Digitaal deelnemen aan de Algemene Vergadering KansPlus

Op 27 november is de tweede Algemene vergadering van KansPlus. Zie ook https://www.kansplus.nl/2018/11/13/algemene-vergadering-kansplus/ .

Voor mensen die wel deel willen nemen op 27 november, maar voor wie het reizen naar Houten een probleem is, bestaat de mogelijkheid om via internet aan de vergadering deel te nemen.
Hieronder kunt u lezen hoe u dat desgewenst kunt doen.

Om via internet deel te nemen aan de vergadering hoeft u geen apart programma op uw pc of laptop te installeren.

Wel is het belangrijk dat u over een stabiele verbinding beschikt, een goede microfoon en luidspreker en zo mogelijk een webcam.

Als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van GotoMeeting, kunt u hier uitproberen of uw systeem aan de eisen voldoet: https://link.gotomeeting.com/system-check.

Klik om vanaf een pc, laptop of tablet deel te nemen aan de vergadering op deze link: https://global.gotomeeting.com/join/717519429 Voor een uitgebreide instructie hoe u verder gaat klikt u hier.

We zullen ervoor zorgen dat we de sessie om 18.30 openen, zodat u tijd heeft om het te testen. Als u er niet uitkomt kunt u even bellen met 0655161136.

U kunt ook alleen telefonisch deelnemen aan de vergadering door dit nummer te bellen +31 207 941 377 . De toegangscode voor telefonische deelname is: 717-519-429 .

Algemene Vergadering KansPlus

De tweede algemene vergadering van 2018 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 27 november van 19.00 uur tot 21.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Voor de agenda en de vergaderstukken zie: https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/ 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link tot 22 november 12.00 uur.

U bent van harte welkom bij:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

Wij zien u graag op 27 november!

Samen komen we verder in de zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Op 7 september 2018 organiseerde KansPlus een studiedag over een zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking voor cliënten, cliëntenraden, familieverenigingen en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking.

Elk jaar zijn er honderden meldingen van een vermoeden van seksueel misbruik van cliënten in de gehandicaptenzorg. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een vermoeden van seksueel misbruik tussen cliënten die in een instelling wonen of onder toezicht van een instelling vallen.

Aan de hand van vier thema’s gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Elk thema werd ingeleid door Aafke Scharloo en Henk Kouwenhoven. Door hun deskundigheid en vanuit hun verschillende achtergrond werden de thema’s op diverse manieren belicht.

De thema’s die besproken werden zijn:

  • Vermoedens en wat dan?
  • Het taxatiegesprek
  • Hope gaat het verder?
  • Preventie: wat kunnen wij doen?

De volledige PowerPointpresentatie kunt u hier lezen.
In de presentatie en in deze hand-out vindt u meer informatie met o.a. verschillende links.

KansPlus is Aafke Scharloo en Henk Kouwenhoven dankbaar dat zij hebben willen bijdragen aan deze studiedag. Het was een leerzame ochtend waarin we een stap gezet hebben in meer bewustwording en kennisoverdracht, mede dankzij het dagvoorzitterschap van Dik de Jongh.

 

 

Voor vragen over dit of over andere onderwerpen kunt u contact opnemen met het Kennis -en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak via advies@kansplus.nl of van maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.

presentatie KansPlus 070918
handout_KansPlus studiedag seksualiteit_def

Deze dag werd mede financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Onderling Sterk Arnhem en Omstreken.

 

Mensen met een verstandelijke beperking staan centraal bij Politiek Ontbijt in Nieuwspoort

KansPlus (belangennetwerk verstandelijk gehandicapten) en Sien (vereniging rondom mensen met een verstandelijke beperking) organiseren op vrijdagochtend 21 september een politiek ontbijt. Het thema van het ontbijt is: “Wat is er nodig voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking?”

Politici, beleidsmedewerkers van diverse ministeries, belangenorganisaties en ouders gaan met elkaar in gesprek.  Vanuit de dagelijkse praktijk delen ouders en professionals hun verhalen. Het doel van het ontbijt is om politici te voeden met informatie uit het veld en om de verbinding te versterken tussen het werk van belangenorganisaties en de politiek. Het politieke ontbijt vindt plaats in Nieuwspoort in Den Haag van 8.00 tot 10.00 uur.

Belangrijke onderwerpen zullen de revue passeren in de vorm van pitches, toespraken en gesprekken. Aan de orde komen onderwerpen zoals onafhankelijke cliëntondersteuning, de positie van naastbetrokkenen, de implementatie van het VN verdrag in de instellingen voor langdurige zorg, zeggenschap en medezeggenschap, wonen en zorg, de uitkomsten van het nog lopende programma ‘Samen sterk voor kwaliteit’ (De Kwaliteitsagenda) en de speerpunten van het Programma Gehandicaptenzorg.

Op 18 september is het Prinsjesdag en dan gaat het nieuwe parlementaire jaar van start. De politieke beschouwingen vinden plaats op woensdag 19 en vrijdag 21 september. Dit is het uitgelezen moment om een politiek ontbijt te organiseren om met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen.

Hier kunt u het programma van de bijeenkomst bekijken: Programma Ontbijtbijeenkomst (21 september 2018 Nieuwspoort Den Haag)

Wilt u het ontbijt bijwonen? Aanmelden kan via deze link.

https://www.kansplus.nl/2018/08/21/politieke-ontbijtbijeenkomst-in-ere-hersteld/
Persbericht_Politiek ontbijt Nieuwspoort_def

KansPlus studiedag over een zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik

Op 7 september 2018 organiseert KansPlus een studiedag voor cliënten, cliëntenraden, familieverenigingen en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking met als thema:

‘Zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking’

Elk jaar zijn er honderden meldingen van een vermoeden van seksueel misbruik van cliënten in de gehandicaptenzorg. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een vermoeden van seksueel misbruik tussen cliënten die in een instelling wonen of onder toezicht van een instelling vallen.

Het spreekt vanzelf dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met dergelijke vermoedens. Maar hoe doe je dat? Wat is de rol van zorgorganisatie en die van de zedenpolitie? Wat is een taxatiegesprek? Hoe waarborg je de veiligheid van de personen waarom het gaat?

Aan de hand van twee lezingen zullen we op deze vragen ingaan.

Waar: Koningshof, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn (www.koningshofdoorn.nl)

Wanneer: vrijdag 7 september 2018 van 10.00 uur tot 13.30 uur, inclusief lunch

Kosten: € 25 voor leden, € 40 voor niet leden

Voorlopig programma:

9.30 uur- 10.00 uur: ontvangst met koffie en thee

Opening door de dagvoorzitter Dik de Jongh, voormalig voorzitter van de Familievereniging Bartiméus

10.15 -12.30 uur:

Presentatie Aafke Scharloo. Zij is zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met als specialisatie expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Ze is gespecialiseerd in de hulpverlening van mensen met een verstandelijke beperking.

Presentatie Henk van Kouwenhoven. Hij is bestuurder bij Sherpa en betrokken bij de totstandkoming van het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’. Het addendum is een aanvulling op de eerder verschenen handreiking ‘Sturen op aanpak van seksueel misbruik’.

Sluiting door dagvoorzitter Dik de Jongh

12.30- 13.30 uur: lunch

Aanmelden kan tot 15 augustus via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/studiedag7september2018.

Lees hier de vooraankondiging: KansPlus studiedag seksualiteit 190718

Vooraankondiging congres De Kwaliteitsparade voor Cliëntenraden

Je hebt er vast al van gehoord. Van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’. De afgelopen 2 jaar hebben LSR, KansPlus/VraagRaak, LFB en Ieder(in) hard gewerkt aan allerlei projecten. Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door het versterken van cliënten en cliëntenraden. Op dit congres zien laten we wat er gedaan is. En wat cliëntenraden ermee kunnen doen.

Vrijdag 7 december wordt een ‘parade’ van belangrijke thema’s. Over de invloed van cliëntenraden, het ondersteuningsplan, het netwerk van cliënten, leven in vrijheid, kwaliteitsonderzoek, rechten van cliënten. En nog veel meer. Kom je ook?

 

Programma:

Vanaf 9.30 uur staat de koffie mét iets lekkers klaar. Om 10 uur gaan we dan van start met een sprankelende opening. Er zijn workshops en theatergroep ‘Wordt vervolgd’ brengt op een actieve manier het leven van alle dag dichtbij. Bij verschillende kraampjes zijn producten vanuit de kwaliteitsagenda ‘te halen’. We sluiten af met muziek en om 15 uur met een ‘borrel’.

Voor wie?

Centrale cliëntenraden, cluster/regioraden, lokale raden, familieverenigingen, cliënten, verwanten, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen, (beleids)medewerkers, managers/bestuurders gehandicaptenzorg.

Waar?

Congrescentrum De Werelt in Lunteren (vanaf het station zijn er pendelbussen).

Kosten?

Toegang tot het congres is gratis.

Na de zomer komt het programma en kun je je inschrijven.

Vooraankondiging congres 2018

 

 

 

Jaaroverzicht 2017 KansPlus/VraagRaak en rapportage Kennis- en adviescentrum

De titel van het jaaroverzicht is ‘KansPlus versterkt en verbindt’.
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor KansPlus. We bestonden als oudervereniging 65 jaar en we hebben dit in september gevierd met een druk bezochte en gezellige jubileumdag in Dierenpark Amersfoort.

2017 was een jaar waarin bestuur, directie en medewerkers samen met onze individuele leden (ouders, broers, zussen, andere naasten), de ledengroepen, de cliëntenraden en de familieverenigingen weer samengewerkt hebben aan onze missie: het creëren van een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking. We hebben mooie resultaten behaald en hebben op vele fronten van ons laten horen.

Deze keer hebben we een fraaie interactieve uitgave als jaaroverzicht gemaakt waarin we beschrijven hoe actief KansPlus was in 2017:

  • als belangenbehartiger
  • in medezeggenschap
  • in dienstverlening
  • in PR en communicatie
  • samen in projecten
  • als vereniging

U kunt het interactieve jaaroverzicht via deze link lezen.

Een uitgebreidere versie met meer achtergrond kunt u hier downloaden.

 

KansPlus studiedag over een zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik

Op 7 september 2018 organiseert KansPlus een studiedag voor cliënten, cliëntenraden, familieverenigingen en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking met als thema:

‘Zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking’

Elk jaar zijn er honderden meldingen van een vermoeden van seksueel misbruik van cliënten in de gehandicaptenzorg. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een vermoeden van seksueel misbruik tussen cliënten die in een instelling wonen of onder toezicht van een instelling vallen.

Het spreekt vanzelf dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met dergelijke vermoedens. Maar hoe doe je dat? Wat is de rol van zorgorganisatie en die van de zedenpolitie? Wat is een taxatiegesprek? Hoe waarborg je de veiligheid van de personen waarom het gaat?

Aan de hand van twee lezingen zullen we op deze vragen ingaan.

Waar: Koningshof, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn (www.koningshofdoorn.nl)

Wanneer: vrijdag 7 september 2018 van 10.00 uur tot 13.30 uur, inclusief lunch

Kosten: € 25 voor leden, € 40 voor niet leden

Voorlopig programma:

9.30 uur- 10.00 uur: ontvangst met koffie en thee

Opening door de dagvoorzitter Dik de Jongh, voormalig voorzitter van de Familievereniging Bartiméus

10.15 -12.30 uur:

Presentatie Aafke Scharloo. Zij is zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met als specialisatie expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Ze is gespecialiseerd in de hulpverlening van mensen met een verstandelijke beperking.

Presentatie Henk van Kouwenhoven. Hij is bestuurder bij Sherpa en betrokken bij de totstandkoming van het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’. Het addendum is een aanvulling op de eerder verschenen handreiking ‘Sturen op aanpak van seksueel misbruik’.

Sluiting door dagvoorzitter Dik de Jongh

12.30- 13.30 uur: lunch

Aanmelden kan via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/studiedag7september2018.

Lees hier de vooraankondiging: KansPlus studiedag seksualiteit 190718

KansPlus en de nieuwe privacywetgeving

Per 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving, ook wel AVG genoemd, van toepassing.
Het bestuur van KansPlus vindt het belangrijk om persoonsgegevens goed te beschermen. Heeft u vragen over ons privacybeleid: neem dan gerust contact op met KansPlus.