januari 2024

KansPlus Jaarplan 2024

KansPlus presenteert hierbij het Jaarplan 2024. In 2024 staan, naast het uitvoeren van dit Jaarplan, het realiseren van de een transitie binnen KansPlus en een strategische herijking, een aantal onderwerpen centraal: Het verder onderzoeken en uitwerken van samenwerking met collega-organisaties; Landelijke belangenbehartiging met prioriteitenstelling in de uitvoering; Dienstverlening door het Kennis- en adviescentrum; Ontmoeting en naastencontact voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, ledenvergaderingen en themabijeenkomsten. Met dit Jaarplan spreken we het vertrouwen uit dat we ook in 2024 samen met de inbreng van onze leden, ledengroepen, cliëntenraden, familieverenigingen en samenwerkingspartners met succes kunnen werken aan de realisatie van de missie en de visie van KansPlus. Download hier de pdf van het KansPlus Jaarplan 2024 Download hier de Word-versie van het KansPlus Jaarplan 2024…

Lees meer

Zorg- en cliëntenorganisaties: ‘Mensen met een beperking verdienen plek in regeerakkoord’

Honderden zorg- en cliëntenorganisaties roepen een nieuw te vormen kabinet dringend op om de 2 miljoen mensen met een beperking en hun naasten de noodzakelijke aandacht te geven in het regeerakkoord. Het gaat namelijk níet goed met de positie van deze groep mensen. Vooral op het gebied van bestaanszekerheid, zorg, ondersteuning en participatie hebben zij de afgelopen jaren grote achterstanden opgelopen. De kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van deze groep mensen wordt bedreigd door versnipperde wetgeving, bezuinigingen, onevenredige bureaucratie en gebrek aan een integrale visie. Brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronische ziekte Ieder(in) sturen daarom samen met vele andere vertegenwoordigende organisaties een brief aan informateur Plasterk en de politieke partijen. Naast de VGN en Ieder(in) en haar leden, ondertekenden ook Coalitie voor Inclusie, Wij Staan Op!, de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging van…

Lees meer

Webinar over Erfrecht – 26 februari

Dit jaar organiseert Sien een webinar over Erfrecht, samen met KansPlus, Dit Koningskind, EMB Nederland en 2CU. Een onderwerp waar we regelmatig vragen over krijgen. Ben jij erbij op maandagavond 26 februari van 19.30 tot 21.00 uur? Notaris Marianne Grievink, van Vechtstede Notarissen & Mediators, vertelt je tijdens dit webinar waarmee je allemaal rekening moet houden rondom erfrecht. Want er komt nogal wat bij kijken als je kind een verstandelijke beperking heeft. Ook geeft deze notaris antwoord op vragen zoals: Moet ik een testament opstellen in verband met de situatie van mijn kind? Is het verstandig om mijn zoon of dochter als erfgenaam te benoemen? Kan zijn of haar erfdeel worden beperkt? Natuurlijk kun je ook zelf al je vragen stellen. Je kunt ze vooraf mailen, maar ook tijdens het webinar inbrengen. We maken gebruik van Zoom. Na je aanmelding krijg…

Lees meer

Workshop en cursusaanbod VraagRaak 2024 

In 2024 heeft VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap, weer een divers aanbod aan workshops en cursussen, waar uw raad of vereniging gebruik van kan maken. Workshops  Cliëntenraad en vernieuwde Wmcz  De rol van de cliëntenraad en de wet Zorg & Dwang  Inspraak in de vernieuwde Wmcz Wat is de rol van de ambtelijk secretaris?  De rol van de cliëntenraad/ verwantenraad en het nieuwe kwaliteitskompas  Contact met de achterban  Doe-workshop: welke rollen heb jij?  Cliëntenraad en zorginkoop (Wlz)  Goed voorbereid het ondersteuningsplan bespreken  Cliëntvriendelijke ondersteuningsplannen    Cursussen  Nieuw in de cliënten/ verwantenraad  Hoe krijg jij het voor elkaar?    Meer over de workshops en cursussen  Workshops worden minstens eenmaal per jaar centraal aangeboden. De workshops kunnen op locatie gegeven worden. Dit geldt ook voor de cursussen die…

Lees meer

Vacature – commissielid/waarnemend voorzitter Klachtencommissie onvrijwillige zorg

Op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd) zijn zorgaanbieders in de sectoren VG en PG verplicht om aangesloten te zijn bij een commissie die klachten beoordeelt over een specifiek aantal Wzd onderwerpen. De KCOZ is zo’n klachtencommissie. Het betreft in hoofdzaak klachten over onvrijwillige zorgverlening. De klachtencommissie neemt daarover bindende besluiten. Klachten moeten op korte termijn worden beoordeeld, afhankelijk van de situatie binnen twee weken of binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Ook kan de KCOZ gevraagd worden om in afwachting van de klachtbehandeling, een bepaald besluit of toepassing te schorsen. De KCOZ is ingesteld door VGN, ActiZ, Ieder(in), LSR, LOC en KansPlus. Wie zoeken we? Voor de KCOZ zijn wij vanwege het vertrek van een van de leden op zoek naar een algemeen lid die tevens als waarnemend voorzitter kan optreden bij afwezigheid van de vaste voorzitter. De waarnemend voorzitter beoordeelt tevens schorsingsverzoeken. We zoeken…

Lees meer

Bijeenkomsten Bijzonder ouderschap

In deze flyer vind je informatie over vijf ouderbijeenkomsten in de provincie Groningen. ‘zaVie’ – zorg en aandacht voor iedereen – organiseert in samenwerking met Wilma Klaassen deze vijf ouderbijeenkomsten. Voor ouders van alle leeftijden. Naast ouders zijn ook familieleden, zorgprofessionals en beleidsmakers van harte welkom! De bijeenkomsten zijn bedoeld om even op adem te komen en van elkaar te horen. Over verschillende – ook luchtige – onderwerpen waar je als ouder van een zorgintensief kind mee te maken hebt. Wanneer en waar? Donderdag 8 februari van 19.30 tot 21.30 in Koffie & Theehuis Tante Til in Enumatil Zondag 11 februari van 19.30 tot 21.30 in het Feithhuis in Groningen Dinsdag 13 februari van 19.30 tot 21.30 in Boerderij De Diek’n in Zeerijp Woensdag 14 februari van 19.30 tot 21.30 in Cultuurhuis de Klinker in Winschoten Zondag 3 maart van 14.00 tot 16.00 in…

Lees meer