Fonds verstandelijk gehandicapten

Samen met onze zusterafdelingen van de KansPlus uit de provincie Limburg zet ook onze ledengroep zich actief in om het Fonds verstandelijk gehandicapten te helpen. Zo zijn leden van onze KansPlus afdeling actief als collectant bij de jaarlijkse huis aan huis collecte. Wij vragen allen die willen meewerken als collectant of anderszins zich aan te melden bij ons secretariaat. 1 maal per jaar ( in de laatste week van september ) wordt de nationale huis aan huis collecte in heel Nederland gehouden. Het zal u ongeveer een of twee uurtjes van uw tijd kosten, dat moet toch geen bezwaar zijn. 50% van de collecte opbrengst in onze eigen regio opgehaald komt rechtstreeks ten goede aan onze eigen regio. Dus voor onze eigen doelgroep de mensen met een verstandelijke beperking in onze eigen omgeving.

Uw voltallig bestuur helpt reeds zeer geruime tijd mee aan het slagen van deze collecte.

Provinciale commissie Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Deze commissie wordt op voordracht door het Fonds verstandelijk gehandicapten benoemd. De taak van de PC is het beoordelen van de regionale ingediende bestedingsaanvragen ten einde een uitbetaling te verkrijgen uit de opbrengst van de FVG-collectegelden. Zij dient er op toe te zien dat aangevraagde geldmiddelen slechts daar worden besteed aan doelen die ten goede komen aan projecten van en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Meer info vindt u op www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl