Vacature - commissielid/waarnemend voorzitter Klachtencommissie onvrijwillige zorg

Op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd) zijn zorgaanbieders in de sectoren VG en PG verplicht om aangesloten te zijn bij een commissie die klachten beoordeelt over een specifiek aantal Wzd onderwerpen. De KCOZ is zo’n klachtencommissie. Het betreft in hoofdzaak klachten over onvrijwillige zorgverlening. De klachtencommissie neemt daarover bindende besluiten. Klachten moeten op korte termijn worden beoordeeld, afhankelijk van de situatie binnen twee weken of binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Ook kan de KCOZ gevraagd worden om in afwachting van de klachtbehandeling, een bepaald besluit of toepassing te schorsen.

De KCOZ is ingesteld door VGN, ActiZ, Ieder(in), LSR, LOC en KansPlus.

Wie zoeken we?

Voor de KCOZ zijn wij vanwege het vertrek van een van de leden op zoek naar een algemeen lid die tevens als waarnemend voorzitter kan optreden bij afwezigheid van de vaste voorzitter. De waarnemend voorzitter beoordeelt tevens schorsingsverzoeken. We zoeken bij voorkeur een jurist.

Profiel

Een algemeen lid van de KCOZ:

  • heeft kennis van en affiniteit met het onderwerp onvrijwillige zorg (Wzd);
  • heeft ervaring in geschilbeslechting, bijvoorbeeld als commissielid en/of als voorzitter;
  • kan als wnd. voorzitter op een prettige manier sturing geven aan zittingen en is in staat om zowel zelfstandig als in samenspraak met de commissieleden knopen door te hakken;
  • is onpartijdig en in staat zich een objectief oordeel te vormen;
  • is in staat met verschillende doelgroepen goed te communiceren;
  • is voldoende en zo nodig op korte termijn inzetbaar voor de KCOZ;
  • bekleedt geen functie binnen besturen of organen van één van de organisaties die de KCOZ in stand houden.

Overig

Leden van de KCOZ worden benoemd voor drie jaar en kunnen aansluitend éénmaal worden herbenoemd.

Leden van de commissie ontvangen per bijeenkomst vacatiegeld en de waarnemend voorzitter ontvangt tevens een vaste jaarlijkse vergoeding. Zittingen en overige besprekingen van de KCOZ worden online via Teams gehouden met incidenteel een bijeenkomst op locatie.

Gemiddeld zal het KCOZ lidmaatschap/wnd. voorzitterschap twee tot drie dagdelen per maand vergen; het werk dient zich echter onregelmatig aan. Inzet wordt in overleg met de ambtelijk secretarissen bepaald. Vragen over de vacature kunt u stellen via secretaris@kcoz.nl of 085-07 72 060. Meer informatie over de KCOZ kunt u vinden op www.kcoz.nl

Reageren?

Brieven met cv kunnen vóór 2 februari 2024 worden gericht aan: secretaris@kcoz.nl

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden na afronding van de procedure vernietigd.
Gesprekken vinden plaats in week 7.