Secretariaat KansPlus, Author at KansPlus

Betrek cliëntenraden bij de evaluatie van de Wmcz 2018

Op 1 juli 2020 is de Wmcz 2018 ingegaan. Komend najaar vindt naar verwachting de evaluatie van de wet plaats. Het Ministerie van VWS stelt daar momenteel een plan van aanpak voor op. Samen met LSR, LOC, MIND en NCZ heeft KansPlus op 28 maart vragen en signalen aangeleverd bij het Ministerie die richting kunnen geven bij de opzet en inhoudelijke lijn van het evaluatieonderzoek. Een onderzoek waar cliëntenraden zelf bij betrokken zouden moeten worden. De aangeleverde vragen en signalen komen voort uit contacten met cliëntenraden en de dagelijkse werkpraktijk van de afgelopen jaren. Bijna vier jaar lang zijn er ervaringen opgedaan met de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in de praktijk. Een belangrijke vraag is logischerwijs of de geformuleerde verbeterpunten in vergelijking met de oude Wmcz tot de gewenste resultaten hebben geleid. Het Ministerie van VWS is – zo lijkt het – daarom voornemens om de wetsevaluatie…

Lees meer

Toekomstagenda Zorg en ondersteuning voor een breed publiek toegankelijk gemaakt

Minister Helder van Langdurige Zorg heeft de Kamer in een brief bijgepraat over de voortgang van de Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Ieder(in) is, samen met veel andere partijen waaronder verschillende lidorganisaties, intensief betrokken bij de uitvoering van deze agenda. De agenda is bedoeld om de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking te verbeteren en te vernieuwen. Daarbij is ook speciale aandacht besteed aan het in begrijpelijk taal toegankelijk maken van alle plannen. De Toekomstagenda is gericht op verschillende onderwerpen. Zoals zorg, ondersteuning, werken, wonen, technologie en daginvulling. De plannen op deze gebieden worden in eenvoudige taal uitgelegd in factsheets en filmpjes. Zo reist filmmaker Mari Sanders door heel Nederland om mensen te spreken over een aantal toekomstgerichte initiatieven. Bekijk de video’s van de toekomstagenda. Lees de factsheets van de toekomstagenda. Onafhankelijke cliëntondersteuning Een onderwerp van de Toekomstagenda dat…

Lees meer

Ieder(in) zoekt ervaringsverhalen over bestaansonzekerheid

Ieder(in) wil meer inzicht krijgen in bestaansonzekerheid bij mensen met een beperking of chronische ziekte. Daarom is Ieder(in) op zoek naar mensen die hun ervaring willen delen. Deze ervaringen worden gebruikt om te zorgen dat de overheid beter beleid maakt en meer ondersteuning biedt. Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen vaak moeilijk rondkomen. Dit komt bijvoorbeeld door een te laag inkomen met nauwelijks kans op verbetering, hoge zorgkosten, een slechte woonsituatie of het ontbreken van sociale steun. Deel je ervaring Heb jij hier ervaring mee? Dan kun je jouw ervaring delen via dit formulier: Ervaringsverhaal over bestaanszekerheid. Uiteraard beschermt Ieder(in) jouw privacy en gaan we vertrouwelijk om met jouw verhaal. In sommige gevallen neemt Ieder(in) contact op voor een gesprek. Dat doen ze om nog beter te onderzoeken wat verschillende groepen nodig hebben.

Lees meer

Jaaroverzicht 2022 gepubliceerd

In dit jaaroverzicht geven wij een samenvatting van de werkzaamheden van de landelijke organisatie KansPlus in 2022. KansPlus is een belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Het merendeel van onze leden bestaat uit ouders, broers en zussen van mensen met een verstandelijke beperking. Ook mensen met een beperking zijn lid van KansPlus. Het landelijk bestuur van KansPlus is trots op de ledengroepen en weet dat zij vaak met beperkte menskracht zich optimaal en op vrijwillige basis inzetten voor een mooi leven voor mensen met een verstandelijk beperking. Hier past alleen maar hele grote waardering voor. In 2022 zijn waar mogelijk activiteiten weer gestart nadat deze door de coronapandemie niet door konden gaan. Het jaarverslag is vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 juni 2023 te Jaarverslag 2022 KansPlus Houten. Jaarverslag 2022 KansPlus…

Lees meer

SamenSterkdag 2023 in Zwolle

Op vrijdag 3 november ben je van harte welkom in Zwolle. De SamenSterkdag vindt daar namelijk plaats bij de Nieuwe Buitensociëteit. Deze locatie ligt naast het NS Station Zwolle. Met de trein komen is dus extra makkelijk dit jaar! Wat staat er op het programma? Er staan weer interessante onderwerpen op het programma. Je kunt bijvoorbeeld sessies gaan volgen over technologie in de zorg, inclusief onderwijs, gezond ouder worden of personeelstekort en de cliëntenraad. Maar er zal nog veel meer te doen zijn op de SamenSterkdag. Deze zomer wordt er hard gewerkt om een mooie dag in elkaar te zetten. Mis het niet!   Wanneer kan ik me aanmelden? Aanmelden kan nu nog niet. Eind augustus verspreiden we het programmaboekje voor het congres. Dan kan iedereen eerst rustig sessies uitkiezen. Enkele weken daarna zetten wij de inschrijving open. Houd de mails van LSR, LFB, Ieder(in) en KansPlus in…

Lees meer

KansPlus themabijeenkomst en algemene vergadering 24 juni 2023

Op zaterdag 24 juni organiseert KansPlus een bijeenkomst over de Wet zorg en dwang en het werk van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP-Wzd). Deze bijeenkomst wordt gevolgd door de algemene vergadering. De Wet zorg en dwang regelt sinds 2020 de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Onvrijwillige zorg is zorg die wordt geboden waar iemand het niet mee eens is. De Wzd geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Iedereen die te maken kan krijgen met de Wet zorg en dwang heeft recht op een  cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP-Wzd). De cliëntenvertrouwenspersoon is er ook voor de vertegenwoordiger. Er is een Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd die informatie zal geven over de Wet zorg en dwang en over het werk van de CVP-Wzd. Ook gaan we op een actieve en speelse manier aan de slag met het thema Wet zorg en dwang. Voor…

Lees meer

Gezocht: ouders van kinderen onder de 16 met een extra zorgvraag om mee te doen aan onderzoek naar veerkracht en burn-out

Het project Ouders in Evenwicht van Academische Werkplaats Viveon onderzoekt welke factoren veerkracht en burn-out beïnvloeden bij ouders van een kind onder de 16 jaar met extra zorgvraag. En ook: hoe vaak een burn-out bij hen voorkomt. Voor dit project zoeken zij ouders die een vragenlijst in willen vullen. Wil jij hen helpen? Wellicht denk je: Maar ik ben al overbelast en dan moet ik zo’n lange vragenlijst invullen… En toch is het de moeite waard, omdat jouw ervaringen kunnen helpen burn-out bij andere ouders te voorkomen. Bovendien kun je door jaarlijks mee te doen het verloop van je eigen proces zien. Je krijgt daardoor inzichten en je kunt reflecteren. En dat alleen al is goud waard. Direct meedoen? In Kaart: aanmelden ouders (zelf) van kinderen. Voor wie? Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een heel brede groep Nederlandse ouders van kinderen onder de 16 jaar met een extra…

Lees meer

Kom ook op vrijdag 3 november 2023!

Zet alvast een groot uitroepteken in je agenda bij vrijdag 3 november. Want op die dag ben je van harte welkom op de SamenSterkdag 2023. Waarom moest het anders? In 2022 vond het evenement nog plaats op de eerste vrijdag van december. Net als het jaarlijkse Congres Cliëntenraden Gehandicaptenzorg daarvoor. Maar voor veel mensen is de maand december best wel druk. Sinterklaas komt naar Nederland. En dan is het ook nog Kerstmis. En oud en nieuw. Eigenlijk is nóg zo’n leuke dag erbij iets te veel van het goede. Daarom hebben we de SamenSterkdag verschoven. Wanneer kan ik me aanmelden? Aanmelden kan nu nog niet. Eind augustus krijgen jullie een uitnodiging met het programmaboekje voor het congres. Dan kan iedereen eerst rustig sessies uitkiezen. Enkele weken daarna zetten wij de inschrijving open. Houd de mails KansPlus en KansPlus/VraagRaak in de gaten. Net als de sociale media van KansPlus, LSR,LFB…

Lees meer

Het KansPlus Café

Het KansPlus Café is een digitale bijeenkomst waar leden en ledengroepen van KansPlus elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. De leden, ledengroepen en het bestuur van de landelijke organisatie hebben elkaar de laatste jaren weinig ontmoet. Daar wil het landelijk bestuur graag verandering in brengen. Er is gekozen om de bijeenkomsten digitaal te doen zodat mensen niet hoeven te reizen en ze op een laagdrempelige manier vanuit het hele land mee kunnen doen. In 2023 zal het KansPlus Café drie keer de ‘digitale’ deuren openen. De eerste keer was op 9 mei. Er waren zo’n 15 bezoekers. Er is gesproken over verschillende onderwerpen. Zoals: hoe wordt er omgegaan met stress bij bewoners als er nieuwe bewoners in een woongroep komen wonen of als er nieuwe deelnemers op de dagbesteding zijn? Ook is gesproken over hoe om te gaan als je niet tevenreden bent met…

Lees meer