In deze wegwijzer staat kort genoemd wat er speelt bij zorginkoop. En wat de rol van cliëntenraden daarbij kan zijn.

Meepraten over zorginkoop.