Gebruikersnetwerk Digitale inclusie

Onlangs kwam volgende vraag binnen bij ons Kennis -en adviescentrum: wat is er gebeurd na jullie artikel over “DigiD een paarse krokodil”.

Wij  hebben dit onderwerp continue op de agenda gehouden. Achter de schermen is er veelvuldig met de Rijksoverheid over gecommuniceerd. Ook omroep MAX heeft er met onze input een uitzending aan gewijd. Helaas allemaal met bitter weinig resultaat. Antwoorden als “het heeft onze voortdurende aandacht” en “u krijgt binnenkort bericht “ leverden niets op.

Vervolgens heeft KansPlus besloten om deze kwestie in een breder verband op te gaan pakken. Alleen komen wij niet door de ambtelijke barricades.
Wel krijgen we steeds te horen dat men begrip heeft voor onze standpunten, dat het toch niet zo moeilijk moet zijn dit te regelen maar dan verzandt het.

Samen met Sien en EMB Nederland hebben wij ons eind vorig jaar aangesloten bij het  nieuw gestarte gebruikersnetwerk Digitale inclusie.

Het GebruikersNetwerk is een initiatief van diverse organisaties van mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen. Iedereen in Nederland moet zelfstandig en volwaardig mee kunnen doen. Daarom is het van belang dat digitale identificatiemiddelen, websites en apps op korte termijn toegankelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk worden gemaakt. Dit kan alleen als de eindgebruiker structureel betrokken wordt bij het ontwerpproces.

Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie streeft naar een digitale samenleving waaraan iedereen volledig en gelijkwaardig mee kan doen, ongeacht zijn of haar vermogens en omstandigheden.

Dit netwerk wordt gecoördineerd door Ieder(in) en daarbij zijn tal van belangenbehartigers aangesloten. Dit onder het motto samen hebben we meer slagkracht en legitimiteit en spreken we voor een grotere doelgroep.
Vooral door onze inbreng is het onderwerp digitale identificatie middelen prominent op de agenda van dit netwerk gekomen.
Wij hebben gezamenlijk een manifest gebruikersnetwerk  Digitale inclusie opgesteld. Er is een actieplan geschreven. Er is een formele brief uitgegaan naar de tweede Kamercommissie Digitale Zaken.

Het punt van het gebruik van het DigiD door wettelijk vertegenwoordigers die niet gemachtigd kunnen worden wegens wilsonbekwaamheid van de betrokkene staat prominent op de lijst van 10 speerpunten waar het gebruikersnetwerk Digitale Inclusie zich op gaat concentreren.
Eind mei 2021 is door KansPlus, SIEN, EMB Nederland en Ieder(in) een lobby strategie aangaande dit thema  afgesproken. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om te trachten te ontwarren waar nu in ambtelijk en bestuurlijk Nederland het beslisvermogen zit om over deze kwestie te mogen beslissen.

Meer informatie over het netwerk vindt u op https://www.kansplus.nl/2021/05/26/gebruikersnetwerk-slaat-handen-ineen-voor-digitale-inclusie/

Manifest GebruikersNetwerk Digitale Inclusie
Brief Tweede Kamercommissie Digitale Zaken