Vooraankondiging digitale algemene vergadering KansPlus 21-11

Voor ledengroepbestuurders, bestuursleden van aangesloten familieverenigingen bij KansPlus.

Op dinsdag 21 november 2023 van 19.00 uur – 21.00 uur zal de digitale algemene vergadering van KansPlus plaatsvinden.

Het landelijk bestuur van KansPlus nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan de vergadering.

Wij hopen u graag langs de digitale weg te kunnen ontmoeten op 21 november aanstaande.

U kunt zich aanmelden via de volgende link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/av21112023/