Medezeggenschap in crisistijd

Handreiking over de rol van lokale cliënten- en verwantenraden in de coronacrisis.

In de webwinkel bestelt u een papieren versie. Wilt u geen papieren, maar een digitale versie? Download deze dan gratis via deze link

Medezeggenschap in crisistijd

Handreiking over de rol van lokale cliënten- en verwantenraden in de coronacrisis.