Brochures Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. Op het informatiepunt www.dwangindezorg.nl vindt u informatie en brochures. Op deze site van VWS is veel informatie te vinden, waaronder diverse brochures voor verschillende doelgroepen die met medewerking van KansPlus ontwikkeld zijn.

U kunt de brochures downloaden via de volgende links:

U kunt bovengenoemde brochures voor eigen gebruik zelf afdrukken.
Wilt u een drukbestand om een brochure in een grotere oplage te printen? Neem dan contact op met KansPlus via info@kansplus.nl.