Utrecht

De Ledengroep Utrecht

Het werkgebied van de ledengroep Utrecht omvat de volgende gemeenten:

Bunnik, Culemborg, De Bilt, De Ronde Venen, Hilversum, Houten, IJsselstein, Leerdam, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijdemeren, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zederik, Zeist.

Provinciaal netwerk lokale belangenbehartigers

Vanuit de ledengroep is het initiatief genomen om een provinciaal netwerk te ontwikkelen met actieve belangenbehartigers in adviesraden sociaal domein, cliëntenraden bij instelling, medezeggenschapsraden in het speciaal onderwijs. Doel van het netwerk is in eerste instantie om kennis en ervaring te kunnen delen. Of dit ook gaat leiden tot (soms) gezamenlijk optreden zal de praktijk leren.

Op 19 april hebben we een eerste bijeenkomst gehouden en dit smaakte naar meer. We gaan nu eerst verder werken aan het uitbreiden van het netwerk, niet alleen met mensen die actief zijn in adviesraden, maar ook anderen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de collectieve lokale belangenbehartiging. Als u mensen op groepen kent die zich mogelijk bij dit netwerk willen aansluiten, kunt u hen doorverwijzen naar p.vandesiepkamp@kansplus.nl

Themabijeenkomst: wat hebben ouderen met een verstandelijke beperking nodig?

Datum: 15 mei
Tijd :     20.00 – 21.00
Plaats: Het Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein

Voor veel ouderen komt er een moment dat ze voor een goede dagelijkse kwaliteit van leven ondersteuning en zorg van anderen nodig hebben. Mensen met een verstandelijke beperking hebben dat doorgaans al gedurende hun hele leven. Maar hoe gaat dat als ze ouder worden?

Onderzoek heeft laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking gemiddeld zo’n 20 jaar eerder ouderdomsverschijnselen vertonen dan mensen zonder beperking. Ook wordt steeds duidelijker dat de zorg die ze dan nodig hebben verandert. De zorg die ze altijd kregen is niet meer toereikend, maar is ook niet direct vergelijkbaar met de zorg die ‘gewone’ ouderen nodig hebben.

Tijdens de bijeenkomst zullen korte presentaties worden gegeven door een WMO-medewerker van de gemeente Utrecht en een pedagoog/gedragskundige van Abrona die gespecialiseerd is in dit onderwerp. Na de presentaties is er uitgebreid de gelegenheid om met de aanwezigen eigen ervaringen, vragen en ideeën uit te wisselen over wat nodig is om een goede kwaliteit van leven voor ouderen met een verstandelijke beperking te bieden.

De themabijeenkomst is ook toegankelijk voor mensen die geen lid zijn van KansPlus. Voorafgaand aan de themabijeenkomst is van 19.30 – 19.50 een besloten ledenvergadering voor het vaststellen van het financieel verslag over 2016.

U kunt zich aanmelden voor de themabijeenkomst via deze link: klik hier

 

DAGJE UIT ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2017 

Op zaterdag  26 aug. a.s. nemen wij u mee naar Zwolle,  vandaar varen wij langs Kampen,  naar Urk voor een wandeling om daarna terug te varen naar Kampen. 

We vertrekken om 8.30 uur vanaf de Blokhoeve 1,  3438 LC  Nieuwegein, waar we rond 19.15 uur weer terugkomen.

Het programma met de bootreis en een bezoek aan het voormalige eiland Urk, ziet er als volgt uit:

08.15 – 08.30 : inchecken aan boord van de bus.
10.00 uur       : Bij aankomst in Zwolle op de boot de ‘Nirvana’, koffie met gebak. Daarna vertrek per boot  over de IJssel langs Kampen naar Urk.
12.00 uur       : Wordt er een koffietafel / lunch geserveerd.
13.30 uur       : Aankomst in Urk. U kunt rondwandelen of inkopen doen in deze vissersplaats.
15.30 uur       : Vertrek van de boot uit Urk.
17.00 uur       : Er wordt u aan boord een 3-gangen diner aangeboden.
19.00 uur       : Aankomst van de boot in Kampen.  Vertrek per bus naar de Blokhoeve.

20.15 uur       : Verwachte aankomsttijd op de Blokhoeve te Nieuwegein.

 

Deze dag is afwisselend, de bus, de boot, de wandeling in Urk en de panoramische blik vanaf de boot over het Gelderse en Overijsselse landschap. Het wordt een prachtige dag!  Gaat U ook weer  mee?

Opgave kunt u doen bij Carla Kalf vóór 19 augustus (Carla is met vakantie tussen 22 juli en 15 aug).

Carla Kalf is ’s avonds te bereiken voor eventuele vragen.

0346-564577 of 06-12998402 of via email: ckalf@planet.nl

Per post: Duivenkamp 820, 3607 WE Maarssen
Vermeld uw naar, het aantal personen dat mee gaat en of er wel of geen rolstoel mee gaat.

Kosten zijn € 30,00 per persoon( dit i.v.m. het avondeten) .
Dit bedrag kunt u vooraf overmaken naar NL25 INGB 000.068.90.46,  t.a.v. penningmeester KansPlus Afd. Utrecht  te Veelerveen onder vermelding van Dagje uit 26 augustus 2017.