Aktueel

KansPlus heeft een website die gaat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De WMO is een gemeentelijk gebeuren en is per gemeente heel verschillend !!XLarge_zorgzzpvarbv

Ons dringend Advies is dan ook:
Leer de WMO in uw gemeente kennen ! U zult er hoe dan ook mee te maken krijgen.

Door u daar nu al vast op te oriënteren, bent u wat meer voorbereid op de dingen die komen gaan. De WMO gaat altijd van het goedkoopste oplossing uit en dit mag niet ten koste van uw kind/broer/zus enz. gaan.

Op de website van het landelijk bureau vindt u nog meer informatie en tips; www.kansindeWMO.nl

Ook kunt u daar uw ervaringen delen in de WMO, of uw vraag[en] stellen.  ( onder het kopje START op de oranje balk boven de pagina )   Deel uw mening, vragen en ervaring met betrekking tot de WMO en lees wat anderen op deze pagina hebben gedeeld .