In deze flyer staan in eenvoudig Nederlands de belangrijkste veranderingen voor cliëntenraden in de nieuwe Wmzc die in 2020 van kracht wordt.

Sinds 1996 is er de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dit is de wet die ervoor zorgt dat mensen met een beperking of hun vertegenwoordigers meepraten over de zorg en ondersteuning. Of over andere dingen van de zorginstelling, zoals geldzaken of hoe alles is georganiseerd. Meepraten gebeurt in cliëntenraden bij zorginstellingen.

In 2020 gaat de nieuwe Wmcz van start. Deze Wmcz2018 regelt niet alleen het meepraten van officiële cliëntenraden. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet gaat over inspraak voor cliënten en hun vertegenwoordigers.

KansPlus/VraagRaak heeft een flyer gemaakt, waarin in makkelijk Nederlands de belangrijkste veranderingen voor cliëntenraden zijn beschreven in 13 punten.

De flyer is te downloaden via deze link .

Wilt u een papieren versie? Dan kunt u deze hier bestellen.
Wilt u meer dan 5 exemplaren bestellen? Doe dat dan niet via de winkel, maar stuur een mail naar info@kansplus.nl