Richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg

Op 30 november is de Richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg verschenen.
De richtlijn Mondverzorging biedt zorgverleners praktische adviezen voor de mondverzorging van cliënten die langdurige zorg ontvangen. 

Dagelijkse mondverzorging kan lastig zijn. Onder meer omdat mondverzorging een complexe handeling is of omdat medicatie de mondgezondheid negatief kan beïnvloeden.
Daarnaast kunnen cliënten met een verstandelijke beperking of dementie afwerend reageren op mondverzorging.

Het doel van de richtlijn is de (mond)gezondheid bevorderen en achteruitgang van de mondgezondheid zo veel mogelijk te voorkomen.

De richtlijn Mondverzorging is te vinden op: www.richtlijnenlangdurigezorg.nl

Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar.

  • Een samenvatting en een informatiekaart voor cliënten en naasten.
  • Een praktijkkaart waarin de handvatten voor het omgaan met afweer- en probleemgedrag bij de dagelijkse mondverzorging centraal staan.
  • Een stap-voor-stap beschrijving voor het uitvoeren van mondverzorging. Deze informatie vindt u onder het kopje ‘In de praktijk’ in de richtlijn.