Zorg Archives

Toekomstagenda Zorg en ondersteuning voor een breed publiek toegankelijk gemaakt

Minister Helder van Langdurige Zorg heeft de Kamer in een brief bijgepraat over de voortgang van de Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Ieder(in) is, samen met veel andere partijen waaronder verschillende lidorganisaties, intensief betrokken bij de uitvoering van deze agenda. De agenda is bedoeld om de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking te verbeteren en te vernieuwen. Daarbij is ook speciale aandacht besteed aan het in begrijpelijk taal toegankelijk maken van alle plannen. De Toekomstagenda is gericht op verschillende onderwerpen. Zoals zorg, ondersteuning, werken, wonen, technologie en daginvulling. De plannen op deze gebieden worden in eenvoudige taal uitgelegd in factsheets en filmpjes. Zo reist filmmaker Mari Sanders door heel Nederland om mensen te spreken over een aantal toekomstgerichte initiatieven. Bekijk de video’s van de toekomstagenda. Lees de factsheets van de toekomstagenda. Onafhankelijke cliëntondersteuning Een onderwerp van de Toekomstagenda dat…

Lees meer

Intensieve mantelzorger moet beter ondersteund worden

Veel mensen die mantelzorgen voor een naaste met een levenslange en levensbrede beperking ervaren dit als zwaar en raken snel overbelast. De ondersteuning die zij vanuit de gemeente krijgen, kan veel beter. Maar ook werkgevers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in de ondersteuning van deze groep mantelzorgers. Dit blijkt uit nieuw onderzoek door Ecorys in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). KansPlus, MantelzorgNL en Ieder(in) werkten mee aan dit onderzoek. Aanbevelingen De onderzoekers adviseren onder andere het volgende: Verbeter de financiële positie van mantelzorgers. Maak het aanbod van hulp voor mantelzorgers in alle gemeenten hetzelfde. Richt in elke gemeente één plek in waar mensen terecht kunnen voor hulp bij de zorg voor iemand met een levenslange en levensbrede beperking. Zorg dat respijtzorg (logeeropvang) beter toegankelijk is. Maak mentale ondersteuning van mantelzorgers makkelijker te vinden. Werkgevers moeten meer mogelijkheden bieden voor verlof aan…

Lees meer

Oproep GebruikersNetwerk: regel digitale zorg in de wet 

In een brief aan de Tweede Kamer luidt het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, waar KansPlus bij aangesloten is, de noodklok over de ontoegankelijkheid van de digitale zorg. Websites, apps en portals van zorgaanbieders zijn niet of nauwelijks toegankelijk. Door de vergaande digitalisering worden mensen met een (verstandelijke) beperking, psychische kwetsbaarheid, laaggeletterden en senioren steeds meer uitgesloten. Het netwerk vraagt Staatssecretaris Van Huffelen via de Kamer om de digitale toegankelijkheid van de zorg in de wet te regelen. Ook vraagt het netwerk aandacht voor het toezicht op de toegankelijkheid van de digitale overheid. Op 18 maart debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris van Huffelen over digitalisering (tot nader order uitgesteld). Diverse onderzoeken laten zien dat de online dienstverlening van de zorg én de overheid niet of onvoldoende toegankelijk is. Zo laat onderzoek van Cardan Technobility zien dat geen enkele van de 80 ziekenhuiswebsites volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen en maar…

Lees meer

Bijeenkomsten rond documentaire ‘Moederhart’

Tineke Sligting, 92 jaar, heeft de hoofdrol in de documentaire Moederhart, van Nousjka Thomas. Haar moederhart is voor zoon Job, 59 jaar, ernstig meervoudig beperkt. Hij woont al meer dan 30 jaar bij de Hartekampgroep in Heemstede. De documentaire is uitgebracht door Hollandse Helden en de KRO/NCRV. Op 9 mei komt Moederhart op tv als 2Doc (om 22.20 uur) bij de NPO. De film begint met een uitspraak van Hans Christiaan Andersen: ‘Leven alleen is niet genoeg. Een mens heeft zonneschijn, vrijheid en een beetje fleur nodig’. En dat is precies wat Tineke en Job samen uitstralen. In een uur tijd zien we hoe Tineke en Job het samen redden. Wat de zorg voor Job betekent voor Tineke. En hoe Tineke zich voorbereidt op het moment dat zij de zorg voor Job niet…

Lees meer

Theatervoorstelling Zus van Broer

Marike van Weelden en Pieter Tiddens maakten eerder de theatervoorstelling Lastige ouders. Momenteel leggen zij de hand aan een nieuwe voorstelling:  Zus van broer. Met deze voorstelling geeft Eigen Werk Theaterteam een inkijkje in het leven van zogenaamde brussen. Deze voorstelling gaat gepaard met veel humor én ontroering. Zus van broer is geschikt voor familie/naasten maar ook voor medewerkers en beleidsmakers. Na afloop gaan Marike, Pieter en hun jonge collega Anne Meijer,  graag met hun publiek in gesprek. Ook is er een Zus van broer spel, waarbij mensen spelenderwijs in kleine groepen in gesprek gaan. De première van theatervoorstelling ‘Zus van broer’, is op 17 maart in Gorinchem. Download de flyer hier.

Lees meer

Bijeenkomsten Bijzonder ouderschap

In deze flyer vind je informatie over vijf ouderbijeenkomsten in de provincie Groningen. ‘zaVie’ – zorg en aandacht voor iedereen – organiseert in samenwerking met Wilma Klaassen deze vijf ouderbijeenkomsten. Voor ouders van alle leeftijden. Naast ouders zijn ook familieleden, zorgprofessionals en beleidsmakers van harte welkom! De bijeenkomsten zijn bedoeld om even op adem te komen en van elkaar te horen. Over verschillende – ook luchtige – onderwerpen waar je als ouder van een zorgintensief kind mee te maken hebt. Wanneer en waar? Donderdag 8 februari van 19.30 tot 21.30 in Koffie & Theehuis Tante Til in Enumatil Zondag 11 februari van 19.30 tot 21.30 in het Feithhuis in Groningen Dinsdag 13 februari van 19.30 tot 21.30 in Boerderij De Diek’n in Zeerijp Woensdag 14 februari van 19.30 tot 21.30 in Cultuurhuis de Klinker in Winschoten Zondag 3 maart van 14.00 tot 16.00 in…

Lees meer

Richtlijn gezonde slaap en slaapproblemen

De richtlijn ‘gezonde slaap en slaapproblemen’ biedt zorgprofessionals in de langdurige zorg handvatten om cliënten met slaapproblemen goede zorg te bieden. Signalering en behandeling van een slaapprobleem zijn daarin belangrijk, net als het zorgen voor de juiste randvoorwaarden zodat cliënten goed kunnen slapen. De richtlijn is te vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl. Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Dit zijn een samenvatting, een informatiekaart voor cliënten en naasten en een stroomschema voor het zorgproces bij slaapproblemen. Deze informatie vind je onder het kopje ‘In de praktijk’. KansPlus werkte mee aan de totstandkoming van deze richtlijn.   Achtergrond bij de richtlijn  Goede slaap is essentieel voor de gezondheid en het herstel van lichaam en geest. Slaapproblemen komen relatief vaak voor bij mensen die langdurige zorg ontvangen. Zo ervaart…

Lees meer

Wegwijzer ‘Wat als ik het niet meer kan?’

Iedereen die zorg verleent aan iemand met een beperking, vraagt zichzelf wel eens af: Wat als ik het niet meer kan? Deze en soortgelijke vragen kan je beantwoorden met de wegwijzer ‘Wat als ik het niet meer kan?’ Deze tool wijst je de weg naar informatie, organisaties, hulpmiddelen en websites voor het vinden van mogelijke antwoorden. Wie zal mijn plaats innemen als ik het niet meer kan? Aan wie kan ik het overdragen? En hoe pak ik dat aan? De wegwijzer ‘Wat als ik het niet meer kan?’ is een tool die je de wegwijst met onder andere verhalen van naasten die zichzelf dezelfde vragen stellen of hebben gesteld. Je vindt de wegwijzer hier: https://schouders.nl/wat-als-ik-het-niet-meer-kan/ Op basis van de vragen van verzorgende naasten is deze tool ontwikkeld. Er komen verschillende thema’s aan bod. Denk aan bewustwording, zorg en wonen en omgaan met emoties. Elk thema…

Lees meer

Wat hebben we geleerd van COVID-19?

Wat doet corona met cliënten in de langdurige zorg? Toen in 2020 COVID-19 uitbrak, waren er hierover al snel gesprekken tussen VWS en patiënten- en cliëntenorganisaties (waaronder KansPlus). En we bleven in gesprek. De geleerde lessen rond corona hebben we verzameld en besproken in een aantal bijeenkomsten in 2023. Voor wie er niet bij kon zijn, of voor wie gewoon wil nalezen, staan de coronalessen voor iedereen inzichtelijk in de handreiking ‘Vergeet je hen niet?’ Tijdens de coronapandemie moest in hoog tempo van alles worden overlegd en besloten. Vrijwel niemand had ervaring met een dergelijke situatie. Stappenplannen en handleidingen bestonden niet of waren niet toereikend. Des te meer belangrijk, dat we bij een volgende pandemie de geleerde lessen gebruiken voor bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid, en mensen met een beperking. Niets over ons, zonder ons Cliënten- en patiëntenorganisaties en VWS hebben na de coronapandemie besloten om een…

Lees meer

Richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg

Op 30 november is de Richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg verschenen. De richtlijn Mondverzorging biedt zorgverleners praktische adviezen voor de mondverzorging van cliënten die langdurige zorg ontvangen.  Dagelijkse mondverzorging kan lastig zijn. Onder meer omdat mondverzorging een complexe handeling is of omdat medicatie de mondgezondheid negatief kan beïnvloeden. Daarnaast kunnen cliënten met een verstandelijke beperking of dementie afwerend reageren op mondverzorging. Het doel van de richtlijn is de (mond)gezondheid bevorderen en achteruitgang van de mondgezondheid zo veel mogelijk te voorkomen. De richtlijn Mondverzorging is te vinden op: www.richtlijnenlangdurigezorg.nl Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Een samenvatting en een informatiekaart voor cliënten en naasten. Een praktijkkaart waarin de handvatten voor het omgaan met afweer- en probleemgedrag bij de dagelijkse mondverzorging centraal staan. Een stap-voor-stap beschrijving voor het uitvoeren van mondverzorging. Deze informatie vindt u onder het kopje ‘In de…

Lees meer