Algemene ledenvergadering KansPlus

De eerste algemene vergadering van 2018 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 19 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Op de agenda staat het strategisch beleidsplan KansPlus 2009-2013.

Dit strategisch beleidsplan is voortgekomen uit discussies gevoerd tijdens voorgaande algemene vergaderingen, input uit bezoeken aan ledengroepen, gesprekken met bestuurders van ledengroepen en eigen ervaringen van het landelijk bestuur en de medewerkers van KansPlus.
Het plan geeft de koers van KansPlus aan voor de komende jaren.
Op 19 juni leggen we dit plan graag aan u voor en willen we er met u over van gedachten wisselen. Met als doel het beleidsplan voor de komende jaren definitief te maken en tot uitvoering te brengen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link.

Locatie:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

Wij zien u graag op 19 juni!

 

Binnenkort verschijnt het 50ste nummer van PlusPunt

Deze week verschijnt het vijftigste nummer van PlusPunt. Reden dus om even terug te kijken.
In januari 2007, elf jaar geleden verscheen het eerste nummer. Een nieuw tijdschrift, bedoeld voor de achterban van de toen nieuwe vereniging KansPlus. Vorig jaar hebben we het tienjarig bestaan van de vereniging KansPlus gevierd met een speciale jubileumuitgave.

PlusPunt is inmiddels een gecombineerde uitgave met het katern Zeg’s over medezeggenschap.

Als voorproefje op PlusPunt nummer 50 kunt hier al het persoonlijke gesprek lezen wat Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, had met Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij VWS.

 

KansPlus zoekt kwartiermakers voor het Project Dienstverlening

KansPlus wil de komende periode de dienstverlening verder ontwikkelen, zowel inhoudelijk als commercieel. Daarom zijn we op zoek naar twee projectmedewerkers die als kwartiermaker aan de slag willen gaan.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Ontwikkelen van onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de Wlz en de Wmo en gefinancierd door respectievelijk de zorgkantoren en de gemeenten.
  • Ontwikkelen van een inhoudelijk actueel en commercieel aantrekkelijk aanbod aan trainingen en andere vormen van ondersteuning voor cliëntenraden en andere vormen van collectieve belangenbehartiging of medezeggenschap bij zorgaanbieders.

Voor beide functies zoeken we personen die:

  • op HBO/universitair niveau zelfstandig kunnen werken
  • projectmatig kunnen werken
  • affiniteit hebben met de vg doelgroep
  • een relevant netwerk hebben in de vg-sector/zorg
  • beschikken over persoonlijke kwaliteiten op het gebied van: regie nemen , netwerken, innoveren, verbinden en samenwerken
  • 2 dagen per week beschikbaar zijn.

Wij bieden een dienstverband gedurende de deur van de projectfase. Salariëring is passend en volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Het volledige profiel voor beide functies kunt u hieronder lezen:
Project KansPlus Dienstverlening- cliëntondersteuning
Project KansPlus Dienstverlening-training en advies cliëntenraden

Voor reacties en vragen kunt u tot 14 april contact opnemen met Dickie van Kaa, directeur KansPlus via d.vandekaa@kansplus.nl of via 030-2367 744.

Vooraankondiging Verenigingsraad KansPlus 21 april

De verenigingsraad adviseert het landelijk bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het verenigingsbeleid.

Op 21 april willen we uw advies over het meerjarenbeleidsplan van KansPlus.

De vergadering vindt plaats bij de KNMvD van 10.00 uur tot 13.00 uur. U bent van harte welkom vanaf  9.30 uur. Na afloop van de vergadering wordt u een lunch aangeboden.

Adres:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

U kunt zich tot 11 april aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/verenigingsraad21042018

Ik hoop dat uw ledengroep, familievereniging of cliëntenraad een vertegenwoordiger naar deze bijeenkomst wil afvaardigen en wij ontmoeten u graag op 21 april.

Op 19 juni vindt de Algemene Vergadering van KansPlus plaats. Zie https://www.kansplus.nl/2018/03/21/vooraankondiging-algemene-ledenvergadering-kansplus-2/

Vooraankondiging Algemene vergadering KansPlus

De eerste algemene ledenvergadering van 2018 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 19 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/aanmeldingav190618 

Locatie:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

Wij gaan verhuizen

Het Landelijk Bureau van KansPlus gaat verhuizen.
Ons bezoekadres wordt: De Molen 83, 3995 AW Houten.
Het postadres, telefoonnummers en andere gegevens blijven ongewijzigd.

Door de verhuizing zijn het Landelijk Bureau en het Kennis- en adviescentrum gesloten van maandag 18 december tot en met dinsdag 9 januari 2018.

 

Themabijeenkomst en Algemene Vergadering KansPlus 25 november 2017

Discussie over de vier bouwstenen voor het strategisch beleid

Graag nodigen wij iedereen uit om mee te denken over de vier bouwstenen voor het strategisch beleid van KansPlus.

KansPlus is toe aan een nieuw strategisch beleidsplan. De termijn van het huidige meerjarenplan is binnenkort verstreken. Bezinning is nodig over hoe KansPlus de komende periode in wil gaan.

Het bestuur van KansPlus wil nog geen afgerond voorstel voor een nieuw beleidsplan aan de algemene vergadering voorleggen, maar nodigt u van harte uit hierover mee te denken op zaterdag 25 november 2017.

De discussie wordt georganiseerd aan de hand van vier bouwstenen voor het strategisch beleid die we tijdens de themabijeenkomst in subgroepen willen uitwerken. Het gaat om de volgende bouwstenen:
– een toekomstbestendige organisatie
– een dynamische organisatie
– lokale netwerken
– wat willen we voor elkaar krijgen

Meer weten?

De themabijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden. Het wordt op prijs gesteld indien u belangstellenden op de bijeenkomst attent wilt maken. Uitnodiging themabijeenkomst-25 november 2017

Datum: zaterdag 25 november 2017
Plaats: Zalencentrum Nieuw Salem, De Lei 86, 3971 CA Driebergen-Rijsenburg
Aanmelden: via https://goo.gl/forms/setk3e2lfkAIBCDP2. Graag voor 20 november 2017.

Programma:

10.30 – 12.30 uur: themabijeenkomst: strategisch beleidsplan KansPlus
12.30 – 13.15 uur: lunch (€ 15)
13.15 uur: algemene vergadering.Het programma hiervoor kunt u lezen op https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/