Contact

Wanneer U informatie wilt over de ledengroep Fryslân, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Secretaris:
Tj. Cramer,
Sulverstrjitte 2,
8831ZL  Winsum
Tel. 0517-341365
E-mail: kansplusfryslan@ziggo.nl