Het KansPlus Café

Het KansPlus Café is een digitale bijeenkomst waar leden en ledengroepen van KansPlus elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. De leden, ledengroepen en het bestuur van de landelijke organisatie hebben elkaar de laatste jaren weinig ontmoet. Daar wil het landelijk bestuur graag verandering in brengen. Er is gekozen om de bijeenkomsten digitaal te doen zodat mensen niet hoeven te reizen en ze op een laagdrempelige manier vanuit het hele land mee kunnen doen.

In 2023 zal het KansPlus Café drie keer de ‘digitale’ deuren openen. De eerste keer was op 9 mei. Er waren zo’n 15 bezoekers. Er is gesproken over verschillende onderwerpen.
Zoals: hoe wordt er omgegaan met stress bij bewoners als er nieuwe bewoners in een woongroep komen wonen of als er nieuwe deelnemers op de dagbesteding zijn?
Ook is gesproken over hoe om te gaan als je niet tevenreden bent met de zorg. Hoe geef je dat aan bij de medewerkers van de zorginstelling? Een lastig dilemma omdat er veel krapte is op de arbeidsmarkt. Medewerkers doen hun best, maar je wilt toch opkomen voor de belangen van je familielid of naaste.

De bezoekers vonden het fijn om hun ervaringen te kunnen delen met mensen die weten en begrijpen wat het betekent om ouder, broer of zus te zijn van iemand met een verstandelijke beperking te zijn. Het bestuur van KansPlus zal de komende tijd bespreken hoe de signalen vanuit de gesprekken kunnen worden omgezet in acties. Samen kunnen we het leven voor mensen met een verstandelijke beperking nog beter maken.

Wanneer is het volgende KansPlus Café?

Op 9 juli en op 12 september is er weer een KansPlus Café. Je kunt je aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/kanspluscafe . Je krijgt dan een aantal dagen voor de opening van het Café een link toegestuurd waarmee je via Zoom toegang hebt tot het KansPlus Café.