moeten zorgkantoren deze zorg tegen 100 procent van de huidige NZa-tarieven kopen, wat neerkomt op zo’n 80 miljoen euro. Daarmee worden onze leden geholpen om tot de komst van de nieuwe tarieven complexe zorg te blijven verlenen.”

Bronnen: Zorgvisie en Skipr Daily