Bestuur

bestuurDe bestuurders van de ledengroep Fryslân zijn:

Secretaris:
Tj. Cramer,
Sulverstrjitte 5,
8831ZL  Winsum
Tel. 0517-341365
E-mail: kansplusfryslan@ziggo.nl

Voorzitter:
Vacant

Penningmeester:
Auke Leenstra, Warten

Algemeen bestuurslid:
Gerda de Ram, Oosterwolde
Fokke Stoelwinder, Gorredijk
Vacant

Notulist:
Philip Hoekstra, Sint Nicolaasga