Bossche Ommelanden

Welkom op de website van KansPlus Bossche Ommelanden. 

KansPlus: Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, een landelijke vereniging met plaatselijke ledengroepen. Lidmaatschap KansPlus kost € 39,50 euro per jaar (2021). U ontvangt daarvoor vier keer per jaar het verenigingstijdschrift PlusPunt. Ook kunt u voor informatie en advies bellen met het Kennis-en Adviescentrum en u bent welkom bij de activiteiten van KansPlus in uw regio.

KansPlus Bossche Ommelanden is een van de ledengroepen en heeft leden in de volgenden gemeenten: ‘s- Hertogenbosch/ Rosmalen, Vught/ Helvoirt, Boxtel/ Liempde, Schijndel, Berlicum/ Den Dungen/ Sint-Michielsgestel/ Gemonde, Vlijmen.

Contactgegevens KansPlus Bossche Ommelanden:

Secretariaat: Annemie van den Heuvel , St Janshof 10, 5261 SV Vught, email: j.vdheuvel@home.nl, telefoon: 073-6566643
Facebook: KansPlusBossche Ommelanden

Wat kan KansPlus Bossche Ommelanden betekenen voor haar leden? 

1. Informatievoorziening:

 • Email berichten met actuele informatie
 • Themabijeenkomsten alleen voor leden zoals bij de jaarlijkse ledenvergadering met een thema. Informatie over thema bijeenkomsten georganiseerd door anderen zoals KansPlus landelijk, VG Belang, Zorgbelang en anderen
 • kansplus.nl : informatie vanuit de landelijke KansPlus, onder ledengroep Bossche Ommelanden is de informatie van onze ledengroep te vinden
 • Facebookpagina: KansPlus Bossche Ommelanden: berichten van velerlei aard die van belang kunnen zijn voor onze doelgroep

2. Vrijetijdsactiviteiten:

Om deel te nemen aan deze activiteiten is lidmaatschap van KansPlus Bossche Ommelanden niet verplicht, maar kan wel een ledenkorting opleveren.

Vught/ Helvoirt:

 • Maandagavondclub Vught, informatie Ton van Extel 073-6566542/06-52159450,  email tonvanextel@gmail.com
 • Ontmoetingsavond ABZ in samenwerking met KansPlus B.O. vanaf 14 jaar. Informatie: Wim de Leeuw: 06-50253803 email: wdeleeuw@bobgo.demon.nl

Rosmalen:

 • Disco: ( waaronder carnavalsfeest),1 keer per 6 weken op vrijdagavond vanaf 16 jaar. Locatie: ”Kindcentrum ‘t Ven” Mimosastraat 1, te Rosma­len. Informatie: Mari  Wijnen 06-57593460/ mari@wynen.demon.nl

3. Ontmoetingsactiviteiten: Deze activiteiten kunnen alleen bezocht worden door leden van BO.

 • Kerstviering
 • Jaarlijks Ledenvergadering Bossche Ommelanden met een wisselend thema

4. Belangenbehartiging: Landelijk, regionaal en plaatselijk.

 • KansPlus landelijk in samenwerking met andere partijen zoals Ieder(in)
 • Regionaal: contacten andere partijen zoals Zorgbelang, andere ledengroepen KansPlus. En deelname aan overleg patiëntenverenigingen JBZ
 • Plaatselijk: daar waar mogelijk is contacten leggen dan wel onderhouden en dit in relatie tot alle levensgebieden van mensen met een verstandelijke beperking. Dit door contact te hebben met sociale wijkraden, weelzijnsinstellingen, deel te nemen aan werkgroepen zoals bij het Gehandicapten Platform ‘s- Hertogenbosch: PGB werkgroep, VN verdrag.