Utrecht

De Ledengroep Utrecht

Het werkgebied van de ledengroep Utrecht omvat de volgende gemeenten:

Bunnik, Culemborg, De Bilt, De Ronde Venen, Hilversum, Houten, IJsselstein, Leerdam, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijdemeren, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zederik, Zeist.

Provinciaal netwerk lokale belangenbehartigers

Vanuit de ledengroep is het initiatief genomen om een provinciaal netwerk te ontwikkelen met actieve belangenbehartigers in adviesraden sociaal domein, cliëntenraden bij instelling, medezeggenschapsraden in het speciaal onderwijs. Doel van het netwerk is in eerste instantie om kennis en ervaring te kunnen delen. Of dit ook gaat leiden tot (soms) gezamenlijk optreden zal de praktijk leren.

In februari 2020 zal naar verwachting een regionale bijeenkomst georganiseerd worden voor actieve belangenbehartigers in de provincie. Voor deze bijeenkomst worden ook leden van gemeenteraden uitgenodigd. Zodra een datum en locatie bekend is, zal dat op de site vermeld worden.