Het is bijna zover!

Over 5 dagen is de Jubileumdag van KansPlus in Dierenpark Amersfoort. We gaan deze dag met z’n allen vieren: er hebben zich zo’n 600 mensen aangemeld. Het gaat een prachtige dag worden.

Iedereen die zich aangemeld heeft, heeft op 2 september een e-mail ontvangen van Organisatie Jublieumdag KansPlus met daarin praktische informatie over het programma van de dag.

Heeft u de mail niet ontvangen of heeft u nog vragen? Mail naar info@mijnorganisator.nl of bel naar 06-27  31 17 88.

Volgt u het laatste nieuws van het Dierenpark? Misschien wordt er op 16 september wel een olifantje geboren!  De hoogdrachtige olifant Kina is bijna uitgerekend!  Kijk eens op https://www.dierenparkamersfoort.nl/2017/09/08/aftellen-naar-olifantenbevalling-is-begonnen/ of volg de berichten op https://www.facebook.com/DierenParkAmersfoort/ .

Tot zaterdag!!

 

KansPlus in Nieuwsuur over risico’s van zorg op afstand

Kijk vanavond  dinsdag 5 september om 22.00 uur naar Nieuwsuur op NPO2 met o.a. Dorien Kloosterman van KansPlus: risico’s van zorg op afstand.

Uit onderzoek blijkt dat dat er incidenten zijn geweest, zelfs incidenten met een dodelijke afloop. “Mogelijk hadden die niet plaatsgevonden als er iemand fysiek aanwezig was geweest”, zegt Dorien Kloosterman van patiëntenplatform KansPlus.

Voor het uitluisteren is technologie nodig en die kan falen, zegt Kloosterman. “Er kunnen ook meerdere incidenten tegelijkertijd zijn, waarop men niet snel genoeg kan reageren. Kortom, er zijn veel dingen die maken dat het heel erg veilig lijkt, maar het is de vraag of dat ook daadwerkelijk zo is.”

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2191465-ouders-gehandicapten-en-inspectie-zien-risico-s-zorg-op-afstand.html

Studiedag Familiebeleid in de VG-sector

Op vrijdag 6 oktober organiseert KansPlus/VraagRaak een studiedag over familiebeleid. Met praktische workshops laten we zien hoe je de rol van familie in de zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking beter kunt organiseren.

De studiedag is bedoeld voor cliënten, cliëntenraden, familieverenigingen en voor familie of vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking. Ook zorgprofessionals zijn van harte welkom.


Waar:
Nieuw Salem, De Lei 86, 3971 Driebergen-Rijssenburg

Tijd: 10.00 uur tot 13.30 uur inclusief lunch

Kosten: €25 voor leden en aangesloten cliëntenraden, € 40 voor niet leden inclusief lunch.

Programma:

9.30- 10.00 uur: ontvangst met koffie en thee

10.00 – 10.30 uur: inleiding door Dickie van de Kaa, directeur KansPlus, ‘KansPlus & familiebeleid in de VG-sector

10.40 – 11.25 uur: workshops

A1. bouwstenen familiebeleid- aan de slag met de werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid

A2. manifest en handreiking- aan de slag met de handreiking Vervolg Manifest familiebeleid in de VG-sector

A3. modelovereenkomst familiebeleid- aan de slag met de modelovereenkomst voor familieverbanden, cliëntenraden en zorgaanbieders

11.30 – 12.00 uur: pauze en elkaar ontmoeten

12.00 – 12.45 uur: workshops

B1. bouwstenen familiebeleid- aan de slag met de werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid

B2. manifest en handreiking- aan de slag met de handreiking Vervolg Manifest familiebeleid in de VG-sector

B3. modelovereenkomst familiebeleid- aan de slag met de modelovereenkomst voor familieverbanden, cliëntenraden en zorgaanbieders

12.45- 13.00 uur: afsluiting door Jan Jullens, voorzitter Initiatiefgroep KansPlus
13.00- 13.30 uur: lunch

Aanmelden: via deze link

De volledige uitnodiging kunt u hier lezen:uitnodiging studiedag familiebeleid

Aanmelding KansPlus jubileumdag verlengd tot 22 augustus

 

Nog geen kaarten besteld voor de KansPlus jubileumdag van 16 september in Amersfoort? Meer dan 500 mensen deden dat al wel. U komt toch ook?
Bestellen kan nog tot 22 augustus via http://www.mijnorganisator.nl/kansplus-jubileumdag/ of via 06-27  31 17 88.

Het belooft een mooie dag te worden met misschien juist op 16 september de geboorte van een olifantje.

Kijk ook op https://www.kansplus.nl/2017/05/09/16-september-jubileumdag-kansplus-in-dierenpark-amersfoort/  voor het meer informatie.

 

 

 

Vrijwilligers van KansPlus ontwikkelen handige tools

Twee vrijwilligers van KansPlus die lokaal zeer actief zijn voor hun ledengroep hebben (mee)gewerkt aan handige tools.

Annemie van den Heuvel is naast bestuurslid van de ledengroep Bossche Ommelanden  werkzaam als verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Vanuit haar werk heeft ze meegewerkt aan het protocol ‘Zorg voor mensen mensen met een verstandelijke beperking’.
In dit protocol worden uitgangspunten, tips en adviezen beschreven voor zorgverleners in het Jeroen Bosch Ziekenhuis om te bereiken dat de zorg voor iemand met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk hetzelfde is als thuis.
Voor meer informatie zie de patiëntenfolder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de wegwijzer en aanbevelingen over ziekenhuisopname van PlatformVG regio Zuidoost Brabant.

Jan van Croonenburg, penningmeester van de ledengroep Zeeland, heeft een programma ontworpen waarmee een bewindvoerende ouder of verwant de administratie van inkomsten en uitgaven kan verwerken.
Het programma maakt zelf het formulier dat naar de Kantonrechter gestuurd moet worden. U vult de gegevens in, print het formulier begin van het jaar uit en het is klaar om verstuurd te worden.
U hoeft dan slechts de kopieën van de  bankafschriften nog toe te voegen. Het formulier is een standaard formulier voor de Rechtbank van de provincie Zeeland. Indien nodig kan het aangepast worden voor een andere regio.
Via deze link kunt u de gebruiksaanwijzing en een demonstratie van het programma bekijken.
Heeft u belangstelling voor dit programma , inclusief gebruiksaanwijzing,  dan kunt u dit  aanvragen bij Dhr. J. van Croonenburg via jvc@zeelandnet.nl. De kosten voor het programma bedragen € 5,-.

 

 

Nieuwe webpagina Dementietafel – voor informatie en contact

De afgelopen jaren zijn, op initiatief van KansPlus, door heel het land Dementietafels gestart. De Dementietafel is een plek waar familie, mantelzorgers en professionele hulpverleners met elkaar in gesprek gaan over mensen met een verstandelijke beperking die ouder worden en te maken krijgen met dementie. Op de nieuwe website www.dementietafel.kansplus.nl is van alles te vinden over de Dementietafel. Een goede plek voor een antwoord op vragen en een ontmoeting met andere betrokkenen.

 • Is er een Dementietafel bij mij in de buurt?
 • Over welke thema’s gaat het?
 • Wie doen er allemaal mee aan een Dementietafel?
 • Hoe kan ik zelf een Dementietafel organiseren?
 • Hoe kom ik aan input voor de Dementietafel?
 • Wat vinden anderen van de Dementietafel?
 • Bij wie kan ik terecht met vragen?

Info op de webpagina

Op de webpagina www.dementietafel.kansplus.nl vindt u de data wanneer er Dementietafels zijn, een overzicht van waar er werkgroepen rond de Dementietafels actief zijn en de contactpersonen per provincie.

De webpagina biedt een snelle mogelijkheid om door te klikken naar de twee achterliggende portals voor meer informatie: de KansPlus-site en het Kennisplein Gehandicaptensector. Hier vindt u ervaringen met eerdere Dementietafels, handreikingen voor het organiseren van een Dementietafel én een interessante Toolkit met veel inhoudelijke informatie over relevante thema’s. Heel handig als u op zoek bent naar sprekers, filmbeelden of ander materiaal.

De webpagina biedt ook de mogelijkheid om andere betrokkenen bij de Dementietafel te ontmoeten en om informatie uit te wisselen. U kunt direct contact leggen via LinkedIn en Facebook.

We horen graag van u wat u van de webpagina vindt. En of u zelf een bijdrage heeft voor de webpagina: uw ervaring, uw vraag of informatie en datum van een Dementietafel bij u in de buurt.

Meer informatie en contact

De Dementietafel is een project van KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Belangrijke partners waarmee KansPlus samenwerkt bij de Dementietafel zijn de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Alzheimer Nederland en Programma Zorg Verandert.

Voor meer informatie en contact over de Dementietafel, kunt u bellen of mailen naar het Kennis- en adviescentrum KansPlus/VraagRaak, 030 236 37 50, advies@kansplus.nl . We kunnen dan bekijken hoe we u verder kunnen helpen.

Download persbericht: Persbericht_webpaginaDT

 

Jaarverslag KansPlus/VraagRaak en jaarrapportage Kennis- en adviescentrum 2016

Met gepaste trots presenteren we het jaarverslag 2016. Trots op het feit dat we in 2016 een aantal concrete resultaten hebben gerealiseerd, maar vooral omdat we dit gedaan hebben met een groot aantal vrijwilligers in het hele land, ondersteund door een klein aantal betaalde medewerkers op het centraal bureau. Het jaarverslag beschrijft naast de werkzaamheden van het landelijk bestuur en het centraal bureau voor KansPlus en VraagRaak, de jaarrapportage van het Kennis- en adviescentrum.

In het begin van het jaar is veel aandacht uitgegaan naar twee belangrijke operaties: de herordening van de landengroepen en de overgang naar een nieuwe ledenadministratie. Inhoudelijk succes hebben we met name geboekt met de projecten ‘Familiebeleid’ en ‘Lokale Belangenbehartiging’. Beide projecten hebben zichtbare resultaten opgeleverd die ook in de toekomst gebruikt kunnen worden door belangenbehartigers, familie(organisaties) en instellingen.

In 2016 is KansPlus zich met succes meer gaan richten op het versterken van de contacten in de landelijke belangenbehartiging: concrete voorstellen hebben ertoe geleid dat we weer nadrukkelijk aan tafel zitten bij de gesprekken over landelijk beleid.

Met dit jaarverslag laten we zien een actieve vereniging te zijn zowel naar buiten als in de dienstverlening aan de leden, ledengroepen, cliëntenraden en familieverenigingen. KansPlus blijft zich onverkort sterk maken voor een zorg- en dienstverlening die ertoe bijdraagt dat mensen met een verstandelijke beperking een waardevol leven kunnen leiden.

U kunt het jaarverslag hier lezen en downloaden: Jaarverslag2016-def.
Reacties horen wij graag en kunt u mailen naar info@kansplus.nl.

Themabijeenkomst “VN-verdrag en inclusie’ en ALV 20 mei

Op 20 mei organiseerde een themabijeenkomst in Nieuwegein over het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag is het recht van mensen met een beperking om volledig deel te nemen aan de samenleving. Een veel gebruikt begrip hiervoor is ‘inclusie’.

Mevrouw Viehoff, voorzitter van de familievereniging Nieuw Woelwijck, vertelde hoe het leven van de bewoners eruitziet op Nieuw Woelwijck: een dorpsgemeenschap van mensen met een verstandelijke beperking.

Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de begrippen -samenleving- en -inclusie-.
Over wat het VN-verdrag kan betekenen en hoe we inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking vorm willen geven.

Een volledig verslag van de themabijeenkomst kunt u hier lezen: Verslag themadeel AV 20 mei 2017

In de middag vond de eerste Algemene Ledenvergadering van 2017 plaats waarin de voortgang van het jaarwerkplan 2017, het jaarverslag en jaarrekening 2016 van het landelijk bureau en de exploitatie 2017 op de agenda stonden.

KansPlus zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van KansPlus is op zoek naar kandidaten voor een tweetal functies in het bestuur:

 • Een bestuurslid met specifieke kennis en ervaring op het gebied van Communicatie en PR en gebruik van de moderne media voor communicatie.
 • Een bestuurslid die bekend is met het veld van het speciaal onderwijs en passend onderwijs, met name voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Het bestuur van KansPlus bestuurt de vereniging en geeft daarmee richting  aan KansPlus met al zijn ledengroepen evenals aan het bureau van de vereniging. Ook vertegenwoordigt het bestuur KansPlus naar de andere maatschappelijke medespelers.

De ouders en verwanten moeten zich kunnen vinden in het bestuur als personen en als hun belangenbehartiger(s).  Daartoe moet een KansPlus bestuurder zich verbonden voelen met de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking en zich kunnen vinden in de visie van KansPlus en de strategie die uitgezet is. Het maatschappelijk krachtenveld is hem/haar bekend.

Ook moet een bestuurder kunnen samenwerken in het bestuur als team en rekening houden met de krachten die binnen een vereniging spelen, zeker bij KansPlus met zijn sterk gelaagde opbouw van ledengroepen.

Als meewerkend bestuur wordt van een KansPlus bestuurder tevens gevraagd waar nodig zelf aan beleidsvoorbereiding te doen en deze vorm te geven, alsook uitvoering te geven aan beleid en hiertoe stappen te ondernemen. Dit vraagt soms om specifieke vaardigheden op formeel- bestuurlijk -financieel dan wel inhoudelijk vlak.

Het bestuur vergadert eens per maand. De totale tijdbesteding voor een bestuurslid kan gemiddeld
3 – 4 uur per week bedragen.

Onkosten: er is een onkostenvergoeding, geen vacatiegeld.

Heeft u belangstelling voor één van de functies? Neem vrijblijvend contact op met Pouwel van de Siepkamp, voorzitter KansPlus via pouwel@vandesiepkamp.nl ( 06 55161136) of met Dickie van de  Kaa, directeur van KansPlus D.vandeKaa@kansplus.nl  (030 2363744)

16 september jubileumdag KansPlus in dierenpark Amersfoort

In 2017 bestaat KansPlus en haar rechtsvoorgangers (VOGG, Helpt Elkander, Het Zorgenkind, het WOI) 65 jaar.

Dat is reden voor een feest en daarom organiseert KansPlus op zaterdag 16 september een jubileumdag in Dierenpark Amersfoort. Ook cliëntenraden en familieverenigingen zijn van harte uitgenodigd op deze dag.

Het voorlopige programma is als volgt:

9.00 uur: opening dierenpark Amersfoort
10.00 uur -10.30 uur: ontvangst in De Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein
10.30 uur – 10.45 uur: officiële opening van de jubileumdag
11.00 uur – 11.30 uur: lezing van de olifantenexpert Marjo Hoedemaker
Marjo Hoedemaker zal op deze dag 3 keer vol passie vertellen over wat wij mensen van olifanten kunnen leren. Je mag zelf kiezen of en op welke tijd je wilt komen.
12.00 uur – 14.00 uur: tussen deze tijden kun je een lunchpakket ophalen aan het Fonteinplein
12.00 uur- 16.00 uur: tussen deze tijden kan iedereen een ijsje halen
13.00 uur- 13.30 uur: tweede lezing olifantenexpert  Marjo Hoedemaker
15.15 uur- 15.45 uur: derde lezing Marjo Hoedemaker
15.45 uur – 16.00 uur: afsluiting van de jubileumdag in de Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein
18.00 uur: sluiting Dierenpark Amersfoort

Kosten:

 • Gewoon Lidmaatschap van KansPlus: € 7,50 p/p

 • Gezinslid van KansPlus van KansPlus:: € 7,50 p/p

 • Familie lidmaatschap van KansPlus: € 6,25 p/p

 • Cliëntenraad/Familievereniging: € 7,50 p/p

 • Donateurs: € 7,50 p/p

 • Niet-leden: € 10,00 p/p

 • Upgrade* ticket € 10 p/p

* Lidmaatschap upgrade:
Je kunt je huidige lidmaatschap upgraden naar het familielidmaatschap. Hier zijn geen kosten aan verbonden behalve het verschil in de jaarcontributie. Je betaald eenmalig € 10 (dit is het verschil tussen een normaal lidmaatschap en een familielidmaatschap).

Voor deze bijzondere dag kunnen vanaf 10 april kaartjes besteld worden via http://www.mijnorganisator.nl/kansplus-jubileumdag/. Ook in ons blad PlusPunt van begin april vindt u meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor deze dag.

Als u de kaarten niet online kunt betalen, dan is er ook de mogelijkheid om kaarten via een factuur af te rekenen. Voor vragen of meer informatie kunt u bellen met 06-27 31 17 88.

Wij zien u graag op zaterdag 16 september en houdt onze websiteFacebookpagina  en Twitteraccount in de gaten!!