Richtlijn gezonde slaap en slaapproblemen

De richtlijn ‘gezonde slaap en slaapproblemen’ biedt zorgprofessionals in de langdurige zorg handvatten om cliënten met slaapproblemen goede zorg te bieden.

Signalering en behandeling van een slaapprobleem zijn daarin belangrijk, net als het zorgen voor de juiste randvoorwaarden zodat cliënten goed kunnen slapen. De richtlijn is te vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl. Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Dit zijn een samenvatting, een informatiekaart voor cliënten en naasten en een stroomschema voor het zorgproces bij slaapproblemen. Deze informatie vind je onder het kopje ‘In de praktijk’.
KansPlus werkte mee aan de totstandkoming van deze richtlijn.

 

Achtergrond bij de richtlijn 
Goede slaap is essentieel voor de gezondheid en het herstel van lichaam en geest.
Slaapproblemen komen relatief vaak voor bij mensen die langdurige zorg ontvangen.
Zo ervaart 50% van mensen met dementie slaapproblemen. Voor 50-plussers met een verstandelijke beperking kan dat oplopen tot 70%.
 

Meerdere factoren kunnen van invloed zijn op de slaap van cliënten.
Zo zijn cliënten afhankelijk van hun omgeving voor zorg bij slaap(problemen). Bedtijden bijvoorbeeld worden bepaald door de werkroosters van zorgverleners.
Soms kunnen cliënten ongemak veroorzaakt door slaapproblemen, zelf niet goed aangeven of uiten. Daardoor wordt het probleem niet als een slaapprobleem gezien.
De oorzaak van een slaapprobleem kan biologisch of psychisch van aard zijn, maar ook sociaal of organisatorisch. Een voorbeeld daarvan is een wisseling in begeleiders.
Door deze verschillende factoren is het vaak moeilijk te achterhalen wat wel of niet van invloed is op de slaap van cliënten.
 

Met de komst van de richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen wordt ingespeeld op de behoefte van zorgprofessionals om goede slaapzorg beter te organiseren. Signalering en behandeling van een slaapprobleem zijn daarin belangrijk. Net als het zorgen voor de juiste randvoorwaarden zodat cliënten goed kunnen slapen. Met de praktische handvatten uit de richtlijn kunnen zorgprofessionals deze slaapzorg bieden. En. kunnen zij behandeling en diagnostiek vormgeven in samenwerking met cliënten en naasten.  
 
Inhoud 
De richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen is gebaseerd op de recente inzichten uit de wetenschap. En op ervaringen uit het werkveld (best practices).
De richtlijn speelt in op de praktijk van zorgprofessionals. En op de behoefte om slaapproblemen te voorkomen, te signaleren en diagnostiek en behandeling beter vorm te geven. 
 

Door de gezamenlijke inbreng van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijsdeskundigen (NVO), de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) en KansPlus, is de SKILZ-richtlijn voor slaapproblemen een feit.  

De SKILZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Goede slaapzorg 
  • Signaleren 
  • Diagnostiek 
  • Behandeling 
  • Organisatie van zorg 

In de richtlijn is ook een stroomschema opgenomen dat het zorgproces bij slaapproblemen weergeeft.