KansPlus studiedag over een zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik

Op 7 september 2018 organiseert KansPlus een studiedag voor cliënten, cliëntenraden, familieverenigingen en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking met als thema:

‘Zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking’

Elk jaar zijn er honderden meldingen van een vermoeden van seksueel misbruik van cliënten in de gehandicaptenzorg. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een vermoeden van seksueel misbruik tussen cliënten die in een instelling wonen of onder toezicht van een instelling vallen.

Het spreekt vanzelf dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met dergelijke vermoedens. Maar hoe doe je dat? Wat is de rol van zorgorganisatie en die van de zedenpolitie? Wat is een taxatiegesprek? Hoe waarborg je de veiligheid van de personen waarom het gaat?

Aan de hand van twee lezingen zullen we op deze vragen ingaan.

Waar: Koningshof, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn (www.koningshofdoorn.nl)

Wanneer: vrijdag 7 september 2018 van 10.00 uur tot 13.30 uur, inclusief lunch

Kosten: € 25 voor leden, € 40 voor niet leden

Voorlopig programma:

9.30 uur- 10.00 uur: ontvangst met koffie en thee

Opening door de dagvoorzitter Dik de Jongh, voormalig voorzitter van de Familievereniging Bartiméus

10.15 -12.30 uur:

Presentatie Aafke Scharloo. Zij is zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met als specialisatie expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Ze is gespecialiseerd in de hulpverlening van mensen met een verstandelijke beperking.

Presentatie Henk van Kouwenhoven. Hij is bestuurder bij Sherpa en betrokken bij de totstandkoming van het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’. Het addendum is een aanvulling op de eerder verschenen handreiking ‘Sturen op aanpak van seksueel misbruik’.

Sluiting door dagvoorzitter Dik de Jongh

12.30- 13.30 uur: lunch

Aanmelden kan tot 15 augustus via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/studiedag7september2018.

Lees hier de vooraankondiging: KansPlus studiedag seksualiteit 190718

Vooraankondiging congres De Kwaliteitsparade voor Cliëntenraden

Je hebt er vast al van gehoord. Van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’. De afgelopen 2 jaar hebben LSR, KansPlus/VraagRaak, LFB en Ieder(in) hard gewerkt aan allerlei projecten. Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door het versterken van cliënten en cliëntenraden. Op dit congres zien we wat er gedaan is. En wat cliëntenraden ermee kunnen doen.

Vrijdag 7 december wordt een ‘parade’ van belangrijke thema’s. Over de invloed van cliëntenraden, het ondersteuningsplan, het netwerk van cliënten, leven in vrijheid, kwaliteitsonderzoek, rechten van cliënten. En nog veel meer. Kom je ook?

 

Programma:

Vanaf 9.30 uur staat de koffie mét iets lekkers klaar. Om 10 uur gaan we dan van start met een sprankelende opening. Er zijn workshops en theatergroep ‘Wordt vervolgd’ brengt op een actieve manier het leven van alle dag dichtbij. Bij verschillende kraampjes zijn producten vanuit de kwaliteitsagenda ‘te halen’. We sluiten af met muziek en om 15 uur met een ‘borrel’.

Voor wie?

Centrale cliëntenraden, cluster/regioraden, lokale raden, familieverenigingen, cliënten, verwanten, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen, (beleids)medewerkers, managers/bestuurders gehandicaptenzorg.

Waar?

Congrescentrum De Werelt in Lunteren (vanaf het station zijn er pendelbussen).

Kosten?

Toegang tot het congres is gratis.

Na de zomer komt het programma en kun je je inschrijven.

Vooraankondiging congres 2018

 

 

 

Jaaroverzicht 2017 KansPlus/VraagRaak en rapportage Kennis- en adviescentrum

De titel van het jaaroverzicht is ‘KansPlus versterkt en verbindt’.
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor KansPlus. We bestonden als oudervereniging 65 jaar en we hebben dit in september gevierd met een druk bezochte en gezellige jubileumdag in Dierenpark Amersfoort.

2017 was een jaar waarin bestuur, directie en medewerkers samen met onze individuele leden (ouders, broers, zussen, andere naasten), de ledengroepen, de cliëntenraden en de familieverenigingen weer samengewerkt hebben aan onze missie: het creëren van een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking. We hebben mooie resultaten behaald en hebben op vele fronten van ons laten horen.

Deze keer hebben we een fraaie interactieve uitgave als jaaroverzicht gemaakt waarin we beschrijven hoe actief KansPlus was in 2017:

 • als belangenbehartiger
 • in medezeggenschap
 • in dienstverlening
 • in PR en communicatie
 • samen in projecten
 • als vereniging

U kunt het interactieve jaaroverzicht via deze link lezen.

Een uitgebreidere versie met meer achtergrond kunt u hier downloaden.

 

KansPlus studiedag over een zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik

Op 7 september 2018 organiseert KansPlus een studiedag voor cliënten, cliëntenraden, familieverenigingen en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking met als thema:

‘Zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking’

Elk jaar zijn er honderden meldingen van een vermoeden van seksueel misbruik van cliënten in de gehandicaptenzorg. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om een vermoeden van seksueel misbruik tussen cliënten die in een instelling wonen of onder toezicht van een instelling vallen.

Het spreekt vanzelf dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met dergelijke vermoedens. Maar hoe doe je dat? Wat is de rol van zorgorganisatie en die van de zedenpolitie? Wat is een taxatiegesprek? Hoe waarborg je de veiligheid van de personen waarom het gaat?

Aan de hand van twee lezingen zullen we op deze vragen ingaan.

Waar: Koningshof, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn (www.koningshofdoorn.nl)

Wanneer: vrijdag 7 september 2018 van 10.00 uur tot 13.30 uur, inclusief lunch

Kosten: € 25 voor leden, € 40 voor niet leden

Voorlopig programma:

9.30 uur- 10.00 uur: ontvangst met koffie en thee

Opening door de dagvoorzitter Dik de Jongh, voormalig voorzitter van de Familievereniging Bartiméus

10.15 -12.30 uur:

Presentatie Aafke Scharloo. Zij is zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met als specialisatie expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Ze is gespecialiseerd in de hulpverlening van mensen met een verstandelijke beperking.

Presentatie Henk van Kouwenhoven. Hij is bestuurder bij Sherpa en betrokken bij de totstandkoming van het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’. Het addendum is een aanvulling op de eerder verschenen handreiking ‘Sturen op aanpak van seksueel misbruik’.

Sluiting door dagvoorzitter Dik de Jongh

12.30- 13.30 uur: lunch

Aanmelden kan via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/studiedag7september2018.

Lees hier de vooraankondiging: KansPlus studiedag seksualiteit 190718

KansPlus en de nieuwe privacywetgeving

Per 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving, ook wel AVG genoemd, van toepassing.
Het bestuur van KansPlus vindt het belangrijk om persoonsgegevens goed te beschermen. Heeft u vragen over ons privacybeleid: neem dan gerust contact op met KansPlus.

Algemene ledenvergadering KansPlus

De eerste algemene vergadering van 2018 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 19 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Op de agenda staat het strategisch beleidsplan KansPlus 2019-2023.

Dit strategisch beleidsplan is voortgekomen uit discussies gevoerd tijdens voorgaande algemene vergaderingen, input uit bezoeken aan ledengroepen, gesprekken met bestuurders van ledengroepen en eigen ervaringen van het landelijk bestuur en de medewerkers van KansPlus.
Het plan geeft de koers van KansPlus aan voor de komende jaren.
Op 19 juni leggen we dit plan graag aan u voor en willen we er met u over van gedachten wisselen. Met als doel het beleidsplan voor de komende jaren definitief te maken en tot uitvoering te brengen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link.

De vergaderstukken kunt u hier lezen: https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/

Locatie:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

Wij zien u graag op 19 juni!

 

Binnenkort verschijnt het 50ste nummer van PlusPunt

Deze week verschijnt het vijftigste nummer van PlusPunt. Reden dus om even terug te kijken.
In januari 2007, elf jaar geleden verscheen het eerste nummer. Een nieuw tijdschrift, bedoeld voor de achterban van de toen nieuwe vereniging KansPlus. Vorig jaar hebben we het tienjarig bestaan van de vereniging KansPlus gevierd met een speciale jubileumuitgave.

PlusPunt is inmiddels een gecombineerde uitgave met het katern Zeg’s over medezeggenschap.

Als voorproefje op PlusPunt nummer 50 kunt hier al het persoonlijke gesprek lezen wat Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, had met Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij VWS.

 

KansPlus zoekt kwartiermakers voor het Project Dienstverlening

KansPlus wil de komende periode de dienstverlening verder ontwikkelen, zowel inhoudelijk als commercieel. Daarom zijn we op zoek naar twee projectmedewerkers die als kwartiermaker aan de slag willen gaan.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 • Ontwikkelen van onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de Wlz en de Wmo en gefinancierd door respectievelijk de zorgkantoren en de gemeenten.
 • Ontwikkelen van een inhoudelijk actueel en commercieel aantrekkelijk aanbod aan trainingen en andere vormen van ondersteuning voor cliëntenraden en andere vormen van collectieve belangenbehartiging of medezeggenschap bij zorgaanbieders.

Voor beide functies zoeken we personen die:

 • op HBO/universitair niveau zelfstandig kunnen werken
 • projectmatig kunnen werken
 • affiniteit hebben met de vg doelgroep
 • een relevant netwerk hebben in de vg-sector/zorg
 • beschikken over persoonlijke kwaliteiten op het gebied van: regie nemen , netwerken, innoveren, verbinden en samenwerken
 • 2 dagen per week beschikbaar zijn.

Wij bieden een dienstverband gedurende de deur van de projectfase. Salariëring is passend en volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Het volledige profiel voor beide functies kunt u hieronder lezen:
Project KansPlus Dienstverlening- cliëntondersteuning
Project KansPlus Dienstverlening-training en advies cliëntenraden

Voor reacties en vragen kunt u tot 14 april contact opnemen met Dickie van Kaa, directeur KansPlus via d.vandekaa@kansplus.nl of via 030-2367 744.