Factsheet over sociaal akkoord en de gevolgen voor de participatiewet

Platform VG en CG-Raad hebben een fact sheet gepubliceerd over de afspraken uit het sociaal akkoord die specifiek betrekking hebben op mensen met een arbeidsbeperking. Het sociaal akkoord is de overeenkomst die de sociale partners ( werknemers- en werkgeversorganisaties) en de overheid op 11 april jl. sloten. De fact sheet kunt u downloaden via de sites van beide organisaties. Of klik hier.

 

Tweede Kamerleden in overleg met staatssecretaris over vervoersbezuinigingen

Op dinsdag 26 maart sprak de vaste Kamercommissie van VWS tijdens een algemeen overleg met  staatssecretaris Van Rijn over de vervoersbezuiniging binnen de AWBZ. Tijdens dit debat is veel aandacht besteed aan het verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om 32-40 miljoen euro beschikbaar te stellen voor overgangstarieven van €19 voor rolstoelgebonden cliënten en kinderen. Meerdere Kamerleden vroegen de staatssecretaris waarom 25 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor hogere tarieven, terwijl de NZa duidelijk heeft gemaakt dat dit onvoldoende is.  De staatssecretaris was echter onwrikbaar en bleef bij zijn standpunt dat er niet meer dan 25 miljoen beschikbaar gaat komen. Het is nog onduidelijk welk effect dit gaat hebben op de  mogelijke verhoging van de vervoerstarieven van 2013 voor kinderen en rolstoelgebonden cliënten.
http://www.vgn.nl/artikel/15873

Gevreesde effecten bezuiniging gehandicaptenvervoer komen uit

Tot haar grote spijt moet de VGN constateren dat de gevreesde effecten van de bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer van 113 miljoen euro werkelijkheid aan het worden zijn. Steeds meer instellingen stellen vast dat sinds de vervoerstarieven per 1 januari jl. zijn gehalveerd, er steeds grotere problemen ontstaan. Vanmiddag spreekt de vaste Kamercommissie van VWS met de staatssecretaris over deze bezuinigingen.
http://www.vgn.nl/artikel/15858

Staatssecretaris negeert NZa noodkreet over vervoer

De NZa heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) geadviseerd om het vervoerstarief voor kinderen en rolstoelgebonden cliënten te verhogen naar € 19,-. Hiervoor heeft de NZa 7 tot 15 miljoen euro extra gevraagd. De staatssecretaris heeft de NZa recent laten weten hier geen gehoor aan te geven.
http://www.vgn.nl/artikel/15790

Zie ook de meldactie.
http://www.kansplus.nl/2013/03/18/meldactie-over-vervoer-naar-dagbesteding/