Cliëntondersteuners luiden de noodklok over het zorginfarct

In de MEE Signaleringsrapportage 2022 blijkt dat cliëntondersteuners en hun cliënten tegen de volgende knelpunten aanlopen:

1. Cliënt is de dupe van wet- en regelgeving
2. Zorg en ondersteuning niet beschikbaar
3. Forse toename meervoudige problematiek
4. Kwaliteit van cliëntondersteuning staat onder druk
5. Toename werkdruk cliëntondersteuners
6. Knelpunten hebben weerslag op professionals

Bijna 400 cliëntondersteuners van MEE hebben meegewerkt aan het onderzoek. Wanneer zij domeinoverstijgend kunnen werken, verbetert de toegang tot zorg voor kwetsbare burgers.

Lees hier de MEE signaleringsrapportage.

Bron: www.mee.nl/nieuws