Handreiking Communiceren met mensen die moeilijk kunnen praten

Deze handleiding is gratis digitaal te downloaden via communiceren_2017