Diverse onderwerpen Archives - Pagina 2 van 6

Patiënten- en cliëntenorganisaties doen voorstellen voor verbetering nieuwe subsidieregeling

Het ministerie van VWS heeft op 7 maart 2023 het voorstel voor een nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PG-organisaties) voorgelegd voor een internetconsultatie. Op 1 januari 2024 zal deze nieuwe subsidieregeling PGO 2024-2028 in werking treden. Het doel van de nieuwe subsidieregeling is het versterken en professionaliseren van de patiëntenbeweging. Zodat mensen met een aandoening of beperking de weg tot passende zorg weten te vinden en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook KansPlus maakt gebruik van deze subsidieregeling. In een reactie op de internetconsultatie op het nieuwe subsidiekader geeft KansPlus het volgende aan: de voorgestelde verhoging van subsidiebedragen is een bescheiden vooruitgang. Het lijkt er nog steeds op dat de beschikbare subsidie voor de PG-subsidies in geen verhouding staan tot de middelen waarover de zorgaanbieders kunnen beschikken voor voorlichting en belangenbehartiging. In de laatste Miljoenennota is 45 miljoen extra opgenomen voor het Beleidskader vanaf 2024. Dat lijkt veel, maar…

Lees meer

Gebruikersnetwerk Digitale Inclusie; ‘Leg sancties op bij ontoegankelijke websites en apps’

Het toegankelijk maken van overheidswebsites en -apps verloopt te langzaam. Daardoor kunnen veel mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen hun zaken met de overheid niet zelfstandig regelen. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie roept daarom Staatssecretaris Van Huffelen – via een brief aan de Tweede Kamer – op het mogelijk te maken om overheden die niet voldoen aan digitale toegankelijkheid een boete te geven. Tot 30 maart kan de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken schriftelijk vragen stellen aan Staatssecretaris Van Huffelen over digitale inclusie. Het GebruikersNetwerk heeft de commissie in een brief 7 belangrijke aandachtspunten meegegeven: De website en app van het Tijdelijk Noodfonds Energie zijn niet toegankelijk en gebruiksvriendelijk en gebruik ervan kan leiden tot veiligheidsrisico’s. Bovendien is het analoog indienen van een aanvraag niet mogelijk. Het tempo waarin overheidswebsites en apps toegankelijk worden gemaakt is te laag. Extra versnelling is nodig. De 16 belangrijkste overheidsapps moeten volledig toegankelijk…

Lees meer

Nieuwe technologische toepassingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Technologie helpt mensen op het gebied van wonen, leven, leren, werken, taal en gezondheid. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn al veel technologische innovaties beschikbaar in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Op de website van Zorg van Nu vind je innovaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Klik hier voor een overzicht van innovaties die beschikbaar zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Een aantal voorbeelden zijn: een drinkbeker voor veilig drinken voor mensen met een slikstoornis slim incontinentiemateriaal communicatie en spraak-apps Heb jij ervaring met deze of andere innovaties voor mensen met een verstandelijke beperking? Deel ze met ons en met elkaar. Dat kan via de sociale mediakanalen van KansPlus of door een mail naar advies@kansplus.nl. Facebook groep KansPlus Facebook pagina KansPlus LinkedIn groep KansPlus Linkedin pagina KansPlus Bronnen: VGN en Zorg van Nu…

Lees meer

De LVOI informeert

In 2020 is de Landelijke verenging van Ouderinitiatieven (LVOI) opgericht. De LVOI zet zich in voor de belangen van ouderinitiatieven en het uitwisselen van kennis en ervaring. Zij geven onder andere informatie over het opzetten en in stand houden van ouderinitiatieven, zoals praktische, financiële en bestuurlijke aspecten. Ze werken nauw samen met andere relevante belangenorganisaties als per Saldo en Naar Keuze. De LVOI heeft een nieuwe stichting opgericht, die onafhankelijk opereert van de LVOI: De stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI). De SDOI heeft een regeling  in het leven geroepen voor het bemiddelen bij ‘kwesties en klachten’, die kunnen ontstaan binnen ouderinitiatieven. Voor het deelnemen aan deze regeling en het gebruik maken van de diensten van klachtenfunctionarissen, kan een ouderinitiatief zich melden bij de SDOI: www.sdoi.nl Meer informatie op https://ouderinitiatieven.nl…

Lees meer

Regiobijeenkomsten ‘Werken met het kwaliteitskompas’

Woon of werk jij bij een zorginstelling in de gehandicaptenzorg en krijg je daarbij zorg en ondersteuning? Dan willen we met jou komen praten over het Kwaliteitskompas. Doe je mee? In de gehandicaptenzorg zijn afspraken gemaakt over zorg en ondersteuning. Die afspraken heten ‘Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg 2023-2028’. Die afspraken heette eerst: het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’. Het Kwaliteitskompas is gemaakt door mensen van VGN en andere organisaties. Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 in makkelijke taal Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg 2023-2028 De VGN, organiseert samen met andere organisaties, middagen voor jou en voor familieleden, begeleiders, leidinggevenden en bestuurders van verschillende zorginstellingen. KansPlus werkt ook mee aan deze bijeenkomsten. De middagen bestaan uit twee delen. Die heten ‘subsessies’. Die gaan over de vier bouwstenen van het Kwaliteitskompas: Bouwsteen 1 = de zorg aan een cliënt (het ondersteuningsplan) Bouwsteen 2 = wat cliënten en familie van de zorg vinden (cliëntervaringsonderzoek) Bouwsteen 3 = begeleiders praten met elkaar over ‘…

Lees meer

Resultaten inventarisatie onder naasten over plannen toekomst gehandicaptenzorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben in een akkoord richtingen gegeven voor de toekomst van gehandicaptenzorg.  Het doel van dit akkoord is om een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg.  Het akkoord is in het voorjaar van 2022 afgesloten en loopt tot en met 2026. De richtingen die gegeven worden houden verband met het Integraal Zorgakkoord van minister Helder. In november 2022 is een enquête afgenomen onder de Piet Schuerman adressenbestanden (voormalig LNKO) door Marijke Malsch. De resultaten laten alternatieven voor de plannen  zien. Zoals bezuinigingen op de bureaucratie voor de groepsleiding, managementlagen, salarissen, bonussen, huisvesting voor bestuurders en managers. De respondanten geven aan het niet eens te zijn met de plannen van VGN en ZN om opnieuw bewoners in woonwijken te plaatsen en contacten met hen via domotica te laten verlopen. Dit kan tot veel eenzaamheid leiden. Naar aanleiding…

Lees meer

Handreiking voor familie van volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

Er is een nieuwe handreiking voor familie die gaat over zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. En er is ook een folder met werkkaart voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De handreiking gaat uit van de richtlijn probleemgedrag en biedt verwanten meer duidelijkheid over hoe zij aanvullend kunnen zijn bij beeldvorming en diagnostiek voor hun naaste (met een verstandelijke beperking en probleemgedrag). Dit bevordert een multidisciplinaire en dus brede kijk op de problematiek. Het doel is om de kwaliteit van leven bij volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag te verbeteren. De handreiking beschrijft onder andere de volgende processen: het gedrag in beeld brengen verdere diagnose en beeldvorming behandelen en begeleiden   De handreiking voor familie en de folder met werkkaart zijn tegen verzendkosten te bestellen in de webwinkel van KansPlus. De handreiking en de folder zijn gemaakt als uitvoering van het project Zinnige Zorg ‘mensen met…

Lees meer

Welke zorgverzekeraars vergoeden lidmaatschap patiëntenverenigingen?

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging via de aanvullende verzekering. Patiëntenfederatie Nederland maakt jaarlijks een overzicht van de vergoedingen. Niet iedereen die lid is van een patiëntenvereniging weet dat sommige zorgverzekeraars de kosten voor dat lidmaatschap (deels) vergoeden. Dat is jammer, want het bespaart mensen extra kosten. Bovendien kan het mensen die twijfelen of ze lid willen worden van een vereniging, over de streep trekken. De vergoedingen variëren van 25 euro per jaar tot zelfs een volledige vergoeding. In het overzicht is te zien welke zorgverzekeraars hoeveel vergoeden, voor welke polissen dit geldt én wat voor voorwaarden zij aan vergoeding stellen. Bekijk hier de lijst van de Patiëntenfederatie Nederland. bron: www.iederin.nl…

Lees meer

Eindrapportage vragenlijst ‘Beeldvorming bij probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’

In juni 2022 zijn door de beroepsverenigingen NVO, NIP, NVAVG, BPSW, V&VN en de VGN en KansPlus vragenlijsten uitgezet onder zorgprofessionals en zorgaanbieders werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en onder cliënten, naasten en wettelijk vertegenwoordigers. (Zie https://www.kansplus.nl/2022/06/14/vragenlijst-over-)beeldvorming-bij-volwassenen-met-een-verstandelijke-beperking-en-onbegrepen-gedrag/) Het doel van deze vragenlijsten was om meer inzicht te krijgen in hoeverre cliënten, naasten en wettelijk vertegenwoordigers, zorgprofessionals en zorgaanbieders bekend zijn met, en/of werken volgens de ‘geest van’ de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’. En dan met name ten aanzien van het hoofdstuk ‘Beeldvorming’. De belangrijkste uitkomsten zijn: dat zorgprofessionals wel of enigszins bekend zijn met de multidisciplinaire richtlijn, maar grotendeels geen scholing hebben gevolgd over de richtlijn dat er een diversiteit is aan modellen en methoden om tot integratie van diagnostiek en beeldvorming te komen dat bij beeldvorming en diagnostiek blijkt dat betrokkenheid van naasten en/of wettelijk vertegenwoordigers niet vanzelfsprekend…

Lees meer

SamenSterkdag 2022: een groot succes!

Vrijdag 2 december bezochten ruim 500 mensen de SamenSterkdag 2022 in Bunnik. De SamenSterkdag is voor mensen met een beperking, hun naasten of vertegenwoordigers en voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Na een ontvangst bij de registratiebalie, ophalen van de ‘goodie bag’ en even ‘landen’, met een drankje, werd de dag feestelijk geopend. Daarna ging ieder uiteen naar een van de 23 verschillende sessies. Die waren ingericht rondom één van de hoofdthema’s: Samen Sterk voor een mooie toekomst Samen sterk door vrijheid en eigen regie Samen Sterk meedoen Over deze thema’s konden deelnemers informatie inwinnen en ervaringen delen. Om dat te doen waren er verschillende sessies, workshops en een informatiemarkt. Muziek en gezelligheid Ook waren er muzikale optredens en een sportieve opwarmer om weer in de ‘doe’-modus te komen. Dit alles droeg bij aan een goede sfeer onder de deelnemers. Het werd een gezellige dag voor iedereen die erbij…

Lees meer