09-07-2024

‘Save the Date’ 30 september 2024 Webinar

Een levenlang Mantelzorg 2CU en EMB Nederland organiseren een gezamenlijk Webinar. Datum 30 september 2024. Tijd vanaf 19.30 uur. “Ik hoop dat ik mijn kind overleef.” Voor veel ouders van een kind met meervoudige beperkingen is dit een herkenbaar gevoel. Dankzij verbeterde zorg worden mensen met ZEVMB steeds ouder. Dit roept allerlei sociale, praktische en ethische vraagstukken op. Wie neemt bijvoorbeeld de zorgtaak over als ouders dat niet meer kunnen? En hoe kan de zorgkwaliteit worden gehandhaafd als zij er niet meer zijn? Kasper Kruithof is wetenschappelijk onderzoeker medische ethiek aan het Amsterdam UMC en promoveerde op dit onderwerp. In de podcastserie Levend verlies vertelt hij over de angst van ouders dat hun kind hen overleeft, hoe broers en zussen tegen die zorg van hun ouders aankijken en over levensverlengende medische handelingen. “Het komt regelmatig voor dat dit thema wel in de gedachten van ouders zit, maar niet…

Lees meer