KansPlus Jaarplan 2024

KansPlus presenteert hierbij het Jaarplan 2024. In 2024 staan, naast het uitvoeren van dit Jaarplan, het realiseren van de een transitie binnen KansPlus en een strategische herijking, een aantal onderwerpen centraal:

  1. Het verder onderzoeken en uitwerken van samenwerking met collega-organisaties;
  2. Landelijke belangenbehartiging met prioriteitenstelling in de uitvoering;
  3. Dienstverlening door het Kennis- en adviescentrum;
  4. Ontmoeting en naastencontact voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, ledenvergaderingen en themabijeenkomsten.

Met dit Jaarplan spreken we het vertrouwen uit dat we ook in 2024 samen met de inbreng van onze leden, ledengroepen, cliëntenraden, familieverenigingen en samenwerkingspartners met succes kunnen werken aan de realisatie van de missie en de visie van KansPlus.

  • Download hier de pdf van het KansPlus Jaarplan 2024
  • Download hier de Word-versie van het KansPlus Jaarplan 2024