Vooraankondiging themabijeenkomst 23 mei 2016

Thema: Kan het beter? Topzorg of … kopzorg? Topzorg is goede zorg!

Die zorg willen wij, maar wat is daar voor nodig? Staat de cliënt met zijn verwant(en) centraal en is de zorg afgestemd op de echte behoefte van de cliënt? Hoe betrek je de familie bij de directe zorg? Is er voldoende communicatie en wordt er op tijd informatie verstrekt? Wie stelt het zorgplan op? Hoe ziet de toekomst er uit voor mensen die van zorg afhankelijk zijn? Krijgt de zorg in Nederland een voldoende?

Kortom vragen waarop u van de deskundigen op deze avond een antwoord krijgt.
De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die topzorg wil voor de mensen met beperkingen en voor de mensen met een chronische ziekte.
Op deze avond zijn vertegenwoordigers uit de politiek, van landelijke belangenorganisaties en van een regionale zorgaanbieder aanwezig. Zij immers kunnen invloed uitoefenen op de zorg en hebben een duidelijke visie over de zorg. U kunt uw wensen aan hen kenbaar maken en uw mening geven.

De avond vindt plaats in het Boothuis van WELGELEGEN, Ruurloseweg 1 in Groenlo en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

2016-05-23 Uitnodiging Informatie- en discussieavond