Terugblik KansPlusbijeenkomst Wilsonbekwaamheid en erfrecht, curatele, bewind en mentorschap op zaterdag 22 juni 2024

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van KansPlus heeft Notaris Clarine Leskens-Beugelink uit Houten de leden volledig geïnformeerd over het erfrecht in relatie tot mensen die wilsonbekwaam zijn. Als Notaris komt mevrouw Leskens veel wettelijk vertegenwoordigers tegen zodat ze dit onderwerp ook even aan de orde stelde. Zeer geanimeerd en deskundig werd vervolgens ingegaan op vererving. Hoe gaat het als je ‘niets doet’, de wettelijke regeling en de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van een testament. Naast het juridische deel werd aandacht geschonken aan de fiscale consequenties van alle opties en werd ingegaan op alle vragen van de aanwezigen. Meer informatie over erfrecht en notarissen met kennis van vererving voor mensen die zelf wilsonbekwaamzijn is verkrijgbaar bij het kennis- en adviescentrum van KansPlus.

Meer kun je lezen in de Presentatie bewindvoering, mentorschap en erfrecht van Clarine Leskens-Beugelink