december 2023

Richtlijn gezonde slaap en slaapproblemen

De richtlijn ‘gezonde slaap en slaapproblemen’ biedt zorgprofessionals in de langdurige zorg handvatten om cliënten met slaapproblemen goede zorg te bieden. Signalering en behandeling van een slaapprobleem zijn daarin belangrijk, net als het zorgen voor de juiste randvoorwaarden zodat cliënten goed kunnen slapen. De richtlijn is te vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl. Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Dit zijn een samenvatting, een informatiekaart voor cliënten en naasten en een stroomschema voor het zorgproces bij slaapproblemen. Deze informatie vind je onder het kopje ‘In de praktijk’. KansPlus werkte mee aan de totstandkoming van deze richtlijn.   Achtergrond bij de richtlijn  Goede slaap is essentieel voor de gezondheid en het herstel van lichaam en geest. Slaapproblemen komen relatief vaak voor bij mensen die langdurige zorg ontvangen. Zo ervaart…

Lees meer

Nationale Ombudsman: Digitale toegang tot de Overheid niet goed geregeld voor wettelijk vertegenwoordigers

Wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking hebben sinds de start van DigiD geen beheer over het DigiD-account van hun vertegenwoordigde. Daardoor kunnen zaken als administratie, financiën en medische dossiers niet digitaal opgepakt worden. Al jaren vragen KansPlus, Sien, Dit Koningskind, EMB Nederland en de LFB hier aandacht voor. In 2017 verscheen het rapport ‘Hoezo MIJNOverheid’ van de Nationale Ombudsman, waarin duidelijk werd gesteld dat digitale toegang tot de Overheid niet goed was geregeld.  Ondanks lichte verbeteringen moet door de Nationale Ombudsman na zes jaar worden vastgesteld dat er voor wettelijk vertegenwoordigers nog steeds niet veel veranderd is. Dit ondanks toezeggingen van de Staatssecretaris van Koninkrijkrelaties en Digitalisering. De Ombudsman vraagt de Staatssecretaris om binnen drie maanden te komen met een duidelijk en haalbaar plan van aanpak waarin een tijdpad staat. Als belangenorganisaties pleiten wij ervoor om dit bij benoeming van de wettelijk vertegenwoordiger door de Rechtbank…

Lees meer

Cliëntenorganisaties roepen VGN op akkoord over onvrijwillige zorg toch te ondertekenen

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft op het laatste moment besloten het bestuurlijk akkoord over de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) niet te ondertekenen. Cliëntorganisaties KansPlus, Alzheimer Nederland, Ieder(in) en het LSR, die wel hebben getekend, roepen de VGN op om terug te komen op dit besluit, in het belang van cliënten, zorgverleners én zorgaanbieders. Vereenvoudiging stappenplan Eind 2022 hebben Alzheimer Nederland, Ieder(in), KansPlus en het LSR met de beroepsverenigingen NIP, NVAVG, NVO, Verenso, V&VN; de brancheorganisaties ActiZ, VGN en een coalitie van aanbieders van kleinschalige zorg het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ opgesteld. Hierin staan voorstellen om het huidige stappenplan te vereenvoudigen en meer ruimte te bieden aan maatwerk. Dit advies, mede aangejaagd door de VGN, vormt de basis van de bestuurlijke afspraken.

Lees meer

Wegwijzer ‘Wat als ik het niet meer kan?’

Iedereen die zorg verleent aan iemand met een beperking, vraagt zichzelf wel eens af: Wat als ik het niet meer kan? Deze en soortgelijke vragen kan je beantwoorden met de wegwijzer ‘Wat als ik het niet meer kan?’ Deze tool wijst je de weg naar informatie, organisaties, hulpmiddelen en websites voor het vinden van mogelijke antwoorden. Wie zal mijn plaats innemen als ik het niet meer kan? Aan wie kan ik het overdragen? En hoe pak ik dat aan? De wegwijzer ‘Wat als ik het niet meer kan?’ is een tool die je de wegwijst met onder andere verhalen van naasten die zichzelf dezelfde vragen stellen of hebben gesteld. Je vindt de wegwijzer hier: https://schouders.nl/wat-als-ik-het-niet-meer-kan/ Op basis van de vragen van verzorgende naasten is deze tool ontwikkeld. Er komen verschillende thema’s aan bod. Denk aan bewustwording, zorg en wonen en omgaan met emoties. Elk thema…

Lees meer

Wat hebben we geleerd van COVID-19?

Wat doet corona met cliënten in de langdurige zorg? Toen in 2020 COVID-19 uitbrak, waren er hierover al snel gesprekken tussen VWS en patiënten- en cliëntenorganisaties (waaronder KansPlus). En we bleven in gesprek. De geleerde lessen rond corona hebben we verzameld en besproken in een aantal bijeenkomsten in 2023. Voor wie er niet bij kon zijn, of voor wie gewoon wil nalezen, staan de coronalessen voor iedereen inzichtelijk in de handreiking ‘Vergeet je hen niet?’ Tijdens de coronapandemie moest in hoog tempo van alles worden overlegd en besloten. Vrijwel niemand had ervaring met een dergelijke situatie. Stappenplannen en handleidingen bestonden niet of waren niet toereikend. Des te meer belangrijk, dat we bij een volgende pandemie de geleerde lessen gebruiken voor bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid, en mensen met een beperking. Niets over ons, zonder ons Cliënten- en patiëntenorganisaties en VWS hebben na de coronapandemie besloten om een…

Lees meer

Richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg

Op 30 november is de Richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg verschenen. De richtlijn Mondverzorging biedt zorgverleners praktische adviezen voor de mondverzorging van cliënten die langdurige zorg ontvangen.  Dagelijkse mondverzorging kan lastig zijn. Onder meer omdat mondverzorging een complexe handeling is of omdat medicatie de mondgezondheid negatief kan beïnvloeden. Daarnaast kunnen cliënten met een verstandelijke beperking of dementie afwerend reageren op mondverzorging. Het doel van de richtlijn is de (mond)gezondheid bevorderen en achteruitgang van de mondgezondheid zo veel mogelijk te voorkomen. De richtlijn Mondverzorging is te vinden op: www.richtlijnenlangdurigezorg.nl Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Een samenvatting en een informatiekaart voor cliënten en naasten. Een praktijkkaart waarin de handvatten voor het omgaan met afweer- en probleemgedrag bij de dagelijkse mondverzorging centraal staan. Een stap-voor-stap beschrijving voor het uitvoeren van mondverzorging. Deze informatie vindt u onder het kopje ‘In de…

Lees meer