Resultaten inventarisatie onder naasten over plannen toekomst gehandicaptenzorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben in een akkoord richtingen gegeven voor de toekomst van gehandicaptenzorg.  Het doel van dit akkoord is om een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg.  Het akkoord is in het voorjaar van 2022 afgesloten en loopt tot en met 2026. De richtingen die gegeven worden houden verband met het Integraal Zorgakkoord van minister Helder.

In november 2022 is een enquête afgenomen onder de Piet Schuerman adressenbestanden (voormalig LNKO) door Marijke Malsch. De resultaten laten alternatieven voor de plannen  zien. Zoals bezuinigingen op de bureaucratie voor de groepsleiding, managementlagen, salarissen, bonussen, huisvesting voor bestuurders en managers. De respondanten geven aan het niet eens te zijn met de plannen van VGN en ZN om opnieuw bewoners in woonwijken te plaatsen en contacten met hen via domotica te laten verlopen. Dit kan tot veel eenzaamheid leiden.

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête is op 14 december 2022 een artikel in dagblad Trouw verschenen.  Dit is te lezen via deze link.

De volledige resultaten van de enquête kunt u hier lezen.

Marijke Malsch is auteur van ‘Hoe gehandicapten hun thuis verloren’ en hoogleraar bij de Open Universiteit.