Midden-Limburg

DE KANSPLUS LEDENGROEP MIDDEN-LIMBURG HEET U VAN HARTE WELKOM

Onze ledengroep Midden-Limburg is ontstaan uit een samenvoeging van de KansPlus ledengroepen Roermond en Weert.

Reden van deze fusie is een sterkere achterban en te komen tot 1 aanspreekpunt voor Midden-Limburg waar ouders, broers en/of zussen en andere geïnteresseerden met hun vragen, etc.  terecht kunnen op het gebied van belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Door het grotere ledenbestand kunnen wij ook een krachtigere stem laten horen richting provinciale politiek en overige gremia in de provincie.

LEDENAANTAL 
Onze ledengroep telt momenteel 72 geregistreerde leden (peildatum 01-06-2021)

Hoofdleden 64
2e gezinsleden 8
Broers en/of zussen 13

Bereikbaarheid
Ons E-mailadres : jpwwit1963@kpnmail.nl
Telefoon secretariaat: 0475 45 1854